.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
 .
.
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
    
    
  Petrovo Selo
   

     Naziv mesta: Petrovo Selo (varijanta: Petrovo, zvanični naziv: Petrovaselo) 
     Stanovništvo: 347 stanovnika, od čega Srba 253 (72,91%).  
     Administrativni položaj: Selo u okviru opštine Rekaš (Recaş) u Timiškoj    županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži u Lipovskoj visoravni, na 33 km istočno od Temišvara,  na 44 km severo-zapadno od Lugoža, 7 km udaljeno od glavnoga puta Temišvar-Lugož. 
     Veze: Asfaltnim putem Kraljevac je povezan sa sedištem opštine, a odatle postoji železnička pruga i asfaltni put za Temišvar i Lugož. 
     Adresa crkve: 1881 Petrovaselo, Judeţul Timiş, România 
     Hram crkve: Praznik Svetoga velikomučenika Georgija (Đurđevdan) 
     Autori ikonostasa: Radionica Ivković iz Novoga Sada 
     Tematski sadržaj ikonostasa: na carskim dverima - Blagovesti; na bočnim - arhanđeo Mihail, odnosno arhiđakon Stefan; iznad carskih dveri - Tajna večera, iznad bočnih - Hristos poučava u hramu, Bekstvo u Egipat; prestone ikone - Sveti Nikola, Bogorodica, Spasitelj, Preteča; praznične ikone - Rođenje, Krštenje, Vaskrsenje, Vaznesenje Hristovo, Silazak Svetoga Duha, Preobraženje; centralna ikona - Sveta Trojica; u luku - tematski sklop Raspeća, bočno sa obe strane - ikone Svetih apostola. 
     Autor zidnog slikarstva: Nema zidnog slikarstva 
     Drugi poznati umetnici: Sava Petrović iz Temišvara, autor celivajućih ikona 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Naselje se prvi put pominje 1359. godine. Prema mesnom predanju prvi stanovnici su bili Petar, Branko, Radojica i Andrija; njihova naseobina vremenski nije određena, a sadašnje stanovništvo vezuje svoje poreklo za Seobe Srba iz 1690, odnosno 1737. godine. Navodno, doseljenici iz 1690. doneli su ikonu Raspeća i portret Patrijarha Arsenija III (Čarnojevića) i ubrzo sagradili crkvu brvnaru, za koju se ne zna gde se nalazila, ali se zna da je porušena u vreme kada je selo bilo u posedu porodice Andrejević. Mihailo Andrejević je o svom trošku 1874. podigao novu crkvu, takođe brvnaru, i u njoj ozidao porodičnu grobnicu; iz jednog uklesanog natpisa proizilazi da je crkva bila posvećena prazniku Uspenja Bogorodice (Velika Gospojina). 
     Kada je i ova brvnara dotrajala, na razmeđi vekova, izgrađena je na istom mestu 1901. godine sadašnja crkva, prema nacrtu arhitekta Momčila Tapavice. Ikonostas je tipske, serijske izrade, nabavljen kod novosadske firme Ivković 1909. godine. Celivajuće ikone potiču iz kičice Save Petrovića, a datirane su 1854; sačuvano je i nekoliko pojedinačnih ikona  sa starog ikonostasa. 
     Sadašnje stanje crkvenog objekta: Građevina je u dobrom stanju, spolja u obliku lađe, unutra u obliku krsta, sa poligonalnom oltarskom apsidom i tornjem nad pronaosom; zasvođena je daskama.  
     Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U tornju se nalaze dva zvona i satni mehanizam. Crkvene knjige većinom su iz XVIII i XIX veka.  
     Sveštenik: jerej Pera Ilijević, rođen u Aradu 1965, završio Bogoslovski fakultet Rumunske pravoslavne crkve u Bukureštu 1992; iste godine je rukopoložen; služio u Nemetu 1992-1998; od tada služi u Petrovom Selu. 
     Ostale crkve u mestu: Nema drugih crkava. 
   

        Autor: Stevan BUGARSKI 
  
  
 
.  
.  
.  
 

    
 All contents copyright © 1999. All rights reserved.