Raspeto Kosovo: Unistene i oskrnavljene srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji Kosovo.com: The Truth Has No Owner
Uništene i oskrnavljene srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji (1999-2000)
Kosovo

8. Crkva Sv. Nikole Letnjeg, Donje Nerodimlje

Nova crkva Sv. Nikole Letnjeg u Donjem Nerodimlju podignuta je na starim temeljima 1983. godine. To je jednobrodna građevina sa oltarskom apsidom i omanjim kubetom. Pred njom je na zapadnoj strani stoletni hrast pred kojim su se vernici okupljali i ranije, dok je crkva bila u ruševinama.

Crkva i zvonik pre oštećenja
Teroristi su postavili minu u zidu
Oskrnavljena unutrašnjost hrama
us

Crkva je demolirana, spaljena i minirana od strane albanskih ekstremista nakon dolaska američkih snaga KFOR-a