Петар Кочић

САБРАНА ДЈЕЛА
I-IV

интегрално електронско издање

Ars libri • Бесједа • ТИА Јанус
и
Пројекат Растко
библиотека српске културе на Интернету

Април 2002.

 

Редакција подухвата

Редакциони одбор:
Ирена Арсић, Никола Страјнић, Јосиф Ракић и Ранко Рисојевић

Уредник:
Ненад Новаковић

Приређивачи:
Никола Цветковић и Ненад Новаковић

Штампано издање

Издавачи
Бесједа, Бања Лука
Ул. Краља Петра 1.
Карађорђевић 103
Е-mail: besjeda@blic.net
и
Ars Libri, Београд
Дечанска 12
Е-mail: jinars@eunet.yu

Суиздавачи
Друштво ЗМИЈАЊЕ, Бања Лука
и
Удружење школа „ПЕТАР КОЧИЋ" у Републици Српској

За издаваче:
Весна Новаковић и Ненад Арсић

За суиздаваче:
Драгутин Илић и Спасоје Ђукановић

Лектор и коректор: Јован Радиновић

Дизајн насловне стане и обрада фотографије: Ивана Милијић

Компјутерска обрада слога: Милан ТОДОРОВИЋ

Штампа: Штампарија БАКАР, Бор април 2002. гoдинe

Интернет и CD-ROM издање

Извршна продукција

Технологије • Издаваштво • Агенција
Јанус
, Београд

Извршни уредник и главни продуцент:
Зоран Стефановић

Помоћник продуцента:
Александар Раковић

Ликовно обликовање електронског издања:
Маринко Лугоња

Техничка обрада слике и текста:
Ненад Петровић и Саша Шекарић

Коректура:
Саша Шекарић, Ненад Петровић, Зоран Стефановић и Ивана Рашић

На Интернету се ова дела налазе у оквиру
Пројекта Растко
библиотеке стрпске културе на Интернету


Петар Кочић

САБРАНА ДЈЕЛА
I-IV

интегрално електронско издање


Ненад Новаковић:
Ријеч уредника
- A Word by the Editor


Никола Страјнић:
О причавини и учевини Петра Кочића

Коља Мићевић:
Слова - Кочићева слава

Петар Кочић:
Истините мејданџије

Змијање / Јаблан / Гроб Слатке Душе / Ђурини записи / Код Марканова точка / Вуков гај /
Са збора / Туба / Кроз мећаву / Мргуда / Моји познаници / Ракијо, мајко / Јуре Пилиграп / Тајна невоља Смаје Субаше / Просјаци / Папакало / Илица Одалица и Лазица Вуцалица / Чврко / Мрачајски прото

Петар Кочић
Симеун Ђак
Мејдан Симеуна Ђака / Истинити зулум Симеуна Ђака / Из староставне књиге Симеуна Ђака / Зулум Симеуна Ђака

 

 
 

Петар Кочић: Пјесмарица
Поноћни звуци / Пролетни звуци / ("Придруж' се и ти", велиш ми, друже) / (Спустивши главу на моје груди) / (Ја те љубим дивни створе) / Пошљедња суза / Бар тад хоће л' / Поточић / (У одбљеску бл'једих зв'језда)

Петар Кочић: Лирске прозе
Јелике и оморике / Кроз маглу / Кроз свјетлост / У магли / Пјесма младости / Јајце / Тежак / Молитва / Тавновање / Жалобитна пјесма / Кмети / Слободи

Петар Кочић: Лирске суданије
Суданија / Низ друм / О, проклете вечерашње вечери!

Петар Кочић: Јазавац пред судом

Петар Кочић: Прикази, забиљешке, чланци
О лирици Ђуре Јакшића / Наша пјесма / Обрана Г. Јосипа Милаковића / Календар "Вардар" / Прво виђење с Јанком / Стеван Сремац / Наша поезија под апсолутизмом / Милован Ђ. Глишић / Једна корисна установа / Васо Кондић / "Слатка сиротиња Михајла Милановића / Писци и књиге, V / Пјесме Алексе Шантића / Кад руже цветају / За српски језик / Осман Ђикић / Нова књига Максима Горког / Једна фамозна свадба / Слике из старе Србије и Маћедоније / Беледије / Наша ријеч / Кечетове историјске успомене / Срби у Хрватској и велеиздајничка парница 1909. / Аграрни односи у Румунији прије закона 1864. / Гавро Вучковић / Насеља српских земаља / Историја имена Бање Луке / Кметовско питање у Босни и Херцеговини / Историја Срба од Константина Јиречека / О програму обновљене "Отаџбине" / Бошњаклук / Порези под Турцима / Стојан Новаковић / Рђави и штетни народни обичаји / Балкански рат и аустријска интервенција

 
 

Петар Кочић: Говори и интерпелације у Сабору Босне и Херцеговине унутар Аустро-Уграског Царства
Шумско сервитутно право / Критика аустријске управе у Босни / Решавање молби за земљу / Језик у законским текстовима / Чиновничко питање / О преносним таксама при откупу кметова / Обавезна основна настава / О таксама на молбе из народа упућене Сабору / Радничко питање / Аграрна политика босанске владе / Аграрно питање / Изјава о раду Сабора / Поводом једног закона који не важи за муслимане / О бањи у Лакташима / Интерпелације

Преписка Петра Кочића

Записи, писма и тамничке забелешке Петра Кочића у рукописној заоставштини Владимира Ћоровића

Хронологија живота и рада Петра Кочића

Рјечник архаизама, страних и мање познатих ријечи и израза

 
 

 


Библиографија

Реч уз библиографију

I. Посебна издања

II. Преводи – посебна издања

III. Прилози у периодици, заступљеност у изборима и делима

IV. Прилози превода у периодици, заступљеност у изборима и делима

V. Драмске, ТВ, филмске и звучне адаптације

VI. Литература

Регистар аутора библиографских јединица, литературе
(односи се на штампано издање Кочићевих сабраних дела)


  • Предговор: Кочић у филмској визији Петра Зеца - Срба Игњатовић
  • ТВ-филм "Мејдан Симеуна Ђака" / Најавна и одјавна шпица са именима свих сарадника
  • Поговор / Сценаристички пледоаје Петра Зеца - Радомир Путник
  • Белешка о аутору

The Battlefield of Simeun Djak
TV Film Based on the fiction of Petar Kocic

Directed by Petar Zec
Production: Independent radio and TV station Banja Luka
July-October 1999

  • Introduction
  • The battlefield of Simeun Djak
  • A note on the director Petar Zec

 
 

© Copyright 2002
Бесједа, Ars Libri, ТИА Јанус, Пројекат Растко и носиоци појединачних ауторских права.

 

Projekat Rastko / Project Rastko Ars Libri TIA Janus Sadrzaj / Content