.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
 .
.
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
    
   
  Arad Gaj
   
     Adresa crkve: 2900 Arad, str. Călţunaş, Nr. 3, Judeţul Arad, România; tel. (057) 248 991. 
     Hram crkve: Praznik Preobraženja Gospodnjeg 
     Autori ikonostasa: Neidentifikovani 
     Tematski sadržaj ikonostasa: na carskim dverima - Blagovesti i četvorica evanđelista, na bočnim - Sveti Georgije, odnosno arhanđeo Gavril; iznad carskih dveri - Tajna večera, iznad bočnih - Sveti Georgije, odnosno arhiđakon Stefan; prestone ikone - Sveti Nikola, Bogorodica, Spasitelj, Preteča; centralna ikone - Preobraženje, bočno sa obe strane po dve ikone apostola; u luku - Raspeće, u podnožju - Krunisanje Bogorodice. 
     Autori zidnog slikarstva: Mita Pekurar iz Batanje i Nikola Šuh (Nikolaus Schuch) iz Bileda 
     Drugi poznati umetnici: Nikola Popović, Dušan Aleksić, Alleksandar Evrić, sva trojica autori pojedinačnih ikona. 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Blizina Arada uslovila je sudbinu arad-gajskog naselja. Od presudnog je značaja bilo što je aradski episkop Sinesije (Živanović) u XVIII veku odredio Arad-Gaj za svoju letnju rezidenciju i tu podigao manastir, te su Gajčani posećivali manastirsku crkvu. 
     Pošto je nakon jerarhijske podele 1864. godine manastir ostao rumunskoj Aradskoj eparhiji, Srbi su 1870 zasnovali zasebnu crkvenu opštinu, podvlašćenu srpskoj Temišvarskoj eparhiji; sledeće godine sagradili su i crkvu od pečene cigle. Zgrada je dorađivana i ukrašavana tokom vremena po mogućnostima siromašne crkvene opštine; značajnije opravke bile su 1924. i 1988. godine, kada je započeto, odnosno završeno zidno slikarstvo. 
     Sadašnje stanje crkvenog objekta: Premda zidana na brzinu, prema tipskim projektima, zgrada je sada u dobrom stanju, u obliku lađe, sa poligonalnom oltarskom apsidom i tornjem-zvonikom. Na skromno rezbarenu oltarsku pregradu prilagođene su u skladno uobličenu celinu ikone prenete iz drugih crkava. 
  Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U tornju su smeštena četiri zvona. Najstarije crkvene knjige su iz XVII veka. 
  Na severnoj fasadi postavljena je mermerna ploča u spomen Srba meštana poginulih u Prvom svetskom ratu. 
     Sveštenik: jerej Živa Milovan, rođen u Ivandi 1940, završio Srpsku pravoslavnu bogosloviju u Temišvaru 1958; rukopoložen je 1982; služio je u Venju 1938-1985, Ivandi 1985-1989, Saravoli 1989-1990; od tada služi u Arad-Gaju. 
     Ostale crkve u mestu: Više rimokatoličkih, unijatskih, evangeličkih i rumunskih pravoslavnih crkava; jevrejska sinagoga. 
   
     
         Autor: Stevan BUGARSKI 
  
  Arad 
 
 
.  
.  
.  
 

 
  All contents copyright © 1999. All rights reserved.