Raspeto Kosovo: Unistene i oskrnavljene srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji Kosovo.com: The Truth Has No Owner
Uništene i oskrnavljene srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji (1999-2000)
Kosovo

18. Crkva Sv. Paraskeve u Drsniku kod Peći

Crkva Sv. Paraskeve ranije bila posvećena Sv. Nikoli u Drsniku kod Peći. Jednobrodna gradjevina pravougaone osnove, zasvedena poluobličastim svodom. Na istočnoj strani crkve je polukružna apsida. Krov je dvoslivan, pokriven kamenim pločama. Struktura zidova je od nepravilnih slojeva kamena i maltera. Stari živopis je dosta oštećen. Crkva je obnovljena sedamdesetih godina XVI veka iz kojeg je perioda sačuvan i živopis koji se ističe veoma dobrim crtežom i snažnim koloritom. Tehnika rada je dobra i freske su i pored stalnih kiša i snegova kao i nedaća kojima su bile izložene, dosta dobro očuvane. Dva mermerna krsta su dekorativno obradjena i postavljena na istočnom i zapadnom temenu krova.

Crkva Sv. Petke u Drsniku
Ikona Sv. Nikole (osma decenija XVI veka)
Freska Sv. Vasilija
Freska Sv. Ćirila
it

Nakon dolaska italijanskih snaga KFOR-a, crkva je demolirana, zapaljena i teško oštećena eksplozivom u junu 1999. godine, od strane albanskih ekstremista.Nakon dolaska italijanskih snaga KFOR-a, crkva je demolirana i spaljena od strane šiptarskih ekstremista.