Raspeto Kosovo Kosovo.com: The focal point for Kosovo and Metohia issues
Glas Kosova i Metohije - Medijsko izdavački centar Raško - Prizrenske eparhije

RASPETO KOSOVO

Uništene i oskrnavljene Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji (Jun-Oktobar 1999)
Kompletno i dopunjeno izdanje


Naslovna strana I štampanog izdanja
Septembar 1999

Spisak uništenih i oskrnavljenih crkava od strane Albanskih ekstremista na Kosovu i Metohiji (Jun-Oktobar 1999)


Naslovna strana II štampanog izdanja
Novembar 1999,
Uvodna reč
Njegove Svetosti Patrijarha Srpskog Gospodina Pavla
Predgovor
Jeromonah Sava (Janjić)
Svedočenja
Mitropolit Amfilohije (Radović): Stid i sram na obrazu hrišćanske Evrope
Vladika Artemije (Radosavljević):
Krst na kome je Kosovo raspeto stesan je u Beogradu
Raspeta baština
Prof. dr Ljubiša Folić

Kosovo and Metohia's Cultural Heritage of Extreme Impotrance

Broj oskrnavljenih i uništenih srpskih svetinja po zonama odgovornosti KFOR -a na Kosovu i Metohiji (ukupno 76)

  21 USA SAD
  21 Italy Italija
  17 Germany Nemačka
  10 UK Velika Britanija
  7 France Francuska

Spisak uništenih i oskrnavljenih crkava

na Kosovu i Metohiji (Jun-Oktobar 1999)

Sledeći spisak sadrži:
A) NAZIV I MESTO CRKVE;
B) FAZE UNIŠTENJA
(I Rastrešenost objekata; II Pljačka pokretnog blaga; III Skrnavljenje svetinja; IV Paljenje hramova i pratećih objekata; V Prvo miniranje; VI Miniranje preostalog; VII Raznošenje ostataka; VIII Čišćenje terena i uklanjanje tragova postojanja.)
C) VEK NASTANKA HRAMA

1 MANASTIR SV. TROJICE u Mušutištu, pored Suve Reke I II III IV V VI VII 14.v
2 CRKVA PRESVETE BOGORODICE u Mušutištu pored Suve Reke I II III IV V VI VII 14.v
3 MANASTIR SV. MARKO u Koriši kraj Prizrena I II III IV V VI 15.v
4 MANASTIR SV. ARHANĐELA GAVRILA u Binaču pored Vitine I II III IV 14.v
5 MANASTIR DEVIČ, pored Srbice I II III 15.v
6 MANASTIR SV. UROŠA, Šarenik, Gornje Nerodimlje I II III IV V VI 14.v
7 MANASTIR I CRKVA SV. ARHANĐELA, Gornje Nerodimlje I II III IV V 14.v
8 CRKVA SV. NIKOLE LETNJEG, Donje Nerodimlje I II III IV V 20.v
9 CRKVA SV. STEFANA, Donje Nerodimlje I II III IV V 20/14.v
10 CRKVA VAVEDENJA BOGORODICE u Dolcu pored Kline I II III IV V VI 14.v
11 CRKVA SV. NIKOLE u selu Slovinje kod Lipljana I II III IV V 16.v
12 CRKVA SV. APOSTOLA PETRA I PAVLA u Suvoj Reci I II III IV V VI 20.v
13 CRKVA SV. TROJICE u Petriču pored Peći I II III IV V VI 20.v
14 CRKVA VAVEDENJA PRESVETE BOGORODICE u Belom Polju, Peć I II III IV 16.v
15 KATEDRALNA CRKVA SV. UROŠA u Uroševcu I II III IV 20.v
16 CRKVA SV. ILIJE u Vučitrnu I II III IV 19.v
17 CRKVA SV. JOVANA PRETEČE u Samodreži kod Vučitrna I II III IV V VI 20/14.v
18 CRKVA SV. PARASKEVE u Drsniku kod Peći I II III IV 16.v
19 BOGORODIČINA CRKVA, selo Naklo kod Peći I II III IV 20.v
20 CRKVA SV. TROJICE u Velikoj Reci pored Vučitrna I II III IV V 20.v
21 CRKVA SV. APOSTOLA u Petrovcu kod Kosovske Kamenice I II III IV 20.v
22 CRKVA SV. BOGORODICE u selu Podgorce kod Vitine I II III IV 20.v
23 CRKVA ZAČEĆA SV. JOVANA PRETEČE u Pećkoj Banji I II III IV 20.v
24 CRKVA SV. BOGORODICE u Đurakovcu I II III 20.v
25 CRKVA SVETE TROJICE u Đakovici I II III IV V VI 20.v
26 CRKVA SV. NIKOLE u selu Osojane kod Peći I II III 20.v
27 CRKVA SV. ILIJE u Bistražinu pored Đakovice I II III 20.v
28 CRKVA SV. DIMITRIJA u Sigi kod Peći I II III IV V 20.v
29 PAROHIJSKA CRKVA SV. ILIJE u selu Žegra kod Gnjilana I II III IV 20.v
30 CRKVA SVETIH VRAČA KOZME I DAMJANA u selu Novake kod Prizrena I II III IV V 20.v
31 CRKVA VAVEDENJA PRESVETE BOGORODICE u Velikom Kruševu kod Peći I II III IV 20.v
32 MANASTIR ZOČIŠTE I CRKVA SV. VRAČA KUZME I DAMJANA I II III IV V 14.v
33 PAROHIJSKA CRKVA u selu Grmovo kod Vitine I II III IV V VI 20.v
34 CRKVA SV. NIKOLE u Kijevu kod Kline I II III IV V VI 14.v
35 CRKVA SV. JEVANĐELISTE MARKA, Klina I II III IV V 20.v
36 CRKVA SV. NIKOLE, Ljubižda kod Prizrena I II III IV V 16.v
37 CRKVA SV. PROROKA ILIJE u Ljubiždi I II III IV V 20/16.v
38 CRKVA SV. PETKE u selu Dobrčane kod Gnjilana I II III IV 20.v
39 KATEDRALNA CRKVA HRISTA SPASA u Prištini I II III IV V 20.v
40 CRKVA SV. ILIJE u Smaću, pored Prizrena I II III IV V 20.v
41 CRKVA SV. VASILIJA VELIKOG, u selu Srbica kod Prizrena I II III IV V 19.v
42 CRKVA SV. PETKE u selu Zaskok kod Uroševca I II III IV V 20.v
43 CRKVA SV. NIKOLE, selo Gatnje kod Uroševca I II III IV V 20.v
44 CRKVA PRESVETE BOGORODICE, Donje Nerodimlje I II III IV V 20.v
45 CRKVA SV. ILIJE u selu Nekodim kod Uroševca I II III IV 20.v
46 CRKVA SVETIH APOSTOLA PETRA I PAVLA u Talinovcu kod Uroševca I II III IV 20.v
47 CRKVA SVETE TROJICE, selo Babljak kod Uroševca I II III IV 20.v
48 CRKVA ROĐENJA PRESVETE BOGORODICE u selu Softović kod Uroševca I II III IV 20.v
49 CRKVA SV. PROROKA ILIJE u Kačaniku I II III 20.v
50 CRKVA POKROVA PRESVETE BOGORODICE u zaseoku Koriša I II III IV V 16.v
51 CRKVA SV. JEREMIJE u Grebniku kod Kline I II III IV V VI VII VIII 20.v
52 CRKVA SV. KNEZA LAZARA u Košu pored Istoka I II III 20.v
53 CRKVA SV. TROJICE u Žitinju kod Vitine I II III IV 20.v
54 CRKVA SV. PETKE, selo Klokot pored Vitine I II III IV V 20.v
55 CRKVA SV. LAZARA u selu Belica pored Istoka I II III IV 14.v
56 CRKVA SV. PROROKA ILIJE u Pomazatinu pored Prištine I II III IV V 20.v
57 CRKVA SV. ĐORĐA u Rudniku kod Srbice I II III IV V 16/14.v
58 CRKVA SV. TROJICE u Donjem Ratišu kod Dečana I II III IV V VI 20.v
59 CRKVA SV. APOSTOLA LUKE u Vitomirici kod Peći I II III IV 20.v
60 CRKVA SV. ILIJE u Podujevu I II III IV 20.v
61 CRKVA SV. APOSTOLA PETRA I PAVLA u selu G. Pakaštica pored Podujeva I II III IV 20.v
62 PARAKLIS na srpskom groblju u Kosovskoj Mitrovici I II III 20.v
63 CRKVA SV. APOSTOLA PETRA I PAVLA u Istoku I II III IV 20.v
64 CRKVA SV. NIKOLE (Rajkova) u Prizrenu I II III IV V 19.v
65 CRKVA SV. SPASA u Dvoranima kod Mušutišta I II III IV V 16.v
66 CRKVA SV. ILIJE u selu Lokvice pored Prizrena I II III IV V 19.v
67 CRKVA SV. KNEZA LAZARA u Piskotama kod Đakovice I II III IV V 20.v
68 CRKVA SV. PETKE u Binaču kod Vitine I II III IV V VI 20.v
69 CRKVA SV. PETKE u Gojbulji kod Vučitrna I II III 19.v
70 CRKVA SV. NIKOLE u Štimlju I II III 20.v
71 CRKVA SV. ARHANGELA MIHAILA u Štimlju I II III 20.v
72 CRKVA SV. SPASA u Mecićevoj mahali, Prizrenski Podgor I II III 20.v
73 CRKVA SV. PETKE kod sela Mušutišta I II III 20.v
74 CRKVA SV. ARHANĐELA MIHAILA u Mušutištu I II III IV 20.v
75 SPOMEN-OBELEŽJE KOSOVSKIM JUNACIMA I II III IV 20.v
76 CRKVA u Gornjem Zakutu kod Podujeva I II III IV 20.v
    76 76 76 64 39 14 5 1

Impresum

RASPETO KOSOVO- Uništene i oskrnavljene Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji (1999-2000), Dopunjeno i prošireno elektronsko izdanje

Sa blagoslovom Njegovog Preosveštenstva Episkopa Raško-prizrenskog dr Artemija (Radosavljevića)

Novi i dopunjeni materijali:

1. Kosovo - Zemlja žive prošlosti (službeni sajt Raško-prizrenske eparhije)
2. Kosovo.Com (službeni sajt Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije)

Izveštaji i upiti elektronskom poštom: decani@eunet.yu i stolpnik@eunet.yuIzdavač: "GLAS KOSOVA I METOHIJE", Medijsko izdavački centar Raško-prizrenske eparhije


Izvori