Projekat Rastko: Biblioteka Milorad Pavić
Књизевни портрет Милорада Павица

Књижевни портрет
Милорада Павића

Зборник излагања са деветих књижевних сусрета
„Савремена српска проза“, 6.-7. новембар 1992, Трстеник

Савремена српска проза, Зборник 5

САДРЖАЈ:

(Разговор вођен за „Хазарским столом“ којим је председавао Миодраг Радовић)