Projekat Rastko - Slovenija

КЊИЖЕВНОСТ • KNJIŽEVNOST • LITERATURE


Словеначка књижевност - историјски прегледи

Словеначка

1927, Београд


Словеначка књижевност - аутори и библиографије


Словеначка књижевност - интегрална е-издања

Спољни линкови, везе са сајта Zbirka slovenskih leposlovnih besedil, проф. Мирана Хладника

Iskanje po slovenski besedilni zbirki (Primož Jakopin)
Slovenski klasiki v formatu pdf (Franko Luin)
Slovensko literarno kazalo
Some Slovene literature available in English
Povezave na strani drugih spletnih poetov

Zbirka slovenskih leposlovnih besedil

Nekatera od besedil v zbirki niso šla skozi korekturo in vsebujejo še precej napak. Mlajša od njih so še vedno last avtorjev oziroma njihovih dedičev in jih zato ni dovoljeno razmnoževati; avtorji so izrecno dovolili njihovo tukajšnjo objavo in se jim zahvaljujem. Velik del jih je najprej iz Zbranih del slovenskih klasikov vnesel v digitalno obliko ali pridobil od založbe Mihelač za zgolj akademsko uporabo Miran Hladnik, nekaj Peter Scherber, po enega Peter Weiss, Vlado Nartnik in Elisabeth Seitz, nekaj študentje na slavistiki in avtorji sami. Po dogovoru z urednikom Mihom Mazzinijem so vključena v zbirko še besedila, ki so jih prispevali naročniki revije PC in mediji. Najzvestejši digitalizator je bil Brane H. Pavšek. Nekaj besedil s tegale seznama je bilo leta 1997 objavljeno na cedejkah, priloženih reviji. Uporabniki naj v svojih objavah navedejo, da so dobili besedila od tod. Spodbujam študente, da prekopirajo še druge slovenske klasike, zlasti poezijo in dramo, ki tu manjkata, in da redigirajo besedila, ki so tule našteta, vendar še neužitna za objavo.

Podatki o viru so na začetku ali na koncu vsakega besedila. Tam je tudi opozorilo, da so besedila kljub javni dostopnosti za akademsko delo avtorsko zaščitena (ni jih dovoljeno razmnoževati, arhivirati, preslikati lokacije).


Drama

Poezija

Proza


Povezave na strani drugih spletnih poetov


Hiperteksti


Prevedena besedila


Словеначка књижевност - преводи на српски


Словеначка књижевност - историја, теорија, критика

Спољни линкови, везе са сајта Slovenska književnost, проф. Мирана Хладника

Slovenska književnost

Strokovne revije
Slavistična revija
Primerjalna književnost
Slovene Studies
Jezik in slovstvo
Slava
Besedilne zbirke in bibliografije
Zbirka slovenskih leposlovnih besedil
Iskanje po zbirki slovenskih besedil
Prostor za zbirko slovenističnih razprav in monografij
Bibliografija diplomskih nalog iz slovenske književnosti
Bibliografija magisterijev
Slovenski zgodovinski roman
Slovenska kmečka povest
Literarnozgodovinsko gradivo
Fran Levec: Slovensko slovstvo [zgodovina slovenskega slovstva po predavanjih iz leta 1871/72]
Opombe k Zbranemu delu Alojza Gradnika, 3. knjiga
Opombe k Zbranemu delu Alojza Gradnika, 4. knjiga
Some Slovene literature available in English
Viri literarnovedne informacije po svetu
Inštitucije
Oddelek za slovanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede pri ZRC SAZU
Slavistično društvo Slovenije
13. mednarodni slavistični kongres, Ljubljana 2003; http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/kongres.html
Center za slovenščino
      Seminar slovenskega jezika, literature in kulture
      Mednarodni slovenistični simpozij
Diskusijska skupina slovlit
Arhiv diskusije od sept. 1999 do feb. 2000


Књижевност Срба у Словенији


Упоредна истраживања словеначко-српских књижевих веза


Српска књижевност - преводи на словеначки (интегрална е-издања)

  • Павић, Милорад: Bik in tehtnica
  • Apokalipsa: Srbska literatura, poezija-proza, (1999, 20-ак савремених србијанских писаца)

Српска књижевност - историјски прегледи

Историја српске културе


The History of Serbian Culture