Projekat Rastko / Projekti Rastko - Skadar / Shkoder  
Biblioteka slovena u Albaniji i albansko-slovenskih kulturnih veza

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
Prevodi
O Albaniji
Bibliografija
Linkovi
 

Пројекат Растко Скадар: Становништво словенског поријекла у Албанији

Јован Р. Бојовић

Уводне напомене зборнику радова са међународног научног скупа "Становништво словенског поријекла у Албанији"

Извор: "Становништво словенског поријекла у Албанији" - Зборник радова са међународног научног скупа одржаног на Цетињу 21, 22. и 23. јуна 1990. године

Још од 1980. године Историјски институт Црне Горе почео je рад на организовању научног скупа о становништву словенског поријекла у Албанији. Прво је било замишљено да се изучава кретање становништва из Црне Горе на простору Сјеверне Албаније. У почетку је Институт радио на прикупљању докумената за поменуту тему из Архива у Цетињу. Ксерографисана је архивска грађа из цетињског архива која се односи на то питање. Припреме за научни скуп ишле су споро и са прекидима. Разлози су у основи били концепцијске и материјалне природе.

Касније се одустало од првобитне концепције да то буде само становништво из Црне Горе и одлучено je да се обухвати становништво са читавог југословенског простора, као и оно које je од давнина живјело на простору Албаније. Исто тако je одлучено да скуп буде интердисциплинарни и међународни. Након прихватања овакве концепције од почетка 1989. године интензивиран je рад на припремању научног скупа. Историјски институт Црне Горе обратио се Балканолошком институту Српске академије наука и уметности у Београду и Институту за национална историја у Скопљу да буду суорганизатори научног скупа. Они су се одазвали нашем позиву и формиран je заједнички припремни одбор који je под називом Становништво словенског поријекла у Албанији припремио научни скуп. Припремни одбор се обратио научним установама и појединцима у земљи и у иностранству, којима je ова проблематика блиска, са молбом да пријаве реферате за научни скуп. Организатори су се обратили научним институцијама и појединцима у Албанији, Италији, Француској, Аустрији, Румунији, Совјетском Савезу, Бугарској и Грчкој. Нашем позиву су се одазвали научници из поменутих земаља осим из Албаније.

Након учињених припрема у Цетињу je 21-23. јуна 1990. године одржан међународни научни скуп Становништво словенског поријекла у Албанији. Скупу je присуствовало око 100 учесника из земље и иностранства. Скуп je био интердисциплинарни. У раду скупа су учествовали познати југословенски научници (из свих република) и 15 научника из иностранства. Поред реферата и саопштења на скупу je вођена и дискусија. Оцијењено je да je научни скуп успио што се и види из објављених радова.

У овом Зборнику се објављују скоро сви радови који су поднесени на научном скупу a достављени су на вријеме организатору. На жалост нијесмо били у могућности да објавимо и дискусије са научног скупа.

Основна карактеристика организовања, одржавања научног скупа и објављивање радова са скупа у Зборнику je научна. Иза објављених радова стоје аутори, Институт и уредник. Увјерени смо да ће овај Зборник бити подстицај за даља изучавања трагова словенског живљења и њихове културе у прошлости и савременог живота словенског живља на простору данашње Албаније.

Уредник
Јован Р. Бојовић