Raspeto Kosovo: Unistene i oskrnavljene srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji Kosovo.com: The Truth Has No Owner
Uništene i oskrnavljene srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji (1999-2000)
Kosovo

2. Crkva Presvete Bogorodice u Mušutištu pored Suve Reke

Hram Bogorodice Odigitrije iz 1315. godine u Mušutištu, desetak kilometara jugoistočno od Suve Reke, zadužbina vrhovnog dvorskog upravnika državnih dobara Dragoslava sa porodicom. Ktitorski natpis nad ulazom spada u red najlepših i najstarijih srpskih epigrafskih spomenika. Jednokupolna crkva je u osnovi upisanog krsta i sa polukružnom apsidom. Zidana je naizmenično redovima opeke i kamenim kvaderima. Freske nastale između 1316. i 1320. godine, mušutiško zidno slikarstvo svrstavaju u najlepša dela srpskog slikarstva po načinu plastične obrade i tipologiji svetitelja i uključuju ga u zrelu umetnost Paleologa iz prve četvrtine XIV v. U oltarskom prostoru se nalazio jedinstven portret južnoslovenskog prosvetitelja Sv. Klimenta Ohridskog. U severozapadnom uglu naosa bile su figure svetih žena, ratnika Teodora Tirona i Teodora Stratilata, anđela, Sv. Pantelejmona. Dve prestolne ikone Hrista i Bogorodice su iz 1603. godine.


Crkva pre uništenja

Crkva nakon miniranja

Zapaljeni parohijski dom

Pogled na zvonik i uništenu crkvu
         
Uništene freske (1316-1320): nepoznata mučenica, nepoznata svetica, Sv. Pantelija, Sv. Kliment Ohridski, Sv. Teodor; oskrnavljena Hristova ikona (1603)
 
de

Nakon dolaska nemačkih snaga KFOR-a i evakuacije srpskog stanovništva iz tog područja (15-20. juni 1999) crkvu su demolirali, oskrnavili i opljačkali lokalni šiptarski seljaci. Sveštenička kuća i parohijski dom su opljačkani i zapaljeni. Početkom jula crkva je potpuno uništena eksplozivom.