.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
 
..
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
    
    
  Kraljevac

     Naziv mesta: Kraljevac (mesni naziv: Kraljevci, zvanični naziv: Cralovăţ) 
     Stanovništvo: 233 stanovnika, od čega Srba 212 (90,99%) 
     Administrativni položaj: Selo u okviru opštine Veliki Topolovac (Topolovăţu Mare) u Timiškoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži u Lipovskoj visravni, na 40 km istočno od Temišvara,  na 36 km severo-zapadno od Lugoža, 7 km udaljeno od glavnoga puta Temišvar-Lugož. 
     Veze: Asfaltnim putem Kraljevac je povezan sa sedištem opštine, a odatle postoji železnička pruga i asfaltni put za Temišvar i Lugož. 
     Adresa crkve: 1877 Cralovăţ nr. 81, Judeţul Timiş, România 
     Hram crkve: Praznik Svetoga velikomučenika Georgija (Đurđevdan) 
     Autori ikonostasa: (Pregrada je zidana), slikar amater Joan Živanesku. 
     Tematski sadržaj ikonostasa: u soklu - Kamenovanje Svetog Stefana, Usekovanje, Neopalima kupina, Žrtva Avramova; na carskim dverima - Blagovesti, na bočnim - arhanđeo Mihail, odnosno Sveti Stefan; prestone ikone - Sveti Nikola, Bogorodica, Spasitelj, Preteča; centralna ikona - Vaskrsenje Hristovo, bočno sa obe strane - ikone Svetih apostola; u luku - tematski sklop Raspeća. 
     Autor zidnog slikarstva: Nema zidnog slikarstva 
     Drugi poznati umetnici: Jovan Četirević Grabovan, autor pojedinačnih ikona 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Pisani izvori pominju selo počev od 1597, a sveštenika - prvi put 1776. godine. Spomen na stare crkve nije sačuvan; činjenica je da je pod kraj prošloga veka mesna crkva bila skromna brvnara.  
  Tek između 1883. i 1887. godine podignuta je sadašnja građevina od tvrdog materijala, a 1889. na zidanu i gipsanim šarama ukrašenu oltarsku pregradu sa stolarskim dverima postavljene su ikone na limu, rad amatera Joana Živaneskua (Ioan Jivănescu), koje oponašaju delove ikonostasa Konstantina Danila iz temišvarske Saborne crkve.  
     Sadašnje stanje crkvenog objekta: Zgrada je nevelika i jednostavna, spolja u obliku lađe, unutra u obliku krsta, sa svodom od dasaka, lučnom oltarskom apsidom i tornjem, koji svojim zatvorenim predvorjem produžuje pronaos. Građevina je dobro  očuvana, dok su ikone dotrajale usled rđanja lima, nastalog uglavnom zbog neodgovarajuće pripreme podloge i zbog korišćenja nekvalitetnih boja .  
     Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U tornju su smeštena tri zvona. Crkvene knjige većinom su iz XVIII i XIX veka. 
     Sveštenik: Mesto paroha je upražnjeno; parohiju opslužuju parosi iz Petrova Sela i Stančeva, održavajući bogosluženja naizmenično u svojim parohijama, u Kraljevcu, i u kraljevačkoj filijali Lukarevcu. 
     Ostale crkve u mestu: Nema drugih crkava. 
   

         
       Autor: Stevan BUGARSKI
  
 
.  
.  
.  
 

    
 All contents copyright © 1999. All rights reserved.