Raspeto Kosovo: Unistene i oskrnavljene srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji Kosovo.com: The Truth Has No Owner
Uništene i oskrnavljene srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji (1999-2000)
Kosovo

70. Crkva Sv. Nikole u Štimlju

Crkva Sv. Nikole u Štimlju 29 kilometara jugozapadno od Prištine, u podnožju Crnoljeva i raskršća puteva za Prizren, Uroševac i Lipljan. Crkva je podignuta 1926. na temeljima starije grobljanske, na istočnoj strani Štimlja. Istočno od crkve su tri nadgrobna spomenika, svaki star preko 250 godina. U XIX v. u porti crkve delovala je Srpska škola.

uk

Crkva oskrnavljena i demolirana u prisustvu snaga britanskog KFOR-a.