Raspeto Kosovo: Unistene i oskrnavljene srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji Kosovo.com: The Truth Has No Owner
Uništene i oskrnavljene srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji (1999-2000)
Kosovo

64. Crkva Sv. Nikole (Rajkova) u Prizrenu

Crkva Sv. Nikole (Rajkova) nalazi se u Prizrenu. Nju je 1348 god car Dušan priložio manastiru Sv. Arhanđela. Zadužbina je prizrenskog vlastelina Rajka Kirizlića čiji se sin Bogdan pominje u pisanim prizrenskim izvorima 1361. i 1368. Crkva je služila do 1795. kada je opljačkana od strane Mahmud-paše Bušatlije. Obnovljena je 1857. U crkvi se sačuvala najstarija prizrenska ikona Bogorodice Odigitrije iz sredine XIV veka kao i ikona "Sv. Ilija u pećini" iz XVI v.


de

I pored prisustva nemačkih snaga KFOR-a u Prizrenu crkva je minirana s dvadeset mina od kojih je pet eksplodiralo i znatno oštetilo crkvu. Potom je crkva sasvim srušena.