Projekat Rastko
Pretraga O projektu Novosti Pomoc Promena pisma Kontakt Mapa projekta

Imenski indeks - p

P. M. [P. M]Pavić, Milorad. [Milorad Pavic, 1929]Pavlović, Damjan. [Damjan Pavlovic, 1840-1866]Pavlović, Zoran. [Zoran Pavlovic]Pavlović, Marko, protojerej-stavrofor. [Marko Pavlovic, protojerej-stavrofor]Pavlović, Miodrag [Miodrag Pavlovic, 1928] Pavlović, Nikola. [Nikola Pavlovic]Pavlović, Pavle. [Pavle Pavlovic]Pavlu, Ivan. [Ivan Pavlu]Pavuk, Juraj. [Juraj Pavuk] Pajin, Dušan. [Dusan Pajin]Pajsije Svetogorac, Starac. [Pajsije Svetogorac, starac, 1924]Palavestra, Aleksandar. [Aleksandar Palavestra, 1956]Palavestra, Predrag. [Predrag Palavestra, 1930]Pandurović, Sima. [Sima Pandurovic,1883-1960]Panić, Milorad - Surep. [Milorad Panic - Surep]Pantelić, Nikola. [Nikola Pantelic]Pantić, Mihajlo. [Mihajlo Pantic]Pap, Livija. [Livija Pap] Pap, Jovan. [Jovan Pap]Papuga, Helena. [Helena Papuga]Paro, Georgij. [Georgij Paro, 1934] Pačić, Jovan. [Jovan Pacic, 1771-1849]Paščenko, Jevgen. [Evgen. M. Paščenko, Jevgen M. Pascenko]Pejnović, Isa J, protojerej-stavrofor. [Isa J. Pejnovic, protojerej-stavrofor]Pejović, Bratislav. [Bratislav Pejovic]Pejović, Roksanda. [Roksanda Pejovic]Pekić Borislav. [Borislav Pekic, 1930-1992]Pelešenko, Jurij. [Jurij Pelesenko]Perinac Stankov, Ljubinka. [Ljubinka Perinac Stankov, 1969] Perić Vladika Porfirije. [Porfirije Peric, Vladika]Petković, Vladislav Dis. [Vladislav Petkovic Dis, 1880 - 1917] Petković, Novica. [Novica Petkovic, 1941]Petković, Sreten. [Sreten Petkovic, 1930]Petrić, Vladimir. [Vladimir Petric, 1928]Petrović, Branislav. [Branislav Petrovic, 1937] Petrović, Aleksandar M. [Aleksandar M. Petrovic] • Petrović, Branko. [Branko Petrovic]Petrović, Veljko. [Veljko Petrovic, 1884-1967]Petrović, Jelka. [Jelka Petrovic]Petrović, Milutin. [Milutin Petrovic, 1941]Petrović, Miomir. [Miomir Petrovic, 1972]Petrović, Nenad. [Nenad Petrovic, 1975]Petrović, Rastko. [Rastko Petrovic, 1898-1949]Petrović Ruža. [Ruza Petrovic]Petrović Slobodan. [Slobodan Petrovic]Petrović P. Stevan. [Stevan P. Petrovic]Petrović, Stefan. [Stefan Petrovic]Petrović, Snežana. [Snezana Petrovic] Petronijević, Branislav. [Branislav Petronijevic, 1875-1954]Pešikan, Mitar. [Mitar Pesikan]Piper Predrag. [Predrag Piper, 1950]Pipović, Branislav. [Branislav Pipovic, 1959]Piščević, Simeon. [Simeon Piscevic, 1731-1797]Pješivac, Dragan. [Dragan Pjesivac]Plamenac, Jovan. [Jovan Plamenac]Plas, Piter. [Piter Plas]Pleša, Branko. [Branko Plesa, 1926] Pogačić, Vladimir. [Vladimir Pogacic]Polaček, Stana. [Stana Polacek, 1975] Poljak, Serđo. [Serdjo Poljak]Poljakov, Pavle. [Pavle Poljakov, 1904-1981]Pop Dukljanin. [Pop Dukljanin]Popa, Vasko. [Vasko Popa, 1922-1991] Popov, Račko. [Racko Popov]Popović, V. Boško. [Bosko V. Popovic, 1929]Popović, Vladeta. [Vladeta Popovic]Popović, B. Vladimir. [Vladimir B. Popovic, 1969]Popović, Danica. [Danica Popovic]Popović, Dušan J. [Dusan J. Popovic]Popović, Jovan Sterija. [Jovan Popovic Sterija, 1806-1856] Popović, Justin, Ava. [Ava Justin Popovic, -1976]Popović, Ljudmila. [Ljudmila Popovic, 1965]Popović, Miloje. [Miloje Popovic]Popović, Radomir. [Radomir Popovic]Popović, Tanja. [Tanja Popovic]Popović-Mlađenović, Tijana. [Tijana Popovic-Mladjenovic]Popović, Krstov Tomo. [Tomo Popovic Krstov] Posun'ko, Olga M. [Olga Posun'ko] Pot, Ištvan. [Istvan Poth]Potić, Dušica. [Dusica Potic]Praizović, Ljiljana. [Ljiljana Praizovic, 1958-2001]Prajs, Majkl H. [Michael H. Price]Prelić, Mladena. [Mladena Prelic]Preradović, Petar. [Petar Preradovic]Prior Tomas M. [Thomas M. Pryor]Prljević, Miodrag. [Miodrag Prljevic]Prodanović, Mileta. [Mileta Prodanovic, 1959]Prodanović, Radomir. [Radomir Prodanovic, 1915-1944]Prokopovič, Feofan. [Feofan Prokopovic, 1681-1736] Protić Predrag. [Predrag Protic]Protić, B. Miodrag. [Miodrag B. Protic]Puzić, B. Milan. [Milan B. Puzic, 1968]Purić Jovan, protosinđel. [Jovan Puric, protosindjel]Puslojić, Adam. [Adam Puslojic, 1943] Putnik, Jovan. [Jovan Putnik, 1914-1983] Putnik, Radomir. [Radomir Putnik]Pucić, Medo. [Medo Pucic, 1821-1882]Pušić, Marija. [Marija Pusic]Puškin, Aleksandar Sergejevič. [Aleksandar Puskin Sergejevic, 1799-1837]

P. M. [P. M]

Pavić, Milorad. [Milorad Pavic, 1929]

Biblioteka Milorada Pavić, Umetnička književnost i Nauka o književnosti

Umetnička književnost

Ruski
Ukrajinski
Slovenački

Nauka o književnosti i autopoetički tekstovi

Ruski
Ukrajinski
Engleski
 

 

Pavlović, Damjan. [Damjan Pavlovic, 1840-1866]

Pavlović, Zoran. [Zoran Pavlovic]

Likovne umetnosti

 • Portret kritičara (izabrani članci)
  • Težnja ka integralnom znak
  • Skulpture-predmeti Venije Vučinić-Turinski
  • Slikarstvo Branka Protića
  • Jean - Paul Weber, La psihologie de l'art
  • Ljuba
  • Boško Karanović: Biblioteka Grafičari beogradskog kruga
  • Beogradski period Vlade Veličkovića

Pavlović, Marko, protojerej-stavrofor. [Marko Pavlovic, protojerej-stavrofor]

Pavlović, Miodrag [Miodrag Pavlovic, 1928]

Umetnička književnost

Rumunski

Pavlović, Nikola. [Nikola Pavlovic]

Pavlović, Pavle. [Pavle Pavlovic]

Bogoslovlje, Istorija i Zvaničan sajt manastira Miholjska Prevlaka

Pavlu, Ivan. [Ivan Pavlu]

Pavuk, Juraj. [Juraj Pavuk]

Pajin, Dušan. [Dusan Pajin]

Filosofija

Pajsije Svetogorac, Starac. [Pajsije Svetogorac, starac, 1924]

Bogoslovlje

Palavestra, Aleksandar. [Aleksandar Palavestra, 1956]

Palavestra, Predrag. [Predrag Palavestra, 1930]

Pandurović, Sima. [Sima Pandurovic,1883-1960]

Umetnička književnost

Panić, Milorad - Surep. [Milorad Panic - Surep]

Pantelić, Nikola. [Nikola Pantelic]

Etnologija i antropologija

Engleski

Pantić, Mihajlo. [Mihajlo Pantic]

Pap, Livija. [Livija Pap]

Arheologija

Pap, Jovan. [Jovan Pap]

Papuga, Helena. [Helena Papuga]

Paro, Georgij. [Georgij Paro, 1934]

Pačić, Jovan. [Jovan Pacic, 1771-1849]

Paščenko, Jevgen. [Şvgen. M. Paůenko, Jevgen M. Pascenko]

Nauka o književnosti, Istorija i Antropologija i etnologija

Ukrajinski

Pejnović, Isa J, protojerej-stavrofor. [Isa J. Pejnovic, protojerej-stavrofor]

Pejović, Bratislav. [Bratislav Pejovic]

Pejović, Roksanda. [Roksanda Pejovic]

Muzika

Engleski

Pekić Borislav. [Borislav Pekic, 1930-1992]

Nauka o književnosti

Pelešenko, Jurij. [Jurij Pelesenko]

Perinac Stankov, Ljubinka. [Ljubinka Perinac Stankov, 1969]

Umetnička književnost

Rumunski

Perić Vladika Porfirije. [Porfirije Peric, Vladika]

Petković, Vladislav Dis. [Vladislav Petkovic Dis, 1880 - 1917]

Umetnička književnost

Petković, Novica. [Novica Petkovic, 1941]

Nauka o književnosti

Engleski

Petković, Sreten. [Sreten Petkovic, 1930]

Istorija, Bogoslovlje, Likovne umetnosti i zvaničan sajt Pećke patrijaršije

Engleski

Petrić, Vladimir. [Vladimir Petric, 1928]

Film i televizija


Petrović, Aleksandar M. [Aleksandar M. Petrovic]

Filosofija

Petrović, Branislav. [Branislav Petrovic, 1937]

Umetnička književnost

Rumunski

Petrović, Branko. [Branko Petrovic]

Petrović, Veljko. [Veljko Petrovic, 1884-1967]

Umetnička književnost

Petrović, Jelka. [Jelka Petrovic]

Petrović, Milutin. [Milutin Petrovic, 1941]

Umetnička književnost

Rumunski

Petrović, Miomir. [Miomir Petrovic, 1972]

Umetnička književnost i Savremena srpska drama

Petrović, Nenad. [Nenad Petrovic, 1975]

Petrović, Rastko. [Rastko Petrovic, 1898-1949]

Umetnička književnost

 • Pesme u: Antologija srpskog pesništva
  • Dignem tad oči nebesima
  • Sa svetlim poljupcem na usnama
 • Otkrovenja
  • Dvadeset neprikosnovenih stihova
  • Zverstva
  • Zimski repertoar
  • Jedini san
  • Noć Pariza
  • Ovo o jednom pesniku
  • Preinačenja
  • Pustolov u kavezu
  • Putnik
  • Svi su čanci prazni
  • Tajna rođenja
  • Fabrički dimnjak u pejzažu i kanibalac čekajući novorođenog
 • Probuđena svest juda

 

Petrović Ruža. [Ruza Petrovic]

Petrović Slobodan. [Slobodan Petrovic]

Petrović P. Stevan. [Stevan P. Petrovic]

Petrović, Stefan. [Stefan Petrovic]

Petrović, Snežana. [Snezana Petrovic]

Petronijević, Branislav. [Branislav Petronijevic, 1875-1954]

Pešikan, Mitar. [Mitar Pesikan]

Piper Predrag. [Predrag Piper, 1950]

Lingvistika i filologija

Pipović, Branislav. [Branislav Pipovic, 1959]

Savremena srpska drama

Engleski

Piščević, Simeon. [Simeon Piscevic, 1731-1797]

Pješivac, Dragan. [Dragan Pjesivac]

Likovne umetnosti i Fotografija

Plamenac, Jovan. [Jovan Plamenac]

Bogoslovlje, Istorija i Zvaničan sajt manastira Miholjska Prevlaka

Plas, Piter. [Piter Plas]

Pleša, Branko. [Branko Plesa, 1926]

Pogačić, Vladimir. [Vladimir Pogacic]

Film i televizija

Polaček, Stana. [Stana Polacek, 1975]

Poljak, Serđo. [Serdjo Poljak]

Poljakov, Pavle. [Pavle Poljakov, 1904-1981]

Pop Dukljanin. [Pop Dukljanin]

Umetnička književnost i Istorija

Popa, Vasko. [Vasko Popa, 1922-1991]

Umetnička književnost

 • Pesme u: Antologija srpskog pesništva
  • Visoki put
  • Zvezde izbeglice
  • Zvezdoznančeva ostavština
  • Zev nad zevovima
  • Jurke
  • Krunisana jabuka
  • Ništarija
  • Pepela
  • Plava omča
  • Ponoćno sunce
  • San belutka
  • Svadbe
  • Slepo sunce
  • Slobodan let
  • Smrt sunčevog oca
  • Srce belutka
  • Sukob u zenitu
 • Kosova pesma (u: Kosovo - srpska sveta zemlja)
Rumunski

Popov, Račko. [Racko Popov]

Popović, V. Boško. [Bosko V. Popovic, 1929]

Popović, Vladeta. [Vladeta Popovic]

Engleski

Popović, B. Vladimir. [Vladimir B. Popovic, 1969]

Popović, Danica. [Danica Popovic]

Popović, Dušan J. [Dusan J. Popovic]

Popović, Jovan Sterija. [Jovan Popovic Sterija, 1806-1856]

Umetnička književnost i Drama i pozorište

Popović, Justin, Ava. [Ava Justin Popovic, -1976]

Bogoslovlje i Filosofija

Ruski

Popović, Ljudmila. [Ljudmila Popovic, 1965]

Nauka o književnosti

Lingvistika i filologija

Film

Kao priređivač i prevodilac

Popović, Miloje. [Miloje Popovic]

Popović, Radomir. [Radomir Popovic]

Francuski

Popović, Tanja. [Tanja Popovic]

Popović-Mlađenović, Tijana. [Tijana Popovic-Mladjenovic]

Muzika

Nemački

Popović, Krstov Tomo. [Tomo Popovic Krstov]

Posun'ko, O. M. [Olga Posun'ko]

Ukrajinski

Pot, Ištvan. [Istvan Poth]

Potić, Dušica. [Dusica Potic]

Praizović, Ljiljana. [Ljiljana Praizovic, 1958-2001]

Prajs, Majkl H. [Michael H. Price]

Prelić, Mladena. [Mladena Prelic]

Etnologija i antropologija

Preradović, Petar. [Petar Preradovic]

Prior Tomas M. [Thomas M. Pryor]

Prljević, Miodrag. [Miodrag Prljevic]

Prodanović, Mileta. [Mileta Prodanovic, 1959]

Likovne umetnosti

Engleski

Prodanović, Radomir. [Radomir Prodanovic, 1915-1944]

Umetnička književnost

Prokopovič, Feofan. [Feofan Prokopovic, 1681-1736]

Umetnička književnost

Pesme u: Antologija ukrajinske poezije XVI–XX vek

 • Plače pastirče u nevremenu
Ukrajinski
  • Plačet pastušok v dolgom nenastüż

Protić Predrag. [Predrag Protic]

Protić, B. Miodrag. [Miodrag B. Protic]

Likovne umetnosti

Engleski

 

Puzić, B. Milan. [Milan B. Puzic, 1968]

Purić Jovan, protosinđel. [Jovan Puric, ppotosindjel]

Puslojić, Adam. [Adam Puslojic, 1943]

Umetnička književnost

Rumunski

Putnik, Jovan. [Jovan Putnik, 1914-1983]

Putnik, Radomir. [Radomir Putnik]

Pucić, Medo. [Medo Pucic, 1821-1882]

Umetnička književnost

Pušić, Marija. [Marija Pusic]

Likovne umetnosti

 • Bogatstva vizuelne stvarnosti (Studije i kritike)
  • Ivan Tabaković
  • Miodrag B. Protić
  • Posleratna srpska grafika
  • Retrospektivna izložba Petra Lubarde u Muzeju Suvremene Umetnosti u Beogradu
  • Skulpture Olge Jančić
  • Stojan Ćelić
  • Umetnost Stojana Ćelića

Puškin, Aleksandar Sergejevič. [Aleksandar Puskin Sergejevic, 1799-1837]

// Projekat Rastko / Novosti //
[ Promena pisma | Pretraživanje | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]