.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
  SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U RUMUNIJI
  
  
  Deta
  
 
     Naziv mesta: Deta (zvanični naziv: Deta) 
     Stanovništvo: 6489 stanovnika, od čega Srba 461 (7,10%) 
     Administrativni položaj:  Grad u Timiškoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži u Brzavskoj ravnici, na 43 km južno od Temišvara, a na 20 km od graničnog prelaza Stamora-Moravica. Kroz naselje protiče reka Birda. 
     Veze: Železnicom i asfaltnim putem Deta je povezana sa Temišvarom; kroz Detu prolazi železnička pruga i asfaltni put za granični prelaz Stamoru-Moravicu. 
     Adresa crkve: 1927 Deta, judeţul Timiş, România 
     Hram crkve: Praznik Sabora Srba svetitelja 
     Autori ikonostasa: Ikonostas je improvizovan od pojedinačnih ikona. 
     Tematski sadržaj ikonostasa: Ikonostas je improvizovan od pojedinačnih ikona 
     Autor zidnog slikarstva: Nema zidnog slikarstva 
     Drugi poznati umetnici: Ne postoje 
     Kratak istorijat gradnje i obnove:  Koreni dećanskog naselja sežu u praistoriju, ali je srpski živalj u mestu pozan, tek iz našeg veka. Srbi su sebi najpre zasnovali groblje 1936. godine. Prvu liturgiju služio je srpski pravoslavni sveštenik u Deti 1838. godine, i tada je razmatrana mogućnost izgradnje crkve. Pravoslavna srpska crkvena opština osnovana je 1982. godine, a bogosluženja su obavljana u zakupljenoj luteranskoj bogomolji. Srpska kapela uređena je 1997. godine. 
  Sadašnje stanje crkvenog objekta: Tehnički gledano kapela je u dobrom stanju, ali je improvizovana u zakupljenoj zgradi, dakle, nosi na sebi otisak privremenosti. 
     Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: Nema posebnih vrednosti. 
     Sveštenik: Paroha nema, nego je mesto kao filijala pridodato susednoj parohiji Soki. Bogosluženja se održavaju naizmenično u Soki i Deti. 
     Ostale crkve u mestu: Rimokatolička, pravoslavna rumunska i evangelička crkva.
       Autor: Stevan BUGARSKI
  
 
 
.  
.  
.  
 

   
  All contents copyright © 1999. All rights reserved.