Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora • folklore

Увод у сорабистику:
Хрестоматија за српске слависте

Приредио Предраг Пипер
2002

Садржај

 1. Предраг Пипер: Предговор
 2. Нада Ђорђевић: Лужички Срби, њихова историја и култура
 3. Јан Бранкачк: Лужички Срби у средњем веку – основне линије за њихову историју од VI до XII века
 4. Хинц Шустер-Шевц: Порекло и историја етнонима Serb "луж. Србин"
 5. Хинц Шустер-Шевц: Статус лужичкосрпског језика и његово место у оквиру других западнословенских језика
 6. Хинц Шустер-Шевц: Постанак и развој два лужичкосрпска књижевна или стандардна језика
 7. Хелмут Фаска: Лужичкосрпски књижевни језик и његов однос према дијалектима
 8. Хелмут Јенч: Језик Лужичких Срба данас. Доњолужички и горњолужички књижевни језик и дијалекти.
 9. Лудвиг Ела: Савремена језичка ситуација у Лужици
 10. Хинц Шустер-Шевц: Постоје ли језичке везе између српскохрватског и српсколужичких језика
 11. Предраг Пипер: Граматичке структуре горњолужичкосрпског и српског језика (општа диференцирања)
 12. Јуриј Кравжа: Књижевност најмањег словенског народа
 13. Луција Хајнец: Књижевност народног препорода Лужичких Срба
 14. Нада Ђорђевић: Лужичкосрпска прозна књижевност ХХ века (до седамдесетих година)
 15. Мерћин Фелкел: Матица лужичкосрпска и њена национална одговорност
 16. Мићо Цвијетић: Трајање у времену и језику
 17. Д. Кобела: Музика Лужичких Срба
 18. Дитрих Шолце: Позориште Лужичких Срба
 19. Х. Рихтер: Телевизија и радио Лужичких Срба
 20. Лудвиг Ела: Правни статус Лужичких Срба у саставу Савезне републике Немачке
 21. Предраг Пипер: О великим и малим језицима
 22. Библиографија сорабистичких радова на српском језику (Предраг Пипер, Даница Пипер)


Apendix

 1. Susanne Hose/Ines Keller: Ethnografie und Folkloristik. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte
 2. Ludwig Elle: Territorium, Bevolkerung, demografische Prozesse im deutsch-sorbischen Gebiet
 3. M. Walde: Katholische sorbische Lausitz
 4. M. Walde: Die evangelischen Sorben
 5. M. Walde: Sorbische Jahresbrдuche
 6. Dietrich Scholze: Sorbische Literatur 1918–1945
 7. Christian Prunitsch: Sorbische Literatur nach 1945
 8. Maria Mirtschin: Sorbische bildende Kunst
 9. John Petrik/Dietrich Scholze: Sorbisches theater
 10. Helmut Richter: Rundfunk- und Fernsehsendungen in sorbischer Sprache
 11. Toni Bruk: Der Film bei den Lausitzer Sorben


 

Предговор

Књижевни језик, књижевност и култура Лужичких Срба имају дугу и богату традицију по којој Лужички Срби стоје испред неких од њих бројнијих словенских и несловенских народа иако им је историја била понајмање наклоњена, или управо зато.
У више славистичких средина негују се сорабистичка истраживања и постоје сорабистичке универзитетске студије. У српској славистици, на жалост, још није тако. На Универзитету у Београду студенти славистике основна знања о лужичкосрпском језику, односно о његовим двема варијантама, и књижевности на том језику стичу у оквиру предмета Увод у славистику, што је, разуме се, прилика да се добију само елементарне информације и упутства за даље самостално читање.
Библиографија која се у овом Уводу у сорабистику... доноси сведочи да је интересовање за Лужичке Србе на српском језичком подручју веће него што то може да изгледа на први поглед. Ту има и преведених научних радова истакнутих Лужичких Срба, али и научних истраживања српских слависта, као и публицистичких радова. Посебно је велики допринос српској сорабистици дала однедавно почивша др Нада Ђорђевић, која је сама објавила преко шездесет чланака и приказа у различитим часописима на српском језику, али и на другим језицима, нпр. на лужичкосрпском и македонском.
Овај Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте треба да попуни недостатак одговарајуће пропедеутичке литературе на српском језику. Читаоци сада, захваљујући програму српске културе на Интернету "Растко", добијају краћу, дигиталну верзију Увода. У сарадњи са славистима и сорабистима из Будишина у току је рад на широј верзији Увода која би требало да има облик класичне штампане публикације.
У међувремену посетиоци програма српске културе на Интернету "Растко" доста корисних знања о Лужичким Србима могу добити из овог Увода у сорабистику..., првој књизи такве намене и структуре не само у српској славистици него и у славистици уопште.
Приређивач овај Увод објављује у уверењу да ће се неко од садашњих читалаца ове публикације трајније заинтересовати за сорабистичке студије. Али ако Увод допринесе да се нечија знања о предмету Увода бар мало прошире и продубе, може се сматрати да је објављивање Увода било достигло свој циљ.
Грађа за ову хрестоматију скупљена је у Народној библиотеци Србије умногоме захваљујући предусретљивости сарадника Референсног одељења, за шта им је приређивач захвалан

Предраг Пипер

 


 

Click here for Domowina official site