Ново у библиотеци

2019-01-02

Сигналистичка машина - Слободан Шкеровић

2018-03-20

Поетика идеја, појмовник - Слободан Шкеровић

2018-03-17

Пројекат Брандон: роман-поема - Слободан Шкеровић

2018-03-02

Бизарни космоплов: научнофантастична хаику поема - Слободан Шкеровић
Јета; Буди се, Будни; Јерихонска мануфактура (поезија) - Слободан Шкеровић
Књига о Моритому: Моритомова егзегеза - Слободан Шкеровић
Кофер: блог роман - Слободан Шкеровић

2014-08-17

Говори асемички о асемичком - Слободан Шкеровић

2014-08-10

The Dark Star of Art - Slobodan Škerović
Тамна звезда уметности - Слободан Шкеровић

2014-06-28

Вулканска филозофија (есеји) - Слободан Шкеровић
Дроздови у Паклу (поезија) - Слободан Шкеровић
Земљофобија (поетски роман) - Слободан Шкеровић
Јерихон, Јерихон и поеме Крома и Смрт паперја - Слободан Шкеровић
Невидљиви Марс (поетски роман) - Слободан Шкеровић

2014-06-05

Nebula Signalism - Slobodan Škerović
Адријан Сарајлија и „Берлин Боб“ — поигравање параметрима стварности - Слободан Шкеровић
Маглина Сигнализам - Слободан Шкеровић
Сигнализам и теорија свега - Слободан Шкеровић
Соларис — Баш–Челик - Слободан Шкеровић
Шетња кроз умове - Слободан Шкеровић

2013-12-05

Коло од пет књига Слободана Шкеровића у Библиотеци „Сигнал“ 2013. - Редакција е-библиотеке „Сигнализам @ Пројекат Растко“

2012-09-26

Бермудски троугао - Слободан Шкеровић

2012-05-09

Слободан Шкеровић: У знању се може наћи упориште (разговор) - Слободан Шкеровић и Тамара Лујак

2012-04-30

Вампирски капричо: приказ романа „Огледало за Вампира“ Адријана Сарајлије - Слободан Шкеровић
Златно доба фантазијске сатире: О роману „Златна књига“ Драгана Р. Филиповића - Слободан Шкеровић

2012-04-25

Широким оностазама: Реч уредника о роману „Шаманијада“ Слободана Шкеровића - Зоран Стефановић

2012-02-06

Вулканска филозофија - Слободан Шкеровић

2012-02-03

Судњи дан - Слободан Шкеровић
Шта је то научна фантастика? - Слободан Шкеровић

2012-02-01

Поетика генија - Слободан Шкеровић
Поетска намера - Слободан Шкеровић
Порнографија, еротика, уметност - Слободан Шкеровић
Сидонијски квартет - Слободан Шкеровић

2012-01-31

Апејронистичка или афазијска поезија - Слободан Шкеровић
Исклизнути свет - Слободан Шкеровић
Кратки есеји инспирисани сликарима - Слободан Шкеровић
Политика жанра - Слободан Шкеровић
Фрактални хоризонт мита - Слободан Шкеровић
Фрактално доба и смрт Информатике - Слободан Шкеровић

2009-10-29

Hugging children - Slobodan Škerović
Загрљена деца - Слободан Шкеровић

2009-03-16

Nostalgic Crayons - Slobodan Škerović

2009-03-13

Chrome - Slobodan Škerović

2009-01-09

Порнографија, еротика, уметност - Слободан Шкеровић
Шест певања из планетарног романа „Невидљиви Марс“ - Слободан Шкеровић

2008-07-28

Introduction to the signalist criticism - Slobodan Škerović
О Мосту, Мостоборцима, Мостобранитељима и Мостошовинизму - Слободан Шкеровић
Увод у сигналистичку критику - Слободан Шкеровић

Исклизнути свет , Слободан Шкеровић

The Derailed World , Slobodan Škerović

Рипли , Слободан Шкеровић

2008-07-15

Одсањани сигнализам Слободана Шкеровића - Душан Стојковић
Поетска реконструкција фрагментованог света - Драган Јовановић

2008-07-04

Туђином по Холивуду , Слободан Шкеровић (Фантастика)

2008-03-24

Ратнички метод и сигнализам - Слободан Шкеровић

2008-02-08

Телеологија модерне и сигналистичке прозе – Искорак из читања у моћ стварања - Слободан Шкеровић

2008-02-07

Киш лиже крваву кост , Слободан Шкеровић

2008-01-31

У суштини, Будан (увод у будизам) , Слободан Шкеровић

2007-12-31

On Internet, Project Rastko, Energy Field - Slobodan Škerović
О Интернету, Пројекту Растко, Енергетском пољу - Слободан Шкеровић

2007-12-03

Звездани премет - Слободан Шкеровић

2007-11-27

Стратегија раскринкавања црне магије (Увод у критику постмодернизма) - Слободан Шкеровић

2007-11-26

Слободан Шкеровић – основна биобиблиографија

2007-11-21

Teleology of Modern and Signalist prose: Departure from Reading into Creativity - Slobodan Škerović

2007-11-14

snows Montana - Slobodan Škerović

2007-11-08

Lightning's bandoleer - Slobodan Škerović
The Scaffold of Babylon - Slobodan Škerović
Буди се, Будни - Слободан Шкеровић

2007-10-25

Кратак приказ збирке прича „Јесен Скупљача“ Илије Бакића , Слободан Шкеровић

2007-10-23

Оглед о поезији и креативној методи Е. Е. Камингза - Слободан Шкеровић

2007-10-18

Смрт паперја - Слободан Шкеровић

2007-10-16

Игра, уметност, религија - Слободан Шкеровић

2007-10-13

Барокна екскурзија у Вавилон - Слободан Шкеровић

2007-10-06

Естетика и етика сигнализма - Слободан Шкеровић
Све боје Арктуруса - Слободан Шкеровић
Сликарство и онтологија - Слободан Шкеровић
Спој уметности и друштва – Химера или Борг - Слободан Шкеровић

2007-10-05

Демон сигнализма - Слободан Шкеровић
Егзистенција и уметност Марине Абрамовић - Слободан Шкеровић
Нада, вера, љубав – бодхисатва - песник - Слободан Шкеровић
О грепцу од црвеног млека и убицама песника - Слободан Шкеровић
Рат светова: Катализа страхова светских поредака - Слободан Шкеровић
Спасавање од Горгониног погледа - Слободан Шкеровић
Терор, дрхтање... - Слободан Шкеровић

2007-10-04

About scraped red milk and poet-killers - Slobodan Škerović
Albrecht - Slobodan Škerović
Emotional Poems - Slobodan Škerović
Hope, Faith, Love – Bodhisattva – Poet - Slobodan Škerović
Rescued from the Gorgon's Gaze - Slobodan Škerović
Terror, Trembling... - Slobodan Škerović
The Demon of Signalism - Slobodan Škerović

2007-10-03

Реденик муња - Слободан Шкеровић

2007-10-02

Ballad of the one - Slobodan Škerović
Jeta - Слободан Шкеровић
Индиго - Слободан Шкеровић
Крома - Слободан Шкеровић

2007-08-16

Јерихон, Јерихон - Слободан Шкеровић

 

Пројекат Растко / Философија / Слободан Шкеровић