Ауторски индекс


Изложба у Народној библиотеци Србије „Пушкин и српска култура“, РТС Београд, 1999.
Линкови везани за Миодрага Сибиновића (ИНДЕКС)
Миодраг Сибиновић — библиографија
Миодраг Сибиновић — биографија
Миодраг Сибинович, биография
Осврти на дело Миодрага Сибиновића (ИНДЕКС)
Преминуо слависта Миодраг Сибиновић
Са промоције у НБС књиге „2 века Пушкина“ (део 1. и део 2), 3. III 1999.

Miodrag Sibinović

L'approche de la traduction de la poesie
L'aspect créateur de la traduction en tant que composante du processus littéraire
The Creative Element in Translation as Part of the Literary Process

Ана Голубовић, Ана Јаковљевић Радуновић

Селективна библиографија радова професора Миодрага Сибиновића

Андрей Базилевский

Юбилей Миодрага Сибиновича

Анђелка Цвијић

О књизи „Венац за Мандељштама“

Витомир Вулетић

Из рецензије за књигу „Словенска вертикала“ Миодрага Сибиновића
О књизи „Словенски импулси у српској књижевности и култури“ Миодрага Сибиновића

Вукашин Костић

О књизи „Множење светова. Руска књижевност у српској књижевности и култури“ Миодрага Сибиновића

Душан Иванић

О књизи „Кроз гриву зене. Коњ у поезији словенских народа“
О књизи „Множење светова“

Едуард Акулин / Эдуард Акулін

Плашчаніца / Плаштаница

Иван Чарота

О Миодрагу Сибиновићу, из књиге "Историја словенских књижевности и њеног проучавања"

Ирена Лукшић

О књизи „Поетика и поезија. Велики руски лиричари“ Миодрага Сибиновића

Ксенија Кончаревић

Проф. др Миодраг Сибиновић, добитник Повеље “Радован Кошутић“ за 2016. годину за животно дело и две референтне монографије

Људмила Поповић

О Сибиновићу као преводиоцу украјинске поезије
Слависти поводом 80 година живота и рада Миодрага Сибиновића

МГУ

Извод из извештаја са свечаног уручења дипломе почасног доктора Московског државног универзитета Миодрагу Сибиновићу

Милан Ранковић

Из рецензије књиге „Словенски књижевни источници“ Миодрага Сибиновића

Милосава Стојнић, Драган Недељковић и Ђорђе Живановић

Извод из реферата за избор Миодрага Сибиновића у звање редовног професора

Миодраг Мркић

Лирска антропологија: Једанаест песама Миодрага Сибиновића

Миодраг Сибиновић

„И што ли си срећан, последњи Адаме“: Панорама савремене руске поезије
Антологија белоруске поезије у Српској књижевној задрузи
Из Сибиновићеве беседе на свечаном уручењу Повеље за животно дело „Радован Кошутић“ јануара 2017.
Изазови за даље проучавање живота и дела Десанке Максимовић на грађи њених превода, есеја и путописа
Књига Мирослава Топића и Петра Буњака „Фолклор и превод“
Књиге Миодрага Сибиновића (ИНДЕКС)
Лира и збиља Томислава Мијовића. Српска поезија из засенка
Мандељштам у српском руху и духу
Место украјинске књижевности у српској науци о књижевности и култури
Напомене на промоцији књиге „Словенска вертикала“
Наш Љермонтов. Предавање М. Сибиновића на КНУ поводом 200. годишњице рођења М. Љермонтова. Фебруар 2014.
Непролазни Јесењин
Петар Андрејевич Митропан (1891–1988)
Поезија
Поезија нобеловца Јосифа Бродског
Преводи Миодрага Сибиновића (ИНДЕКС)
Предлози за даље истраживање неких тема које се тичу живота и дела проф. Ђорђа Живановића
Промоција „Антологије руске лирике“
Ремек–дело незнаног великог песника: Слово о Игоровом походу
Реч на промоцији добитника повеље за животно дело Удружења књижевника Србије 6. II 2013.
Руски сегмент српске преводне књижевности на почетку XXI века
Са промоције књиге Александре Корде Петровић о К. Чапеку „Од робота до инсеката“
Са свечаног уручења Награде за превод руске прозе „Јован Максимовић“
Светионици српске културе: Поводом педесетогодишњице смрти Милорада Панића–Сурепа
Светови Валерија Брјусова
Стари и нови фетиши украјинске поезије пред српским читаоцем
Цитати и плагијати
Црни таласи
Читање Попине песме Белутак
Чланци и студије Миодрага Сибиновића (ИНДЕКС)

Миодраг Сибиновић и Тамара Ђуканов

О акмеизму и Ани Ахматовој

Миодраг Сибиновић, Душан Иванић, Александар Јерков, Дејан Ајдачић и Зоран Стефановић

Oтварање електронске библиотеке слависте Миодрага Сибиновића (18. 12. 2019.)

Миодраг Сибинович

«Демон» М. Ю. Лермонтова от Й. Йовановича–Змая до Н. Бертолино
Из истории поэтического перевода в Югославии
Из опыта исследования поэтики Есенина
Нацыянальнае, рэгiянальнае i eўрапейскае як элементы лiтаратурнага працэсу
Опыты перевода поэзии Есенина
Речь М. Сибиновича по поводу присуждения звания почетного доктора МГУ
Творческое в художественном переводе как части литературного процесса

Наталья Вагапова

О двотомном зборнику радова Руска емиграција у српској култури ХХ века
О двотомном зборнику радова Руска емиграција у српској култури ХХ века

Никола Бертолино

О Миодрагу Сибиновићу као преводиоцу поезије

Петар Буњак

О књизи „Између светова. Нови аспекти књижевног дела Десанке Максимовић“
О књизи „Кроз гриву зене. Коњ у поезији словенских народа“
О књизи „Множење светова“

Радивоје Константиновић

О књизи „Оригинал и превод“ Миодрага Сибиновића

Радован Лалић, Ђорђе Живановић и Милосав Бабовић

Извод из реферата за избор Миодрага Сибиновића у звање доцента

Ранко Бугарски

О књизи „О превођењу“ Миодрага Сибиновића

Сава Бабић

О књизи „Оригинал и превод“ Миодрага Сибиновића

Сава Пенчић

О књизи „Љермонтов у српској књижевности“ Миодрага Сибиновића
О књизи „Поетика и поезија. Велики руски лиричари“ Миодрага Сибиновића

Срба Игњатовић

О књизи „Венац за Мандељштама“

 

Пројекат Растко / Филологија и лингвистика / Библиотека Миодраг Сибиновић