Projekat Rastko
Pretraga O projektu Novosti Pomoc Promena pisma Kontakt Mapa projekta

Именски индекс - п

П. М. [P. M]Павић, Милорад. [Milorad Pavic, 1929]Павловић, Дамјан. [Damjan Pavlovic, 1840-1866]Павловић, Зоран. [Zoran Pavlovic]Павловић, Марко, протојереј-ставрофор. [Marko Pavlovic, protojerej-stavrofor]Павловић, Миодраг [Miodrag Pavlovic, 1928] Павловић, Никола. [Nikola Pavlovic]Павловић, Павле. [Pavle Pavlovic]Павлу, Иван. [Ivan Pavlu]Павук, Јурај. [Juraj Pavuk]Пајин, Душан. [Dusan Pajin] Пајсије Светогорац, Старац. [Pajsije Svetogorac, starac, 1924]Палавестра, Александар. [Aleksandar Palavestra, 1956]Палавестра, Предраг. [Predrag Palavestra, 1930]Пандуровић, Сима. [Sima Pandurovic,1883-1960]Панић, Милорад - Суреп. [Milorad Panic - Surep]Пантелић, Никола. [Nikola Pantelic]Пантић, Михајло. [Mihajlo Pantic]Пап, Ливија. [Livija Pap] Пап, Јован. [Jovan Pap] Папуга, Хелена. [Helena Papuga]Паро, Георгиј. [Georgij Paro, 1934] Пачић, Јован. [Jovan Pacic, 1771-1849]Пашченко, Јевген. [Євген. М. Пащенко, Jevgen M. Pascenko]Пејновић, Иса Ј, протојереј-ставрофор. [Isa J. Pejnovic, protojerej-stavrofor]Пејовић, Братислав. [Bratislav Pejovic]Пејовић, Роксанда. [Roksanda Pejovic]Пекић Борислав. [Borislav Pekic, 1930-1992]Пелешенко, Јуриј. [Jurij Pelesenko]Перинац Станков, Љубинка. [Ljubinka Perinac Stankov, 1969] Перић Владика Порфирије. [Porfirije Peric, Vladika]Петковић, Владислав Дис. [Vladislav Petkovic Dis, 1880 - 1917] Петковић, Новица. [Novica Petkovic, 1941]Петковић, Сретен. [Sreten Petkovic, 1930]Петрић, Владимир. [Vladimir Petric, 1928]Петровић, Александар М. [Aleksandar M. Petrovic] • Петровић, Бранислав. [Branislav Petrovic, 1937] Петровић, Бранко. [Branko Petrovic]Петровић, Вељко. [Veljko Petrovic, 1884-1967]Петровић, Јелка. [Jelka Petrovic]Петровић, Милутин. [Milutin Petrovic, 1941]Петровић, Миомир. [Miomir Petrovic, 1972]Петровић, Ненад. [Nenad Petrovic, 1975]Петровић, Растко. [Rastko Petrovic, 1898-1949]Петровић Ружа. [Ruza Petrovic]Петровић Слободан. [Slobodan Petrovic]Петровић П. Стеван. [Stevan P. Petrovic]Петровић, Стефан. [Stefan Petrovic]Петровић, Снежана. [Snezana Petrovic] Петронијевић, Бранислав. [Branislav Petronijevic, 1875-1954]Пешикан, Митар. [Mitar Pesikan]Пипер Предраг. [Predrag Piper, 1950]Пиповић, Бранислав. [Branislav Pipovic, 1959]Пишчевић, Симеон. [Simeon Piscevic, 1731-1797]Пјешивац, Драган. [Dragan Pjesivac]Пламенац, Јован. [Jovan Plamenac]Плас, Питер. [Piter Plas]Плеша, Бранко. [Branko Plesa, 1926] Погачић, Владимир. [Vladimir Pogacic]Полачек, Стана. [Stana Polacek, 1975] Пољак, Серђо. [Serdjo Poljak]Пољаков, Павле. [Pavle Poljakov, 1904-1981]Поп Дукљанин. [Pop Dukljanin]Попа, Васко. [Vasko Popa, 1922-1991] Попов, Рачко. [Racko Popov]Поповић, В. Бошко. [Bosko V. Popovic, 1929]Поповић, Владета. [Vladeta Popovic]Поповић, Б. Владимир. [Vladimir B. Popovic, 1969]Поповић, Даница. [Danica Popovic]Поповић, Душан Ј. [Dusan J. Popovic]Поповић, Јован Стерија. [Jovan Popovic Sterija, 1806-1856] Поповић, Јустин, Ава. [Ava Justin Popovic, -1976]Поповић, Људмила. [Ljudmila Popovic, 1965]Поповић, Милоје. [Miloje Popovic]Поповић, Радомир. [Radomir Popovic]Поповић, Тања. [Tanja Popovic]Поповић-Млађеновић, Тијана. [Tijana Popovic-Mladjenovic]Поповић, Крстов Томо. [Tomo Popovic Krstov]Посун'ко, Олга М. [Olga Posun'ko] Пот, Иштван. [Istvan Poth]Потић, Душица. [Dusica Potic]Праизовић, Љиљана. [Ljiljana Praizovic, 1958-2001]Прајс, Мајкл Х. [Michael H. Price]Прелић, Младена. [Mladena Prelic]Прерадовић, Петар. [Petar Preradovic]Приор Томас М. [Thomas M. Pryor]Прљевић, Миодраг. [Miodrag Prljevic]Продановић, Милета. [Mileta Prodanovic, 1959]Продановић, Радомир. [Radomir Prodanovic, 1915-1944]Прокопович, Феофан. [Feofan Prokopovic, 1681-1736] Протић Предраг. [Predrag Protic]Протић, Б. Миодраг. [Miodrag B. Protic]Пузић, Б. Милан. [Milan B. Puzic, 1968]Пурић Јован, протосинђел. [Jovan Puric, protosindjel]Пуслојић, Адам. [Adam Puslojic, 1943] Путник, Јован. [Jovan Putnik, 1914-1983] Путник, Радомир. [Radomir Putnik]Пуцић, Медо. [Medo Pucic, 1821-1882]Пушић, Марија. [Marija Pusic]Пушкин, Александар Сергејевич. [Aleksandar Puskin Sergejevic, 1799-1837]

П. М. [P. M]

Павић, Милорад. [Milorad Pavic, 1929]

Библиотека Милорада Павић, Уметничка књижевност и Наука о књижевности

Уметничка књижевност

Руски
Украјински
Словеначки

Наука о књижевности и аутопоетички текстови

Руски
Украјински
Енглески
 

 

Павловић, Дамјан. [Damjan Pavlovic, 1840-1866]

Павловић, Зоран. [Zoran Pavlovic]

Ликовне уметности

 • Портрет критичара (изабрани чланци)
  • Тежња ка интегралном знак
  • Скулптуре-предмети Веније Вучинић-Турински
  • Сликарство Бранка Протића
  • Jean - Paul Weber, La psihologie de l'art
  • Љуба
  • Бошко Карановић: Библиотека Графичари београдског круга
  • Београдски период Владе Величковића

Павловић, Марко, протојереј-ставрофор. [Marko Pavlovic, protojerej-stavrofor]

Павловић, Миодраг [Miodrag Pavlovic, 1928]

Уметничка књижевност

Румунски

Павловић, Никола. [Nikola Pavlovic]

Павловић, Павле. [Pavle Pavlovic]

Богословље, Историја и Званичан сајт манастира Михољска Превлака

Павлу, Иван. [Ivan Pavlu]

Павук, Јурај. [Juraj Pavuk]

Пајин, Душан. [Dusan Pajin]

Библиотека српске философије

Пајсије Светогорац, Старац. [Pajsije Svetogorac, starac, 1924]

Богословље

Палавестра, Александар. [Aleksandar Palavestra, 1956]

Палавестра, Предраг. [Predrag Palavestra, 1930]

Пандуровић, Сима. [Sima Pandurovic,1883-1960]

Уметничка књижевност

Панић, Милорад - Суреп. [Milorad Panic - Surep]

Пантелић, Никола. [Nikola Pantelic]

Етнологија и антропологија

Енглески

Пантић, Михајло. [Mihajlo Pantic]

Пап, Ливија. [Livija Pap]

Археологија

Пап, Јован. [Jovan Pap]

Папуга, Хелена. [Helena Papuga]

Паро, Георгиј. [Georgij Paro, 1934]

Пачић, Јован. [Jovan Pacic, 1771-1849]

Пашченко, Јевген. [Євген. М. Пащенко, Jevgen M. Pascenko]

Наука о књижевности, Историја и Антропологија и етнологија

Украјински

Пејновић, Иса Ј, протојереј-ставрофор. [Isa J. Pejnovic, protojerej-stavrofor]

Пејовић, Братислав. [Bratislav Pejovic]

Пејовић, Роксанда. [Roksanda Pejovic]

Музика

Енглески

Пекић Борислав. [Borislav Pekic, 1930-1992]

Наука о књижевности

Пелешенко, Јуриј. [Jurij Pelesenko]

Перинац Станков, Љубинка. [Ljubinka Perinac Stankov, 1969]

Уметничка књижевност

Румунски

Перић Владика Порфирије. [Porfirije Peric, Vladika]

Петковић, Владислав Дис. [Vladislav Petkovic Dis, 1880 - 1917]

Уметничка књижевност

Петковић, Новица. [Novica Petkovic, 1941]

Наука о књижевности

Енглески

Петковић, Сретен. [Sreten Petkovic, 1930]

Историја, Богословље, Ликовне уметности и званичан сајт Пећке патријаршије

Енглески

Петрић, Владимир. [Vladimir Petric, 1928]

Филм и тeлевизија


Петровић, Александар М. [Aleksandar M. Petrovic]

Философија

Петровић, Бранислав. [Branislav Petrovic, 1937]

Уметничка књижевност

Румунски

Петровић, Бранко. [Branko Petrovic]

Петровић, Вељко. [Veljko Petrovic, 1884-1967]

Уметничка књижевност

Петровић, Јелка. [Jelka Petrovic]

Петровић, Милутин. [Milutin Petrovic, 1941]

Уметничка књижевност

Румунски

Петровић, Миомир. [Miomir Petrovic, 1972]

Уметничка књижевност и Савремена српска драма

Петровић, Ненад. [Nenad Petrovic, 1975]

Петровић, Растко. [Rastko Petrovic, 1898-1949]

Уметничка књижевност

 • Песме у: Антологија српског песништва
  • Дигнем тад очи небесима
  • Са светлим пољупцем на уснама
 • Откровења
  • Двадесет неприкосновених стихова
  • Зверства
  • Зимски репертоар
  • Једини сан
  • Ноћ Париза
  • Ово о једном песнику
  • Преиначења
  • Пустолов у кавезу
  • Путник
  • Сви су чанци празни
  • Тајна рођења
  • Фабрички димњак у пејзажу и канибалац чекајући новорођеног
 • Пробуђена свест јуда

 

Петровић Ружа. [Ruza Petrovic]

Петровић Слободан. [Slobodan Petrovic]

Петровић П. Стеван. [Stevan P. Petrovic]

Петровић, Стефан. [Stefan Petrovic]

Петровић, Снежана. [Snezana Petrovic]

Петронијевић, Бранислав. [Branislav Petronijevic, 1875-1954]

Пешикан, Митар. [Mitar Pesikan]

Пипер Предраг. [Predrag Piper, 1950]

Лингвистика и филологија

Пиповић, Бранислав. [Branislav Pipovic, 1959]

Савремена српска драма

Енглески

Пишчевић, Симеон. [Simeon Piscevic, 1731-1797]

Пјешивац, Драган. [Dragan Pjesivac]

Ликовне уметности и Фотографија

Пламенац, Јован. [Jovan Plamenac]

Богословље, Историја и Званичан сајт манастира Михољска Превлака

Плас, Питер. [Piter Plas]

Плеша, Бранко. [Branko Plesa, 1926]

Погачић, Владимир. [Vladimir Pogacic]

Филм и телевизија

Полачек, Стана. [Stana Polacek, 1975]

Пољак, Серђо. [Serdjo Poljak]

Пољаков, Павле. [Pavle Poljakov, 1904-1981]

Поп Дукљанин. [Pop Dukljanin]

Уметничка књижевност и Историја

Попа, Васко. [Vasko Popa, 1922-1991]

Уметничка књижевност

 • Песме у: Антологија српског песништва
  • Високи пут
  • Звезде избеглице
  • Звездознанчева оставштина
  • Зев над зевовима
  • Јурке
  • Крунисана јабука
  • Ништарија
  • Пепела
  • Плава омча
  • Поноћно сунце
  • Сан белутка
  • Свадбе
  • Слепо сунце
  • Слободан лет
  • Смрт сунчевог оца
  • Срце белутка
  • Сукоб у зениту
 • Косова песма (у: Косово - српска света земља)
Румунски

Попов, Рачко. [Racko Popov]

Поповић, В. Бошко. [Bosko V. Popovic, 1929]

Поповић, Владета. [Vladeta Popovic]

Енглески

Поповић, Б. Владимир. [Vladimir B. Popovic, 1969]

Поповић, Даница. [Danica Popovic]

Поповић, Душан Ј. [Dusan J. Popovic]

Поповић, Јован Стерија. [Jovan Popovic Sterija, 1806-1856]

Уметничка књижевност и Драма и позориште

Поповић, Јустин, Ава. [Ava Justin Popovic, -1976]

Богословље и Философија

Руски

Поповић, Људмила. [Ljudmila Popovic, 1965]

Наука о књижевности

Лингвистика и филологија

Филм

Као приређивач и преводилац

Поповић, Милоје. [Miloje Popovic]

Поповић, Радомир. [Radomir Popovic]

Француски

Поповић, Тања. [Tanja Popovic]

Поповић-Млађеновић, Тијана. [Tijana Popovic-Mladjenovic]

Музика

Немачки

Поповић, Крстов Томо. [Tomo Popovic Krstov]

Посун'ко, Олга М. [Olga Posun'ko, О. М. Посунько]

Украјински

Пот, Иштван. [Istvan Poth]

Потић, Душица. [Dusica Potic]

Праизовић, Љиљана. [Ljiljana Praizovic, 1958-2001]

Прајс, Мајкл Х. [Michael H. Price]

Прелић, Младена. [Mladena Prelic]

Етнологија и антропологија

Прерадовић, Петар. [Petar Preradovic]

Приор Томас М. [Thomas M. Pryor]

Прљевић, Миодраг. [Miodrag Prljevic]

Продановић, Милета. [Mileta Prodanovic, 1959]

Ликовне уметности

Енглески

Продановић, Радомир. [Radomir Prodanovic, 1915-1944]

Уметничка књижевност

Прокопович, Феофан. [Feofan Prokopovic, 1681-1736]

Уметничка књижевност

Песме у: Антологија украјинске поезије XVI–XX век

 • Плаче пастирче у невремену
Украјински
  • Плачет пастушок в долгом ненастьї

Протић Предраг. [Predrag Protic]

Протић, Б. Миодраг. [Miodrag B. Protic]

Ликовне уметности

Енглески

 

Пузић, Б. Милан. [Milan B. Puzic, 1968]

Пурић Јован, протосинђел. [Jovan Puric, ppotosindjel]

Пуслојић, Адам. [Adam Puslojic, 1943]

Уметничка књижевност

Румунски

Путник, Јован. [Jovan Putnik, 1914-1983]

Путник, Радомир. [Radomir Putnik]

Пуцић, Медо. [Medo Pucic, 1821-1882]

Уметничка књижевност

Пушић, Марија. [Marija Pusic]

Ликовне уметности

 • Богатства визуелне стварности (Студије и критике)
  • Иван Табаковић
  • Миодраг Б. Протић
  • Послератна српска графика
  • Ретроспективна изложба Петра Лубарде у Музеју Сувремене Уметности у Београду
  • Скулптуре Олге Јанчић
  • Стојан Ћелић
  • Уметност Стојана Ћелића

Пушкин, Александар Сергејевич. [Aleksandar Puskin Sergejevic, 1799-1837]

// Пројекат Растко / Новости //
[ Промена писма | Претраживање | Мапа Пројекта | Контакт | Помоћ ]