Витомир Вулетић

Из рецензије за књигу „Словенска вертикала“ Миодрага Сибиновића

Веома значајан славист нашег времена, Миодраг Сибиновић је своје разноврсне дарове испољио у књижевним пословима различитих врста. Као истраживач, књижевни историчар, критичар и есејист свој дар је остварио у дванаест досад објављених књига, у предговорима и поговорима својих превода и приређених издања, и у низу студија, расправа и огледа, објављених у књижевним и научним часописима. Раскошан таленат преводиоца поезије и прозе с неколико језика остварио је у шездесет објављених књига. Да суверено влада приређивачким поступком показао је у тридесет две приређене књиге.

(Професор руске књижевности Универзитета у Новом Саду и досад најплоднији истраживач руско–српских књижевних веза Витомир Вулетић (1926–2018) — из рецензије за објављивање Сибиновићеве књиге Словенска вертикала, 2008, стр. 429)

На Растку објављено: 2019-12-18
Датум последње измене: 2019-12-18 08:22:23
 

Пројекат Растко / Филологија и лингвистика / Библиотека Миодраг Сибиновић