Projekat Rastko / Projekti Rastko - Skadar / Shkoder  
Biblioteka slovena u Albaniji i albansko-slovenskih kulturnih veza

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
Prevodi
O Albaniji
Bibliografija
Linkovi
 

Пројекат Расто Скадар: Историја: Енвер Хоџа и југословенско-албански односи

Енвер Хоџа и југословенско-албански односи

Хронологија важних догађаја

Из књиге: Милорад Коматина, Енвер Хоџа и југословенско-албански односи, НИУ Службени лист СРЈ, Београд - 1995.

 

 • Енвер Хоџа рођен је 16. октобра 1908. а умро 11. априла 1985.
 • Миладин Поповић на партијском раду у Албанији од јесени 1941. до 23. IX 1944. Убијен је 13. марта 1945. у Приштини.
 • Душан Мугоша први краћи боравак у Тирани септембра 1941, а затим од октобра 1941. до маја 1944. на партијском раду у Албанији.
 • Оснивачка конференција КП Албаније уТирани 8. новембра 1941. када је изабран Привремени ЦК КПА.
 • Душан Мугоша пошао из Албаније 25. маја 1942. а стигао до Врховног штаба НОВ и ПО Југославије у Гламоч, после 82 дана, августа 1942. Из Гламоча кренуо за Албанију са Блажом Јовановићем 3. октобра 1942.
 • Прво Титово писмо ЦК-у КПА, послато по Блажу Јовановићу, из Гламоча 22. септембра 1942.
 • Народноослободилачка конференција Албаније одржана 16. септембра 1942. у Пези, са циљем да се обједине све патриотске снаге које су за борбу против окупатора. Изабран Главни народноослободилачки одбор.
 • Блажо Јовановић кренуо за Албанију из Гламоча 3. октобра 1942. стигао у Лабинот 16. децембра исте године. Остао у Албанији до 1. априла 1943.
 • Прва земаљска конференција КПА одржана у Лабиноту од 17.-22. марта 1943. уз присуство и помоћ делегата ЦК КПЈ Блажа Јовановића, прочитано писмо КИ о признавану КПА као и писмо Тита у којем даје сугестије за развој НОБ у Албанији. Изабран ЦК КПА а за његовог секретара Енвер Хоџа.
 • Првих дана маја 1943. објављена одлука о распуштању КИ. Светозар Вукмановић-Темпо боравио први пут у Албанији марта 1943. а затим августа исте године. Оба пута имао разговоре са Миладином и Енвером, као и неким члановима ЦК КПА.
 • Врховни штаб НОВ Албаније формиран 10. јула 1943. Енвер Хоџа постао политкомесар ВШ.
 • Албанско-југословенски инцидент у Дебру, октобра 1943. о формирању власти у ослобођеном Дебру. Писма о томе Темпа Хаџи Лешиу и писмо Енвера Хоџе X. Лешиу.
 • Енвер Хоџа именован за команданта Главног штаба НОВ и ДОА маја 1944.
 • Антифашистички конгрес НОО Албаније у Пермету 24-28 маја 1944.
 • Војна мисија НОВ и ПОЈ код Главног штаба НОВ Албаније у саставу Вељо Стојнић, Војо Тодоровић, Саво Станојевић и Нијаз Диздаревић пошла из Бариа за Албанију 29. августа 1944.
 • Бератски пленум ЦК КПА (II пленум) одржан 23. новембра 1944. На пленуму жестоко критикован Енвер Хоџа.
 • 28. новембра 1944. ослобођена Тирана а град последњи у Албанији - Скадар, ослобођен 29. новембра 1944.
 • Вељо Стојнић именован за посланика у Албанији априла 1945, на којој дужности остао до октобра исте године.
 • Нијаз Диздаревић био у Албанији од августа 1944. до априла 1945. на дужности секретара Војне мисије.
 • Влада Енвера Хоџе затражила јануара 1945. признање од владе СССР, САД, ВБ и Француске.
 • Југословенска влада признала владу Е. Хоџе 28. априла 1945.
 • Уговор о узајамној помоћи између Југославије и Албаније потписан 20. фебруара 1945.
 • СССР признао албанску владу после избора за Уставотворну скупштину 2. децембра 1942. ВБ, такође, тада признала албанску владу.
 • Милован Ђилас посетио Албанију маја 1945.
 • Албанија тражила пријем у ОУН децембра 1945.
 • Шеф југословенске делегације Едвард Кардељ 25. јануара 1946. писмом Савету безбедности подржава пријем Албаније у ОУН.
 • Пети пленум ЦК КПА 21. фебруара 1946. искључио Сејфулу Малешеву из Бироа ЦК, због прозападне оријентације.
 • Тезе Е. Хоџе о ревизији одлука Бератског пленума Политбиро КПА одбацио 9. јуна 1946.
 • Званична посета Енвера Хоџе Југославији од 23. јуна до 2. јула 1946. За време посете потписани споразуми између Југославије и Албаније о економској сарадњи, о робној размени и плаћању, о оснивању југословенско-албанских друштава и споразум о кредиту који Југославија одобрава Албанији.
 • Уговор о пријатељству и узајамној помоћи између ФНР Југославије и НР Албаније потписан у Тирани 9. јула 1946.
 • На Мировној конференцији у Паризу, августа-септембра 1946. члан југословенске делегације Моша Пијаде иступа више пута у одбрану територијалног интегритета Албаније као и за признање Албанији статуса придруженог савезника антифашистичке коалиције. Боравак Енвера Хоџе у Паризу, септембра 1946. поводом Мировне конференције. Том приликом сусрет Мотов-Кардељ-Хоџа.
 • Саво Златић, као делегат ЦК КПЈ код ЦК КПА, упућен у Тирану 7. августа 1946., на којој дужности остао до јуна 1948.
 • Уговор о усклађивању привредних планова, о царинској унији и изједначењу валута између Југославије и Албаније потписан у Београду 27. новембра 1946.
 • Проширени пленум ЦК КПА 18-20. децембра 1946. подржао потписане економске уговоре са Југославијом. Поражени прикривени отпори Наку Спира спровођењу тих уговора.
 • Разговор Стаљина са Кардељом у Москви априла 1947. о Албанији.
 • Прво писмо ЦК КПЈ, са потписом Ј. Б. Тита за ЦК КПА, јуна 1947. у којем се тврди да се у албанском руководству искристалисала једна линија у антијугословенском духу.
 • Посета Е. Хоџе Москви 14-26. јула 1947. после које се све више примећује криза у албанско-југословенским односима.
 • Југословенско-бугарски разговори на Бледу 30, 31. јула и 1. августа 1947. о Балканској федерацији.
 • Информациони биро неких комунистичких и радничких партија (ИБ) основан септембра 1947. у Пољској.
 • Друго писмо ЦК КПЈ ЦК-у КПА новембра 1947. у којем оптужује Е. Хоџу да мења политику према Југославији после посете СССР-у. Посебно указује на ометање економске сарадње од стране Наку Спируа. Писмо ЦК КПЈ подржала већина у ПБ ЦК КПА.
 • Посета Е. Хоџе Софији децембра 1947. Потписан Уговор о пријатељству, сарадњи и међусобној помоћи између две земље.
 • Саво Златић предложио ЦК КПА децембра 1947. федерацију Албаније и Југославије.
 • Телеграм А. Ранковића Е. Хоџи, јануара 1948. у којем предлаже да се сектор Корче прогласи југословенском војном зоном.
 • На позив Стаљина М. Ђиласу у Москви на разговоре о Албанији јануара 1947.
 • Састанак код Стаљина 10. фебруара 1947. Кардеља и Димитрова о Балканској федерацији.
 • Осми пленум ЦК КПА 28. фебруара - 8. марта 1948. на којем поражена просовјетска струја, односно потврђена оријентација за чврсту сарадњу са Југославијом.
 • Писмо Е. Хоџе Ј. Б. Титу 13. марта 1948. у којем приговара што о разговорима за стварање федерације Југославије, Бугарске и Албаније сазнаје из Софије, а не из Београда, и изражава сагласност за формирање федерације.
 • Криза југословенско-албанских односа. Писма Е. Хоџе Ј. Б. Титу 17. марта, 22. априла и 23. маја. Одговор Титов Енверу 22. априла и на крају Ђиласов Енверу маја 1948.
 • Криза совјетско-југословенских односа. Писма ЦК СКП (б) 27. марта, 4. и 22. маја 1948.
 • Резолуција ИБ против КПЈ 28. јуна 1948.
 • Једанаести пленум ЦК КПА 13-24. септембра 1948, напади на Југославију са позиција резолуције ИБ.
 • Први конгрес КПА 8-21. новембра 1948. на којем усвојена дугорочна непријатељска политика према Југославији.
 • Кочи Дзодзе ухапшен 2. децембра 1948. на процесу од 12. маја до 13. јуна 1949. осуђен на смрт стрељањем.
 • Југославија обуставила рад свога Посланства у Тирани 4. јуна 1950., а Албанија свог Посланства у Београду 22. новембра исте године.
 • Смрт Ј. В. Стаљина марта 1953.
 • На иницијативу Југославије децембра 1953. потписан споразум са Албанијом о испитивању и решавању граничних инцидената и споразум о обнови граничних ознака.
 • Обновљен рад југословенског посланства у Тирани. Предраг Ајтић предао акредитиве 17. септембра 1954. а албански посланик у Београду децембра 1954.
 • Совјетска делегација са Н. Хрушчовим на челу у посети Београду 26. маја до 6. јуна 1955. Потписана Београдска декларација.
 • Е. Хоџа 25. маја 1955. послао писмо ЦК КП СС у којем изразио противљење посети Хрушчова Југославији.
 • Двадесети конгрес КП СС фебруара 1956. Тајни реферат Н. Хрушчова о Стаљину.
 • Конференција КПА за срез Тирану (Тиранска конференција) 14.-20. априла 1956. Покушај дестаљинизације КПА.
 • Распуштен ИБ априла 1956.
 • Трећи конгрес КПА 25. јуна до 3. јула 1956. Курс за нормализовање односа са Југославијом, али остаје осуда К. Дзодзеа и других који су осуђени на антијугословенској основи.
 • Догађаји у Мађарској и Пољској у јесен 1956. повод Е. Хоџи да обнови нападе на Југославију.
 • Стрељани Лири Гега, њен муж Дали Ндреу и југословенски држављанин Петар Булатовић новембра 1956.
 • Титов говор у Пули новембра 1956. оштар одговор Енверу.
 • Панајот Пљаку, помоћник министра народне одбране Албаније пребегао у Југославију маја 1957.
 • Програм СКЈ, априла 1958. нови повод за нападе КПА на СКЈ.
 • Посета Н. Хрушчова Албанији 25. маја до 4. јуна 1959.
 • Састанак 81 КРП у Москви новембра 1960. Енвер се супротставио политици Хрушчова.
 • Лири Белишова искључена из ПБ КПА, као просовјетски елемент новембра 1960. а затим процес и стрељање адмирала Теме Сејку, такође, као просовјета.
 • ССИП објавио 1961. Белу књигу о непријатељској политици владе Албаније против Југославије.
 • Од априла до јула 1961. размењена писма између КП СС и КПА. На 22. конгресу КП СС Хрушчов отворено напао албанско руководство, чему се супротставио Чу Ен Лај. Е. Хоџа 7. новембра 1961. отворено напао КП СС. Раскид односа између Албаније и СССР. Смену Н. Хрушчова 1964. у Албанији дочекали као своју победу.
 • Пети конгрес КПА 1.-8. новембра 1966. у знаку јачања репресије над људима, спровођења "културне револуције" у Албанији и антијугословенског курса.
 • У Уставу од 1967. Албанија се проглашава првом атеистичком земљом у свету.
 • Упад трупа неких земаља ВУ у ЧССР 21. августа 1968.
 • Албанија отказала ВУ 5. септембра 1968. Енвер настоји побољшати односе са Југославијом.
 • Немири на Космету 1969. Енвер их подржава и условљава развој југословенско-албанских односа стањем на Космету.
 • Посланства у Тирани и Београду подигнута на ранг амбасада и размењени амбасадори 1971.
 • Из ЦК КПА искључена група "либерала" Ф. Пачрами и Т. Лубоња на 4. пленуму 26-28. јуна 1973.
 • На 5. пленуму ЦК КПА јула 1974. ликвидирани највиши војни руководиоци Албаније. Бећир Балуку, министар народне одбране, Петрит Думе, начелник Генералштаба, Хито Ћако, начелник политичке управе Арбије и други.
 • СИВ донео одлуку о изградњи железничке пруге Титоград - албанска граница 1974. односно о повезивању железничких пруга двеју земаља.
 • На 7. пленуму ЦК КПА 26-29. маја 1975. ликвидирана група највиших привредних руководилаца Албаније: Абдил Келези, председник планске комисије, Кочо Теодоси, министар индустрије и рударства, Кић Нђела, министар трговине и други.
 • Кина отказала кредите Албанији 7. јула 1978. Пре тога, размењена писма између ЦК партија двеју земаља. Смрт Ј. Б. Тита 4. маја 1980. Ескалација нереда на Космету у пролеће 1981.
 • Осми конгрес КПА 1-8 новембра 1981. пружио јаку подршку албанским сепаратистима на Космету и заузео веома оштар став у осуди југословенске политике према албанској мањини у Југославији.
 • На пленуму ЦК КПА од 17. децембра 1981. изнесена монструозна оптужба против Мехмед Шехуа. Мехмед Шеху извршио самоубиство.
 • Уследило незапамћено, чак и за албанске прилике, "чишћење" у партијским и државним структурама. Ликвидирани министри народне одбране, унутрашњих послова, спољних послова и многи други.
 • Смрт Е. Хоџе 11. априла 1985.