.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
 .
.
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
    
    
  Stančevo
    

     Naziv mesta: Stančevo (zvanični naziv: Stanciova) 
     Stanovništvo: 453 stanovnika, od čega Srba 264 (58,28%) 
     Administrativni položaj: Selo u okviru opštine Rekaš (Recaş) u Timiškoj    županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži u Lipovskoj visoravni, na 43 km severo-istočno od Temišvara,  na 54 km severo-zapadno od Lugoža, 17 km udaljeno od glavnoga puta Temišvar-Lugož. 
     Veze: Izlaz iz Stančeva je kamenitim putem, zatim deonicom asfaltnog puta do sedišta opštine, a odatle postoji železnička pruga i asfaltni put za Temišvar i Lugož. 
     Adresa crkve: 1885 Stanciova nr. 167, Judeţul Timiş, România 
     Hram crkve: Praznik Svetoga velikomučenika Georgija (Đurđevdan) 
     Autori ikonostasa: (Pregrada je zidana), slikar George Jakobesku iz Temišvara 
     Tematski sadržaj ikonostasa: 4 prestone ikone, 6 prazničnih, 12 apostolskih, centralno - Tajna večera. 
     Autor zidnog slikarstva: Nema zidnog slikrstva 
     Drugi poznati umetnici: G. Murgu, autor pređašenjg ikonostasa, Maksim Joanović, autor jedne pojedinačne ikone 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Prema hronološki sasvim neodređenom predanju utemeljači mesta bila su braća Stanko, Goden (Gojko) i Marko, i od njih su postale tri naseobine - Stančevo, Godenovo i Matica (navodno, po njihovoj majci, koja je živela uz najmlađeg, Marka). Dokumenti pominju najpre Stančevo u XIV veku, pa Godenovo 1471; Matica nije dokumentovana kao zasebna administrativna jedinica. Parohija sa sveštenikom zapisana je 1767. godine, a crkvu "od drveta" predanje vezuje za XVIII vek. 
     Sadašnja crkva zidana je 1887-1891. Krupnija opravka izvedena je 1936. godine. Oltarska pregrada je zidana. Ikone, rad malo poznatog slikara G. Murgua iz 1870 (dakle, preuzete iz pređašnje crkve), uklonjene su 1980. i zamenjene novim, koje je dekorativno izradio amater naivac George Jakobesku. 
  Sadašnje stanje crkvenog objekta: Sada je zgrada u dobrom stanju, nalazi se na lepom, uzvišenom mestu na razmeđi pomenutih zaselaka. Sačuvala je prvobitni izgled spolja lađe, unutra krsta, ima lučnu oltarsku apsidu, toranj nad pronaosom, a zasvođena je daskama. Oblik završnog dela tornja, nesrazmerno zašiljen, najverovatnije je menjao oblik tokom opravki. Iako relativno nova, zbog mekog tla građevina je na više mesta napukla, mada je 1936. godine opasana metalnim steznicima i poduprta spolja dozidanim stubovima. 
     Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U tornju su smeštena dva zvona. Najstarije crkvene knjige jesu Triod (Lavov, 1642) i Antologion (Rimnik, 1705); ostalih desetak su mahom iz XVIII i XIX veka. 
     Kao zanimljivost pri crkvi pokazuju dve dobro očuvane prangije, koje su se nekada koristile pri seoskim svečanostima. 
     Sveštenik: protojerej Georgije Sujić, rođen u Kraljevcu 1954, završio Bogosloviju i Bogoslovski fakultet Rumunske pravoslavne crkve u Karansebešu 1975, odnosno u Sibinju 1981; rukopoložen je 1976  godine; od tada služi u Stančevu. 
     Ostale crkve u mestu: Pravoslavna rumunska kapela. 
   

         Autor: Stevan BUGARSKI
 
 
.  
.  
.  
 

    
 All contents copyright © 1999. All rights reserved.