Projekat Rastko - Slovenija

ПОЗОРИШТЕ • GLEDALIŠČE • THEATER

 

_new

Друштво
Srbska skupnost

Словеначка
1927, Београд


Историја српске културе

  • (Српско) Позориште - Петар Марјановић
  • Радио - Дарко Татић
    • Фонска уметност или Креативни вид радио-програма
    • О програму у целини (дистрибутивна функција радија)

The History of Serbian Culture


Позоришне делатности друштва Srbska skupnost у Љубљани

 


Погледати и: Књижевност • Književnost • Literature на Пројекту Растко - Словенија,
као и Библиотеку српског позоришта и драме