.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
 
..
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
 
 
Ovsenica
  
  
      Naziv mesta: Ovsenica (zvanični naziv: Ofseniţa) 
     Stanovništvo: 342 stanovnika, od čega Srba 14 (4,09%) 
     Administrativni položaj: Selo u okviru opštine Banlok (Banloc) u Timiškoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto se nalazi na jugu Timiške županije, u Tamiškoj ravnici, udaljeno od Temišvara nešto preko 50 km, na samoj rumunsko-jugoslovenskoj granici. 
     Veze: Kamenitim putem Ovsenica je povezana sa sedištem opštine, a odatle postoji železnička pruga i asfaltni put za Temišvar. 
     Hram nekadašnje crkve: Praznik Sabora Svetoga arhanđela Gavrila (Letnji Sveti Arhanđeo) 
     Autori ikonostasa: Zografi dobre kičice 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Mesto je zapisano sa tridesetak kuća po proterivanju Turaka 1717. godine. U literaturi je dugo preuzimana tvrdnja da je srpska crkva građena 1810. godine. Ona je služila svojoj malobrojnoj pastvi, da bi sa njom i dotrajala: 1963, kada je u selu ostalo svega nekoliko srpskih porodica, stara bogomolja od pletera, pokrivena šindrom, porušena je upravo zbog dotrajalosti. Deo nameštaja prenet je u sočansku crkvu, a ikonostas i pojedinačne ikone - sve u svemu četrdesetak - dospeli su u Episkopski dvor u Temišvaru, gde su izloženi u Zbirci crkvene umetnosti. 
     Ikonostas je rezan i slikan na drvetu; prema sačuvanim delovima može se vaspostaviti njegov izuzetno bogati sadržaj, raskošan za malu pleteru u zabitom selu. Kao najlepše među eksponatima Episkopskog dvora, prestone ikone, carske dveri i tematski sklop Raspeća bile su na izložbi u Novom Sadu 1971. godine; tom prilikom su ikone očišćene, na njima se pokazao sjaj zografske kičice, potpisi, natpisi i datiranje: 1743, što nedvosmisleno upućuje na prošlost crkve dublju od 1810. godine. Tako smo najzad, kako to biva, prekasno došli do saznanja da smo se 1963. bez pravog razloga i olako lišili poslednje crkve pletere, jednog od najređih izvornih spomenika naše stare duhovnosti i jedine pravoslavne bogomolje u Ovsenici. 
   Sadašnje stanje: Sada u mestu nema nijedne srpske kuće, ali petnaestak ljudi zna za svoje srpsko poreklo. U praznoj porti dotrajava nekoliko masivnih kamenih krstova, od kojih bi neki mogli biti nadgrobni. 
     Ostale crkve u mestu: Rimokatolička crkva.
 
         Tekst: Stevan BUGARSKI
  
 
 
.  
.  
.  
 

   
  All contents copyright © 1999. All rights reserved.