Raspeto Kosovo: Unistene i oskrnavljene srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji Kosovo.com: The Truth Has No Owner
Uništene i oskrnavljene srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji (1999-2000)
Kosovo

10. Crkva Vavedenja Bogorodice u Dolcu pored Kline

Manastirska crkva Vavedenja Bogorodice (u narodu zvana Sveta Prečista) u Dolcu kod Kline. Crkva je jednobrodna građevina pravougaone osnove sa poluobličastim svodom i polukružnom apsidom. Sačuvana su dva sloja živopisa. Noviji iz 1620. godine, a stariji ispod njega rađen krajem XIV veka. Grubo su restaurirani, naročito u donjoj zoni južnog zida. Fragmenti starog živopisa odlikuju se veoma lepim crtežom i iznijansiranim koloritom. Slične kvalitete ima i noviji živopis iz XVII veka. Smatra se da je ova crkva starija od Dečana i sagrađena četiri godine pre Kosovske bitke (1389). Iz Dolca su dragoceni rukopisi: Četvorojevanđelje iz XIV-XV veka i Oktoih I-IV glas iz XV veka.

Oštećena i spaljena unutrašnjost; časna trpeza je smrvljena u parčiće
Freske koje su ukrašavale crkvu
Delovi smrvljenih fresaka
Manastir pre rušenja
Manastir posle rušenja
it

Jula meseca 1999, nakon dolaska italijanskih snaga KFOR-a, albanski ekstremisti su demolirali ovu crkvu i razbili časnu trpezu u komade. Crkva je iznutra zapaljena. Susedne crkve u Klini i Đurakovcu su takođe demolirane i oskrnavljene kao i još neke manje poznate crkve u okolini. Prema najnovijim informacijama ova crkva je minirana početkom avgusta i sravnjena sa zemljom.