.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
.
.
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
    
    
  Denta

     Naziv mesta: Denta (zvanični naziv: Denta) 
     Stanovništvo: 2182 stanovnika, od čega Srba 203 (9,30%) 
     Administrativni položaj: Selo, sedište istoimene opštine u Timiškoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži u Brzavskoj ravnici, na 48 km južno od Temišvara, a na 5 km južno od Dete. Kroz naselje protiče reka Brzava. 
     Veze: Železnicom i asfaltnim putem Denta je povezana sa Temišvarom i Detom. 
     Adresa crkve: 1928 Denta nr. 723, Judeţul Timiş, România 
     Hram crkve: Praznik Uspenja Presvete Bogorodice (Velika Gospojina) 
     Autori ikonostasa: Rezbar neidentifikovan, slikar Georgije Gerdanović 
     Tematski sadržaj ikonostasa: u soklu - Kušanje Hrista u pustinji, Bekstvo u Egipat, Fariseji kušaju Hrista, Usekovanje; na carskim dverima - Blagovesti, na bočnim - Sveti Georgije, odnosno Sveti Dimitrije; iznad carskih dveri - Tajna večera, iznad bočnih - Rođenje, odnosno Vavedenje Bogorodice; prestone ikone - Sveti Nikola, Bogorodica, Spasitelj, Preteča; praznične ikone - Rođenje, Krštenje, Vaskrsenje, Vaznesenje Hristovo, Silazak Svetoga Duha, Preobraženje; centralna ikona - Krunisanje bogorodice; u luku - tematski sklop Raspeća i ikone Svetih apostola. 
     Autor zidnog slikarstva: Georgije Gerdanović 
     Drugi poznati umetnici: Gavrilo Moler, sahranjen u porti 1799, Arsenije Radak, autor jedne ikone 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Selo se pominje 1322, a deceniju kasnije - i mesni sveštenik; godine 1660. i 1666. Denta je zapisana kao varoš sa dve mahale i dva sveštenika. Mesno predanje pominje brvnaru pokrivenu šindrom koja je stradala od groma; neizvesno je da li je reč o kakvoj prastaroj bogomolji ili o crkvi pri kojoj su zavedene matični protokoli građanskog stanja 1779. godine.  
  Sadašnja crkva je zidana 1795. godine od pečene cigle. Ikonostas i zidno slikarstvo su pozniji, iz 1838-1839. godine. Debljina zidova ide u prilog tvrdnji o starosti crkve, ali visina tornja, limena obloga na visinskom delu tornja, crep na krovu  i drugi građevinsko-arhitektonski sastojci  pouzdan su pokaz da je tokom vremena pretrpela izmene. 
  Sadašnje stanje crkvenog objekta: Zgrada je sada u dobrom stanju, spolja ima oblik lađe sa lučnom oltarskom apsidom, a iznutra - oblik krsta; visok toranj uzdiže se nad pronaosom.  
     Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U tornju su smeštena tri zvona i satni mehanizam. Crkvene knjige većinom su iz XVIII i XIX veka.  
     U porti je sačuvan nadgrobni krst Gavrila Molera iz 1799. i još dva nadgrobna obeležja, od kojih jedno svešteničko iz 1755. godine.  
     Sveštenik: Mesto paroha je upražnjeno; crkvu opslužuje paroh [enđurca Rada Arsin, rođen u Varjašu 1972, završio Bogosloviju Rumunske pravoslavne crkve u Karansebešu 1994; rukopoložen je 1995; od tada služi u Manastiru Svetoga Đurđa. Bogosluženja se održavaju naizmenično u Manastiru Svetoga Đurđa, Denti i Dežanu. 
     Ostale crkve u mestu: Rimokatolička i pravoslavna rumunska crkva. 
   
   

       Autor: Stevan BUGARSKI
 
 
.  
.  
.  
 

    
 All contents copyright © 1999. All rights reserved.