:: Насловна
:: Аутори
:: Језик ::
Фолклор ::
Историја ::
Уметност ::
Преводи ::
O Украјини ::
 

Српски језик у Украјини

Студије

Српски (српскохрватски) језик предаје се данас, уз друге словенске језике - као главни или други језик, на неколико универзитета у Украјини. Предавачи су украјински србо(кроатисти). Раније су у настави учествовали и српски лектори, али их данас нема ни на једном универзитету.

Центри за учење српског језика

Украјински студенти српског језика могу да усаврше своје знање у центрима за учење српског језика као страног језика у Београду и Новом Саду.

  • Азбукум, Нови Сад - летњи курсеви и курсеви током године
    http://www.azbukum.org.yu
  • Међународни славистички центар, Београд - курс сваког септембра
  • Центар за српски језик Филолошког факултета http://www.fil.bg.ac.yu/, Београд - током године
  • Коларчев народни универзитет, Београд - током године
  • Филозофски факултет, Нови Сад

Текстови - Тексти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// Аутори / Језик / Фолклор / Историја / Уметност / Преводи / O Украјини //
[ Пројекат Растко - Кијев- Лавов| Контакт | Пројекат Растко - Београд ]
©1997-2006. Пројекат Растко и носиоци појединачних ауторских права.