Raspeto Kosovo: Unistene i oskrnavljene srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji Kosovo.com: The Truth Has No Owner
Uništene i oskrnavljene srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji (1999-2000)
Kosovo

34. Crkva Sv. Nikole u Kijevu kod Kline

Crkva Sv. Nikole u selu Kijevu u Prekoruplju petnaest kilometara jugoistočno od Kline. Crkva je iz XIV veka, jednobrodna građevina sa poluobličastim svodom i polukružnom apsidom. Dozidana prostrana priprata je islikana 1602. godine. Tri kadionice iz XVII veka, devet ikona iz druge polovine XVI veka, među njima je i ikona Sv. Apostola Tome sa veoma retkom predstavom njegovog stojećeg lika -- scena iz njegovog žitija. Crkva je imala i najbogatiju zbirku rukopisnih knjiga. Zvonik je dozidan uz crkvu u XIX v.

it

Šiptarski ekstremisti su crkvu minirali u julu 1999. godine nakon dolaska italijanskih snaga KFOR-a. Crkva je srušena do temelja a na groblju srušeni krstovi i spomenici.