:: Насловна
:: Аутори
:: Језик ::
Фолклор ::
Историја ::
Уметност ::
Преводи ::
O Украјини ::
 

Центр слов'янсько-українських перекладів


Преводи
српских књижевних дела на украјински


Српске народне пјесме у преводу Михајла Старицког - Сербскі народні думі і пісні (1876)

Песме које следе су преведене из друге књиге Вука Стефановића Караџића Српске народне пјесме.

Давид Албахарі / Давид Албахарі

Бранко Анђић / Бранко Анджич

Сава Дамјанов / Сава Дам`янов

  • Ліліт (проза, укр., переклад з сербської Алли Татаренко)

Јован Дучић / Йован Дучіч

Десанка Максимовић / Десанка Максимович

Немања Митровић / Неманя Митрович

  • Сни i днi (Переклала з сербської Ольга Рось)

Бранислав Нушић / Браніслав Нушич

Данило Киш

Милорад Павић / Милорад Павич

Текстови Милорада Павића из 15. броја лавовског е-часописа Ї

Борисав Пекић / Борисав Пекич

Радослав Петковић / Радослав Петкович

Бора Станковић / Бора Станкович

  • Коштана (з сербської переклала Оксана Миколайко )

Мирољуб М. Стојановић / Миролюб М.Стоянович

Милисав Савић (Милисав Савич)

Коста Трифковић / Коста Трифкович

Милош Црњански / Мілош Црнянскі

Алекса Шантић / Алекса Шантич


• Олена Дзјуба: Српска лирика ХХ века у украјинским преводима, Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 24/2, 1995, стр. 237-240.

• Људмила Поповић: Превођење украјинске поезије ХХ века у српској преводној књижевности

• Ольга Рось: Молода сербська проза", або "Проза вiдмiнностей"
• Ала Татаренко: Сусрет култура на граници миленија или Украјински излет српске књижевности


Часопис Всесвіт

Всесвіт je месечни часопис за светску књижевност. У 12. броју, објављују се и библиографије превода и радова о страним књижевностима на украјинском језику. На страницама часописа Всесвіт објављени су и бројни преводи поезије и прозе са српског језика.

Издавач Класика из Лавова

"Класика" из Лавова је у новије време најактивнији издавач када је у питању превођење и објављивање српске савремен књижевности. У едицији "Савремена Класика" објавила је следеће књиге:

  • Милорад  Павић Хазарски речник (превела Ољга Рос), 1998 (поговор И.Лучука, с. 276-278). О свом преводу Ољга Рос (Ольга Рось) написала је на украјинском текст: І зробив я те, що зробив (З історії українського перекладу “Хозарського словника”), Ї, 15.
  • Момо Капор Фолиранти (превела Н.Чорпита), 1998 (поговор И.Лучука, с.189-190)
  • Милорад Павић Последња љубав у Цариграду (превела Н. Чорпита), 1999 (поговор И. Лучука, с.113-116)
  • Данило Киш Енциклопедија мртвих (превела А.Татаренко), 1998 (поговор А.Татаренко, с. 144-146)
  • Данило Киш Гробница за Бориса Давидовича (превела А.Татаренко), 2000 (поговор А.Татаренко, с.119-141)

 

 

 

 

 

 

// Аутори / Језик / Фолклор / Историја / Уметност / Преводи / O Украјини //
[ Пројекат Растко - Кијев- Лавов| Контакт | Пројекат Растко - Београд ]
©1997-2006. Пројекат Растко и носиоци појединачних ауторских права.