.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
 .
.
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
     
    
  Tornja
    

     Naziv mesta: Tornja (zvanični naziv: Turnu) 
     Stanovništvo: 1164 stanovnika, od čega Srba 87 (7,47%) 
     Administrativni položaj: Selo u okviru opštine Pečka (Pecica) u Aradskoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži u Pomorišju, na 20 km severo-zapadno od Arada. 
     Veze: Kamenitim putem dolazi se do raskrsnice puta Arad-Nadlak, odakle postoji železnički i drumski saobraćaj u oba pravca. 
     Adresa crkve: 2923 Turnu nr. 318, Judeţul Arad, România 
     Hram crkve: Praznik Roždestva Bogorodice (Mala Gospojina) 
     Autori ikonostasa: Radionica Ivković iz Novoga Sada 
     Tematski sadržaj ikonostasa: na carskim dverima - Blagovesti, na bočnim - arhiđakon Stefan, odnosno arhanđeo Mihail; praznične ikone - Rođenje Bogorodice, Bogorodica, Spasitelj, Sveti Georgije; iznad carskih dveri - Tajna večera; praznične ikone - Rođenje, Krštenje, Vaskrsenje Hristovo, Silazak Svetoga Duha, Preobraženje, Vaznesenje Hristovo; centralna ikona - Sveta Trojica; u najvišem registru - tematski sklop Raspeća, bočno sa obe strane - ikone Svetih apostola. 
     Autor zidnog slikarstva: Nema zidnog slikarstva 
     Drugi poznati umetnici: Dušan Aleksić, autor celivajućih ikona 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Ako naziv ima, kako se veruje, začetak u tornju kakve crkve, onda se postojanje sela nazire u najdavnijim vremenima seoske istorije, koja počinje od XIV veka i nije lišena prisustva srpskih vlastelinskih porodica. Ipak, sigurni podatak o crkvi je srazmerno pozan: u popisu iz 1759. godine navedena je crkva hrama Svetoga Nikole, od pletera, pokrivena slamom, veoma slaba i trošna, doslovno "skoro pala". Svakako je to bila jedna od starih graničarskih bogomolja koje su sredinom XVIII veka dotrajavale, dok su se razvojačeni graničari i sami dovijali kako da opstanu. Kasnije je podignuta crkva posvećena Svetom evanđelistu Luki, i ona je prilikom nacionalne podele u crkvenoj opštini pripala Rumunima. 
     Srbi su sebi sazidali novu crkvu, posvećenu prazniku Rođenja Bogorodice, 1879. godine. Kao što je zgrada rađena po tipskom nacrtu, tako je i ikonostas, dar Žive Gluvakova, takođe tipski, serijske izrade, kupljen 1906. godine kod novosadske firme Ivković. Značajnije su celivajuće ikone rad Dušana Aleksića iz 1877. godine. 
     Sadašnje stanje crkvenog objekta: Građena za potrebe malobrojne pastve, crkva je u obliku lađe, sa lučnom oltarskom apsidom, nevelika, prilično jednostavna, ali solidna, od pečene cigle. U dobrom je stanju. 
     Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U tornju su smeštena tri zvona. Najstarije crkvene knjige jesu Minej opštak (Kijev, 1680), Antologion (Rimnik, 1705) i Oktoih (Rimnik, 1733); ostale su mahom iz XVIII i XIX veka. 
     Sveštenik: jerej Nebojša Popov, rođen u Naćvoli 1955, završio Bogosloviju Rumunske pravoslavne crkve u Karansebešu 1977; iste godine je rukopoložen; od tada služi u Tornji. 
     Ostale crkve u mestu: Rimokatolička i pravoslavna rumunska crkva. 

     
         Autor: Stevan BUGARSKI
 
 
.  
.  
.  
 

    
 All contents copyright © 1999. All rights reserved.