.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
 .
.
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
    
    
    
  Knez

     Naziv mesta: Knez (narodna varijanta: Kenez, zvanični naziv: Satchinez) 
     Stanovništvo: 2670 stanovnika, od čega Srba 37 (1,39%) 
     Administrativni položaj: Selo, sedište istoimene opštine u Timiškoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži u Vinganskoj ravnici, na 25 km severo-zapadno od Temišvara. 
     Veze: Železnicom i asfaltnim putem Knez je povezan sa Temišvarom. 
     Adresa crkve: 1959 Satchinez, Judeţul Timiş, România 
     Hram crkve: Praznik Svetoga velikomučenika Dimitrija (Mitrovdan) 
     Autori ikonostasa: Rezbar nepoznat, slikar Dušan Aleksić iz Arada 
     Tematski sadržaj ikonostasa: na carskim dverima - Blagovesti, na bočnim - Sveti arhiđakon Stefan, odnosno arhanđeo Mihail; prestone ikone - Sveti Nikola, Bogorodica, Spasitelj, Preteča; praznične ikone - Rođenje, Krštenje, Vaskrsenje, Vaznesenje Hristovo, Silazak Svetoga Duha, Preobraženje; centralna ikona - Sveta Trojica; u luku - tematski sklop Raspeća, bočno sa obe strane - ikone Svetih apostola. 
     Autor zidnog slikarstva: Nema zidnog slikarstva 
     Drugi poznati umetnici: slikar amater Živa Nikolić, autor je slika na iverici, postavljenih spolja na zapadni zid crkve. 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Mesto je prvi put pomenuto 1421, a sveštenik 1666, dok se crkva izričito pominje tek 1758. godine, ali tada sa punim opisom: bila je hrama Svetoga Dimitrija, građena od pečene cigle, sa dvoja vrata i pet prozora, krovom od šindre; imala je toranj pokriven daskama i u njemu zvono, unutra pak svod od dasaka, templo takođe od dasaka sa tridesetak ikona. U prošlom veku podignuta je nova impozantna crkva (pozni natpis u pronaosu pominje 1804. kao godinu izgradnje), za seoske prilike neobično prostrana, visoka i solidna, a posvećena takođe Svetom Dimitriju. Pri nacionalnoj podeli crkvene opštine crkva je ostala rumunskoj, većinskoj zajednici, a Srbi su dobili imovinsku nadoknadu, te su podigli sebi zasebnu crkvu 1888-1889. godine, prema tipskim nacrtima, posvetivši je opet Svetom Dimitriju. 
     Ikonostas je serijske izrade, a značajan je po tome što su na njemu poslednji radovi slikara Dušana Aleksića, iz 1889. godine. 
     Sadašnje stanje crkvenog objekta: Građevina se do naših dana dobro očuvala u svom prvobitnom izgledu: skromnih razmera, spolja i unutra u obliku lađe, sa lučnom oltarskom apsidom. 
     Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U tornju su smeštena tri zvona. Crkvene knjige većinom su iz XVIII i XIX veka. 
  U zapadnu fasadu ugrađena je mermerna ploča sa imenima Srba meštana poginulih u Prvom svetskom ratu. 
     Toponim Knez predanje vezuje za Kneza Pavla, zapovednika Temišvara u XV veku, koji se pročuo u borbama protiv Turaka. 
     Sveštenik: Paroha nema, nego je mesto kao filijala pridodato susednoj parohiji Varjaš. Bogosluženja se održavaju naizmenično u Varjašu i Knezu. 
     Ostale crkve u mestu: Rimokatolička i pravoslavna rumunska crkva. 
   
   

        Autor: Stevan BUGARSKI
  
 
 
.  
.  
.  
 

    
  All contents copyright © 1999. All rights reserved.