:: Насловна
:: Аутори
:: Језик ::
Фолклор ::
Историја ::
Уметност ::
Преводи ::
O Украјини ::
 

Српски фолклор код Украјинаца и украјински фолклор у Срба

Европска слава Вука Караџића и његових збирки српских народних песама привукла је пажњу и украјинских романтичара. Прве преводе српских, најпре лирских народних песама, направили су 1834. Галичани Маркијан Шашкевич и Јаков Головацки, а они су објављени у алманаху Русалка днестровая у Будиму (1837). У низу превода ХIХ века посебно се издвајају преводи драматурга Михаила Старицког Сербські народні думи і пісні (1876) и књижевника Ивана Франка. Мотиви српског фолклора имали су утицаја и на песму Подражаніє сербському Тараса Шевченка и поему Віла-посестра Лесје Украјинке. У ХХ веку познати су преводи српских народних песама Максима Риљског и Леонида Первомајског. Украјински и српски фолклористи бавили су се утицајем Вука Караџића, историјом и поетиком превода, посебним жанровима, упоредним анализама српског и украјинског фолклора и њиховим утицајем на књижевно стварање.

Библиографија

Вук Караџић и Украјинци

Преводи и пријем српске народне песме у Украјини

О тужбалицама

Упоредна истраживања

Књижевност и фолклор

Украјински фолклор код Срба

Током романтизма представе о украјинском фолклору Србима су стизале преко раних приповедака Николаја Гогоља из збирки Вечери у сеоцету крај Дикањке и Миргород, те у причама потоњих фолклорних реалиста. Код Срба нема много превода украјинских народних песама, а Богдан Терзић је превео украјинске народне бајке. У шире славистичким заснованим студијама српских фолклориста среће се грађа и из украјинског фолклора. Студија Анђелке Елијане Грујић Ложница - обичаји из украјинског свадбеног церемонијала објављена је у зборнику Еротско у фолклору Словена.


 

Projekat Rastko
Projekat Rastko Budimpesta Sentandreja
Projekat Rastko - Rumunija
Projekat Rastko - Boka
Projekat Rastko Gracanica Pec
Projekat Rastko Cetinje
Projekat Rastko Luzica
Projekat Rastko Skadar
Projekat Rastko Bugarska
Projekat Rastko Banja Luka

 

 

 

 

// Аутори / Језик / Фолклор / Историја / Уметност / Преводи / O Украјини //
[ Пројекат Растко - Кијев- Лавов| Контакт | Пројекат Растко - Београд ]
©1997-2006. Пројекат Растко и носиоци појединачних ауторских права.