Петар Буњак

О књизи „Кроз гриву зене. Коњ у поезији словенских народа“

* * *

Књига Кроз гриву зене проистекла је из вишегодишњег рада на антологији Ветар у гриви. Коњ у поезији словенских народа (2011), у којој је аутор успео да начини ефектну панораму задржавајући притом неопходну а ненаметљиву дозу аналитичности. Увид који је аутор остварио у богати материјал словенске поезије о коњу помогао му је да ову тему сагледа како као специфичан поетски дискурс, тако и као један од архетипова поезије — што га је све заједно одвело до замисли за нову књигу.

Књига проф. Сибиновића Кроз гриву зене састоји се од четири дела и ових поглавља: I „О читању и рашчитавању песме“; II „Општи поглед на тематско–мотивски план песама словенских народа о коњу“; „Дијахронијске карактеристике словенске уметничке поезије о коњу“; III „Рашчитавање песама о коњу у књижевном контексту“ и IV „Врлине и мане полазног узорка“.

Делећи с читаоцем своја размишљања о песничким текстовима из орбите антологије Ветар у гриви проф. Сибиновић иде корак даље — развија специфичан херменеутички поступак, неку врсту детаљне семантичке интерпретације, чему даје име „рашчитавање“. То је, како сам аутор каже, „ископавање смисла из постојећих слојева књижевног дела“.

„Рашчитавање“ песама проф. Сибиновића није наметање интерпретацијских модела и дириговање читања, већ дискретан, али зналачки, учени коментар уз песнички текст. Зато књига Кроз гриву зене с антологијом Ветар у гриви чини целину — заједно су корпус песничких текстова и његова метатекстуална, интерпретативна екстензија.

Писана разумљивим језиком, сигурном руком дугогодишњег високошколског педагога и рафинираног есејисте, књига Кроз гриву зене на известан начин враћа статус филологији у оном лепом изворном смислу из времена кад је заправо била херменеутичка вештина коментарисања класичних дела антике.

Књига проф. Сибиновића намењена је како ученом читаоцу, тако и читаоцу–почетнику — студенту филологије — како словенске тако и јужнословенске, па и студенту опште књижевности. Писана је, међутим, тако да ће свакако наћи читаоце и изван стручне библиокомуникације и уверен сам да ће наћи велики број поклоника–лаика.

Имајући у виду изнето, топло препоручујем Филолошком факултету као издавачу да књигу проф. Миодрага Сибиновића Кроз гриву зене. Рашчитавање песама о коњу из поезије словенских народа неизоставно објави.

(Из рецензије проф. др Петра Буњака за објављивање књиге Кроз гриву зене. Београд, 11. октобра 2017.)

На Растку објављено: 2019-12-18
Датум последње измене: 2019-12-18 10:07:52
 

Пројекат Растко / Филологија и лингвистика / Библиотека Миодраг Сибиновић