Projekat Rastko - Slovenija

ИСТОРИЈА • ZGODOVINA • HISTORY


Словенци и словеначке земље

  • Увод
  • Преглед старије словеначке историје
  • Револуција 1848 године и реакција
  • Уставно доба
  • Расцеп у "младе" и "старе"
  • Од 1900 године до светског рата
  • Светски рат и уједињење
  • Од уједињења до устава
  • Политичке странке после ослобођења
  • Корушки Словенци
  • Словенци у Италији
  • Извори

 


_new

Друштво
Srbska skupnost

Срби у словеначким земљама

 

 


Словенци у српским земљама

 • У припреми.

Срби и српске земље

Још прилога у библиотеци археологије

Владимир Ћоровић:
Историја српског народа

 

The Serbian Questions in The Balkans
1995.

 

Још прилога у библиотеци историје