Projekat Rastko / Projekti Rastko - Skadar / Shkoder  
Biblioteka slovena u Albaniji i albansko-slovenskih kulturnih veza

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
Prevodi
O Albaniji
Bibliografija
Linkovi
 

Projekat Rastko Skadar: Stanovništvo slovenskog porijekla u Albaniji

Jovan R. Bojović

Uvodne napomene zborniku radova sa međunarodnog naučnog skupa "Stanovništvo slovenskog porijekla u Albaniji"

Izvor: "Stanovništvo slovenskog porijekla u Albaniji" - Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog na Cetinju 21, 22. i 23. juna 1990. godine

Još od 1980. godine Istorijski institut Crne Gore počeo je rad na organizovanju naučnog skupa o stanovništvu slovenskog porijekla u Albaniji. Prvo je bilo zamišljeno da se izučava kretanje stanovništva iz Crne Gore na prostoru Sjeverne Albanije. U početku je Institut radio na prikupljanju dokumenata za pomenutu temu iz Arhiva u Cetinju. Kserografisana je arhivska građa iz cetinjskog arhiva koja se odnosi na to pitanje. Pripreme za naučni skup išle su sporo i sa prekidima. Razlozi su u osnovi bili koncepcijske i materijalne prirode.

Kasnije se odustalo od prvobitne koncepcije da to bude samo stanovništvo iz Crne Gore i odlučeno je da se obuhvati stanovništvo sa čitavog jugoslovenskog prostora, kao i ono koje je od davnina živjelo na prostoru Albanije. Isto tako je odlučeno da skup bude interdisciplinarni i međunarodni. Nakon prihvatanja ovakve koncepcije od početka 1989. godine intenziviran je rad na pripremanju naučnog skupa. Istorijski institut Crne Gore obratio se Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu i Institutu za nacionalna istorija u Skoplju da budu suorganizatori naučnog skupa. Oni su se odazvali našem pozivu i formiran je zajednički pripremni odbor koji je pod nazivom Stanovništvo slovenskog porijekla u Albaniji pripremio naučni skup. Pripremni odbor se obratio naučnim ustanovama i pojedincima u zemlji i u inostranstvu, kojima je ova problematika bliska, sa molbom da prijave referate za naučni skup. Organizatori su se obratili naučnim institucijama i pojedincima u Albaniji, Italiji, Francuskoj, Austriji, Rumuniji, Sovjetskom Savezu, Bugarskoj i Grčkoj. Našem pozivu su se odazvali naučnici iz pomenutih zemalja osim iz Albanije.

Nakon učinjenih priprema u Cetinju je 21-23. juna 1990. godine održan međunarodni naučni skup Stanovništvo slovenskog porijekla u Albaniji. Skupu je prisustvovalo oko 100 učesnika iz zemlje i inostranstva. Skup je bio interdisciplinarni. U radu skupa su učestvovali poznati jugoslovenski naučnici (iz svih republika) i 15 naučnika iz inostranstva. Pored referata i saopštenja na skupu je vođena i diskusija. Ocijenjeno je da je naučni skup uspio što se i vidi iz objavljenih radova.

U ovom Zborniku se objavljuju skoro svi radovi koji su podneseni na naučnom skupu a dostavljeni su na vrijeme organizatoru. Na žalost nijesmo bili u mogućnosti da objavimo i diskusije sa naučnog skupa.

Osnovna karakteristika organizovanja, održavanja naučnog skupa i objavljivanje radova sa skupa u Zborniku je naučna. Iza objavljenih radova stoje autori, Institut i urednik. Uvjereni smo da će ovaj Zbornik biti podsticaj za dalja izučavanja tragova slovenskog življenja i njihove kulture u prošlosti i savremenog života slovenskog življa na prostoru današnje Albanije.

Urednik
Jovan R. Bojović