Projekat Rastko / Projekti Rastko - Skadar / Shkoder  
Biblioteka slovena u Albaniji i albansko-slovenskih kulturnih veza

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
Prevodi
O Albaniji
Bibliografija
Linkovi
 

ПРОЈЕКАТ РАСТКО - СКАДАР
Библиотека Словена у Албанији и албанско-словенских културних веза

Аутори


Љиљана Алексић-Пејковић

J. П. Аншаков

 • Руска дипломатија о положају словенског становништва косовског вилајета 1902-1912. године

Мирко Барјактаревић

Љубинка Басотова и Соња Зоговић

Миладин Бојић

Јован Р. Бојовић

Бранко Бошковић

Милан Васић

E. K. Вјаземскаја

 • Помоћ руских конзула православном становништву у Албанији 50-60-их година XIX вијека

Петар Влаховић

Антун Вратуша

Татомир П. Вукановић:

Јован Вукмановић

Никола Л. Гаћеша

Милица Грковић

Љубомир Димић

Драгољуб Драгојловић

Александар Драшковић

Љубомир Дурковић-Јакшић

Вукале Ђерковић

Томислав Жугић и Зоран Лакић

Слободан Зечевић

Соња Зоговић и Љубинка Басотова

Павле Ивић

Гордана Јовановић

Димитрије М. Калезић

А. В. Карасев

 • Балкански савез 60-их г XIX вијека

Бранислав Ковачевић

Бранко Коматина

Милорад Коматина

В. И. Косик

 • Проблеми словенства у Албанији на страницама руских листова крајем XIX вијека и почетком XX вијека

Акил Коци

Томислав Краљачић

E. Р. Кудрјавцева

 • Подаци о православним насељима у Албанији у другој половини XVIII вијека (по извјештајима руских конзула)

Иван Кустудија

Зоран Лакић и Томислав Жугић

Александар Лома

 • Словени и Албанији до XII века у светлу топономастике

Чедомир Лучић

Марица Маловић-Ђукић

Благоје В. Марковић

Бранислав Маровић

Милош Мацура

Радосав Меденица

Мустафа Мемић

Павле Мијовић

Ђорђе Микић

Миладин Милошевић

Драгутин Мићовић

А. А. Никифоров

 • Грађа из Архива спољних послова Русије о православним словенским насељима сјеверне Албаније у другој половини XIX и почетком XX вијека

К. В. Никифоров

 • Сјеверна Албанија и њена словенска насеља у политици Србије и Црне Горе 40-50-их година XIX вијека

Саво Оровић

Звездана Павловић

 • Хидроними словенског порекла у Албанији

Радоје Пајовић

Гавро Перазић

Бранко Петрановић

Радмило Петровић

Маргарита Пешевска

Митар Пешикан

Никола Б. Радуловић

Драгана Радојичић

Павле Радусиновић

Шербо Растодер

О. Н. Решетникова

 • Проблеми националних мањина у југословенско-албанским односима прве половине 30-их година XX вијека

Лазар Рогановић

Јанез Ротар

Драгољуб С. Петровић

Душак Синдик

Вања Станишић

Никита И. Толстој

Гордана Томовић

Јован Ф. Трифуноски

Сима Ћирковић

Драго Ћупић

Милутин Фолић

H. И. Хитрова

 • Словенско становништво у сјеверној Албанији и Црној Гори у другој половини XIX вијека

Богумил Храбак

Емилија Церовић

Никос Чаусидис

Robert Schwanke

 • Uber die slawischen Minderheiten in den nordalbanischen Gebieten nach den Osterreichischen statistichen Angaben 1916-1918

Л. В. Шатилова

 • Словенска насеља у Албанији и Македонији у периоду албанског националног уздизања 1910-1912. године

Слободан Шћепановић