Слободан Шкеровић – пуна биобиблиографија

Сликар и писац, рођен 1954. у Београду. Студирао сликарство на ФПУ у Београду и Kunstakademie у Диселдорфу. Члан Удружења ликовних уметника Србије од 1996. године, члан Удружења књижевника Србије од 2008.

Песме и текстове објављује од 1976: Хаику, Студент, Видици, Књижевна Реч, Кораци, Стварање, Сигнал, Руковет, Савременик, Књижевне новине ... Уредник у Студенту и Видицима 1980-1982.

Активно учествује у сигналистичком покрету од 2001. године, а у „Пројекту Растко“ од 2007.

Самосталне изложбе

1988. - Београд, галерија НУ „Браћа Стаменковић“ - слике

1992. - Београд, галерија „Сунце“ - слике

1994. - Београд, галерија „Палета“ (КЦБ) - слике

1996. - Београд, „Кућа Ђуре Јакшића“, Скадарлија - слике

1996. - Београд, галерија НУ „Браћа Стаменковић“ - минијатуре

Групне изложбе

1992. - Ковин, Октобарски ликовни салон

1996. - Београд, НУ „Браћа Стаменковић“, „Еротика“

1996. - Београд, галерија „Косанчићев венац“, пејсаж

1996. - Београд, галерија УЛУС, „Нови чланови“

2002. – Солун, „1st Interbalkan Forum of Contemporary Miniature Art”

Штампана издања

Монографска дела

 • Поклон (поема) на сингл-плочи, Видици, бр. 3. 1980, стр. Б (страна А: ВИС „Идоли“, песме „Помоћ, помоћ“ и „Ретко те виђам с девојкама“)
 • Речник Технологије, Видици, специјални број, један од аутора, бр. 1-2, 1981.
 • Срца (збирка песама), Супернова, Београд, 1987. ISBN 86-90049-01-2.
 • Индиго (збирка песама), Библиотека Сигнал, Београд, 2005, ISBN 86-900949-2-X; COBISS.SR-ID 120854284.
 • Све боје Арктуруса (експериментална проза), Светске свеске Београдске мануфактуре снова, Београд, 2006, ISBN 86-86143-30-X, COBISS.SR-ID 132078348.
 • Химера или Борг (есеји), Златна едиција, Тардис, Београд, 2008. ISBN 978-86-910579-3-0.
 • Црна кутија (поезија), Тардис, Београд, 2010. ISBN 978-86-6099-021-3.
 • Загрљена деца (поезија), Тардис, Београд, 2010. ISBN 978-86-6099-023-7.
 • Стрипови које смо волели: Избор стрипова и стваралаца са простора бивше Југославије у XX веку (критички лексикон), аутори и приређивачи Живојин Тамбурић, Здравко Зупан и Зоран Стефановић, „Омнибус“, Београд 2011. Лексикон садржи и Шкеровићеве критике југословенског стрипа. ISBN 978-86-87071-03-2.
 • Шаманијада (роман), едиција „Знак Сагите“, књига 59, „Еверест Медиа“, Београд 2012. ISBN 978-86-7756-017-1.
 • Тамна страна силе (роман), едиција „Знак Сагите“, књига 69, „Еверест Медиа“, Београд 2013. ISBN 978-86-7756-029-4.
 • Јерихон, Јерихон и поеме Крома и Смрт паперја (песме), библиотека „Сигнал“, „Everest Media“, Београд, 2013. ISBN 978-86-7756-032-4.
 • Земљофобија (поетски роман), библиотека „Сигнал“, „Everest Media“, Београд, 2013. ISBN 978-86-7756-035-5.
 • Невидљиви Марс (поетски роман), библиотека „Сигнал“, „Everest Media“, Београд, 2013. ISBN 978-86-7756-033-1.
 • Вулканска филозофија (есеји), библиотека „Сигнал“, „Everest Media“, Београд, 2013. ISBN 978-86-7756-034-8.
 • Дроздови у Паклу (песме), библиотека „Сигнал“, „Everest Media“, Београд, 2013. ISBN 978-86-7756-036-2.
 • Јета: Буди се, Будни, Јерихонска мануфактура, библиотека „Сигнал“, „Еверест Медиа“, Београд, 2015. ISBN 978-86-7756-048-5
 • Пројекат Брандон: роман-поема, библиотека „Сигнал“, „Еверест Медиа“, Београд, 2015. ISBN 978-86-7756-052-2
 • Књига о Моритому: Моритомова егзегеза, библиотека „Сигнал“, „Еверест Медиа“, Београд, 2015. ISBN 978-86-7756-051-5
 • Кофер: блог роман, библиотека „Сигнал“, „Еверест Медиа“, Београд, 2015. ISBN 978-86-7756-050-8
 • Бизарни космоплов: научнофантастична хаику поема, библиотека „Сигнал“, „Еверест Медиа“, Београд, 2015. ISBN 978-86-7756-049-2
 • Поетика идеја, Појмовник, библиотека „Сигнал“, „Еверест Медиа“, Београд, 2017, ISBN 978–86–7756–079–9

Преводи са енглеског

 • Вилијам Шекспир, Одломак из драме „Бура“, Видици, бр. 7, 1980, стр. 18–19.
 • Вилијам Шекспир, „Невреме“, превод 5. чина Буре, Видици, бр. 7, 1980, стр. 22–23.
 • Брајан Олдис, „Тако далеко од Прага“, прича, Видици, бр. 8, 1980, стр. 16–18.
 • Мајкл Муркок, „Peking Junction“, прича, Видици, бр. 8, 1980, стр. 18–19.
 • Едгар Алан По, из „Гаврана“, Видици, бр. 7, 1980, стр. 4.
 • Карлос Кастанеда, „Смрт је саветник“, из књиге Пут у Ихтлан, Видици, 3–4, 1981, стр. 23–24.
 • Е. А. По, „Арабеске и Гротеске“, песме, библиотека „Реч и мисао“, Рад, 1984, стр. 32–33, 46–47.
 • Д. Т. Сузуки, „Мондо“, из Studies in Zen, D.T. Suzuki, Стварање, Vol. 56, br. 1/3 (2001), str. 244–253.
 • Огастен Бароуз, Трчање с маказама (књига), Драганић, 2003, ISBN86–441–0484–5
 • Ив Прентис, Рат једне жене, књига, Драганић, 2004, ISBN 86–441–0540–X
 • Џим Лефтвич, „Гребац“ (Scrape), Градина бр. 10 и сепарат „Време сигнализма“, 2005, стр. 95-96.
 • Едуардо Ђанети, Лажи од којих живимо, књига, Драганић, 2006, ISBN 86–441–0653–8 (брош)

Пуна библиографија

1977.

 • Четири хаику песме, часопис Хаику, Вараждин, Год. I, бр. 3, зима 1977/78, стр. 203.
 • Четири хаику песме, часопис Хаику, Вараждин, Год. I, бр. 4 зима 1977, стр. 203.

1978.

 • „Ископине“ (поема), Видици, „Млада југословенска књижевност“, бр. 7, 1978, стр. 59.
 • Песме (о Зети), Стварање, бр. 8–9.
 • „Флешбек на Михалкова искушења“, поема, Студент, бр. 17, 1. новембар 1978, стр. 13.
 • „Фотографија“, песма, Студент, бр. 17, 1. новембар 1978, стр. 13.
 • „Атаман“, песма, Студент, бр. 25/26, 27. децембар 1978, стр. 18.
 • Пет хаику песама, часопис Хаику, Вараждин, Год. II, бр. 3(7), јесен 1978, стр. 205.

1979.

 • „Ода радости или балада о девојчици са иглицама“, поема, Видици, бр. 3–4, 1979, стр. 16–17.
 • „О кризи светске заједнице хомоида“, мини–есеј, Студент, бр. 14, 1. мај 1979, стр. 9.
 • „Спелуј: рок“ (песма), Студент, бр. 13, 9. мај 1979, стр. 3.
 • Четири хаику песме, часопис Хаику, Вараждин, Год. III, бр. 1(9), прољеће 1979, стр. 299.
 • Четири хаику песме, часопис Хаику, Вараждин, Год. III, бр. 3(11), јесен 1979, стр. 395.

1980.

 • „Меланотипија“, песма, Видици, бр. 1–2, 1980, дуплерица.
 • „Поклон“, поема, Видици, бр. 3. 1980, стр. 2, грамофонска плоча стр. Б (страна А: ВИС „Идоли“, песме „Помоћ, помоћ“ и „Ретко те виђам с девојкама“).
 • На дуплерици серија фотоса Д. Папића „Песник Шкеровић се исхрањује“, Видици, бр. 3, 1980.
 • „Разговор са Ковачићем“, интервју, Видици, бр. 4, 1980, стр. 11.
 • Четири фотографије, Видици, бр. 4, 1980, стр. 15.
 • „Амондилана“, поема, Видици, бр. 5–6, 1980.
 • „О лажи“, уводник, Видици, бр. 5–6, 1980, стр. 4.
 • Превод из „Гаврана“ Е. А. Поа, Видици, бр. 7, 1980, стр. 4.
 • Фотографије, Видици, бр. 7, 1980, стр. 4, 5, 8, 18.
 • „Сет“, поема, Видици, бр. 7, 1980, дуплерица.
 • Одломак из Шекспирове драме „Бура“ (превод), Видици, бр. 7, 1980, стр. 18–19.
 • „Невреме“, превод 5. чина Шекспирове Буре, Видици, бр. 7, 1980, стр. 22–23.
 • „Тако далеко од Прага“, превод приче Брајана Олдиса, Видици, бр. 8, 1980, стр. 16–18.
 • „Peking Junction“ превод приче М. Муркока, Видици, бр. 8, 1980, стр. 18–19.
 • „Како препознати наркомана“, текст, Студент, бр. 3, 27. 2. 1980. стр. 3.
 • „Уместо манифеста“, песма, Студент, бр. 3, 27. 2. 1980. стр. 14.
 • „Поводом филма Апокалипса данас“, текст, Студент, бр. 6, 19.3.1980. стр. 11.
 • „Дивљаци“, текст, Студент, бр. 6, 19.3.1980. стр. 16.

1981.

 • „Речник Технологије“, специјални број Видика, један од аутора, бр. 1–2, 1981.
 • „Будала“, дијалог, Видици, бр. 3–4, 1981, стр. 17–19.
 • „Смрт је саветник“, превод, Карлос Кастанеда, из књиге Пут у Ихтлан, Видици, 3–4, 1981, стр. 23–24.
 • „Сенка или удвојена стварност“, приказ филма Кагемуша, Видици, бр. 3–4, 1981, стр. 27.
 • „Отворено писмо Бори Мишељићу“, писмо, Студент, бр. 18, 28. октобар 1981, стр. 2.

1982.

 • „Вечна ловишта су овде“, интервју, Зум Репортер, бр. 823, 10–17. јуни 1982, стр. 26–31 и 70–71.

1984.

 • Превод песама Е. А. По „Арабеске и Гротеске“, библиотека „Реч и мисао“, Рад, 1984, стр. 32–33, 46–47.

1987.

 • Срца, збирка песама, самостално издање, Супернова, Београд, ISBN 86–90049–01–2, COBISS.SR–ID 54995207.

1988.

 • Четири хаику песме, у оквиру темата Владимира Девидеа, „О југословенској хаику поезији“, Књижевна реч, 10. јануар 1988, стр. 12–13.

1991.

 • „На мокром небу“, хаику, Паун : часопис за хаику поезију, ISSN: 0353–3239.– 3, 11–12, str. 42.

1994.

 • „Легенда“, „Адам“, „Флешбек на Михалкова искушења“, „Господар Хаоса“, песме, Књижевна реч, бр. 448, год. XIII, 10. нов. 1994. ISSN: 0350–4115.– 23, 448, str. 10, 12 i 13.

1998.

 • „Терор, дрхтање...“, Културтрегер, бр. 1, 1998, стр. 3.
 • „Тактичка изложба слика Петра Омчикуса“, Културтрегер, бр. 1, 1998, стр. 60.

2001.

 • „Песник или убица“, „Електронске трепавице“, „Mirage“, песме, Стварање — ISSN 0039–422X. — Вол. 56, бр. 4/6 (2001), стр. 47–52.
 • „Мондо“, превод, из Studies in Zen, D.T. Suzuki, Стварање — ISSN: 0039–422X.– Vol. 56, br. 1/3 (2001), str. 244–253.

2002.

 • „Декарт“, визуелна песма, Руковет, бр. 9–10–11–12, стр. 40.
 • „Орикс“, одломак из поеме, Руковет, бр. 9–10–11–12, стр. 24–25.

2003.

 • Превод књиге Трчање с маказама, Огастен Бароуз, Драганић, 2003, ISBN86–441–0484–5, COBISS.SR–ID 107264268.
 • „Остати код себе“, интервју, Душан Видаковић, Борба, 12–13. април 2003, стр .
 • „Зенон“, визуелна песма, Борба, 12–13. април 2003.
 • „Кратка историја алфабета“, есеј, Квадарт, бр. 20, октобар 2003, стр. 66.
 • „Електронске трепавице“, поема, Сигнал, бр. 22–23–24, стр. 56.
 • „Спасавање од Горгониног погледа“, есеј, Сигнал, бр. 22–23–24, стр. 57.
 • „Оглед о поезији и креативној методи Е. Е. Камингза“, есеј, Сигнал, бр. 22–23–24, стр. 59.
 • „Зенон“, визуелна песма, Сигнал, бр. 22–23–24, стр. 93.
 • „Честице угљеника“, кратка прича, из циклуса Арктурус, Сигнал, бр. 25–26–27, стр. 29.
 • „Индиго“, поема, Сигнал, бр. 25–26–27, стр. 41–44.
 • „Bow your head to Duerer“, прва верзија песме, Сигнал, бр. 25–26–27, стр. 45.
 • „Цивилизација“, кратка прича, из циклуса Арктурус, Сигнал, бр. 25–26–27, стр. 45.
 • „Црно сиве“, кратка прича, из циклуса Арктурус, Сигнал, бр. 25–26–27, стр. 45.
 • „Поезија је гнев“, есеј, Сигнал, бр. 25–26–27, стр. 46.
 • „дамијесамодасаммртав“, визуелна песма, Сигнал, бр. 25–26–27, стр. 107.

2004.

 • Превод књиге Рат једне жене, Ив Прентис, Драганић, 2004, ISBN 86–441–0540–X, COBISS.SR–ID 11337148.
 • „Декарт“, визуелна песма, Сигнал 28–29–30, стр. 94.
 • „7 Belles“, песма, Сигнал, 28–29–30, стр. 110.
 • „Holy Backbone Reddish Marmelade“ (песма), Сигнал, 28–29–30, стр. 110.
 • „Сенка Арктуруса“, кратка прича, Сигнал, 28–29–30, стр. 111.
 • „Модре сенке“, кратка прича, Сигнал, 28–29–30, стр. 111.

2005.

 • Индиго, збирка песама, самостално издање, Библиотека Сигнал, 2005, ISBN 86–900949–2–X; COBISS.SR–ID 120854284.
 • Хаику, Хаику Календар Роковник, Лудбрег 2005, стр. 41.
 • Џим Лефтвич, „Гребац“ (Scrape), Градина бр. 10 и сепарат „Време сигнализма“, 2005, стр. 95-96.
 • „О грепцу од црвеног млека и убицама песника“, есеј, Градина и сепарат Време сигнализма, бр. 10, 2005, стр. 97–99.
 • „Капон до краја“, прича, Градина и сепарат Време сигнализма, бр. 10, 2005, стр. 100–103.
 • „Сигнализам као уметнички метод“, есеј, Градина и сепарат Време сигнализма, бр. 10, 2005, стр. 104–106.
 • „Химера или Борг“, есеј, Књижевне новине, 26. мај 2005, стр. 18.
 • „Сликарство и онтологија“, есеј, Књижевне новине, септембар 2005, стр. 16.

2006.

 • Превод књиге Лажи од којих живимо, Едуардо Ђанети, Драганић, 2006, ISBN 86–441–0653–8 (брош), COBISS.SR–ID 128449804.
 • Све боје Арктуруса, експериментална проза, Светске свеске Београдске мануфактуре снова, Београд, 2006, ISBN 86–86143–30–X, COBISS.SR–ID 132078348.
 • „Стратегија раскринкавања црне магије“, есеј, Кораци, бр. 5–6 2006, стр. 117.
 • „Рат светова — Катализа страхова светских поредака“, есеј, Кораци, бр. 11–12 2006, стр. 89.
 • „О говору и језику“, есеј, Књижевне новине, јун 2006, стр. 17.

2007.

 • Портрет уметника, Дунавски венац, фебруар 2007, стр. 11.
 • „Шакали“, песма, Акт, бр. 21/22/23 2007, стр. 9.
 • „Демон сигнализма“, есеј, Савременик и сепарат Демон сигнализма, бр. 146–147–148, 2007, стр. 7–13.
 • „Естетика и етика сигнализма“, есеј, Савременик и сепарат Демон сигнализма, бр. 146–147–148, 2007, стр. 16–19.
 • „Егзистенција и уметност Марине Абрамовић“, есеј, Савременик и сепарат Демон сигнализма, бр. 146–147–148, 2007, стр. 19–25.
 • „Барокна екскурзија у Вавилон“, приказ, Савременик и сепарат Демон сигнализма, бр. 146–147–148, 2007, стр. 27–28.
 • „Сажимање Анице Вучетић“, приказ, Савременик и сепарат Демон сигнализма, бр. 146–147–148, 2007, стр. 29–30.
 • „Делавер“, први део поеме, Градина, бр. 19/2007, стр. 213.
 • „Бела поворка“, песма, Градина, бр. 19/2007, стр. 217.
 • „Кратак приказ збирке прича Јесен Скупљача Илије Бакића“, приказ, http://www.tardis.co.yu/izdavastvoprikaz1.htm, 24. октобар 2007.
 • „Нада, вера, љубав — бодхисатва — песник“, есеј, Књижевне новине, јуни 2007, стр. 14.
 • Превод књиге Како преживети своју породицу, Робин Скинер и Џон Клиз, Одисеја, Београд, 2007, ISBN 978–86–7720–041–1 (брош), COBISS.SR–ID 170961676.

2008.

 • „Malarstwo i Ontologia“, есеј, преведено на пољски, Korespondencja z ojcem, nr. 9, 2008, стр. 15–17.
 • „Taniec, Sztuka, Religia“, есеј, преведено на пољски, Korespondencja z ojcem, nr. 9, 2008, стр. 17–19.
 • „Placz chryzolitow“, песма, преведена на пољски, Wszystkie chwile sa tu i nic byc nie przestaje, vol. II, Antologija srpske poezije XX veka, G. Latuszynski, Agawa, Warszawa, 2008, str. 276.
 • Химера или Борг, збирка есеја, Тардис, Београд, 2008, ISBN 978–86–910579–3–0, COBISS.SR–ID 149606924.
 • „Туђином по Холивуду“, приказ књиге Јована Ристића „Туђин3 — један незаслужени кошмар“, Арт — Анима сајт, http://www.art–anima.com/d/prikazi/tudjin.html.
 • „Рипли“, прича, Пројекат Растко, Арт — Анима, http://www.art–anima.com/d/price/ripli.html.
 • „У смрт“, песма, „ Граматика смрти“ (антологија), Шумадијске метафоре, 2008, стр. 457.
 • „Буди се будни“, поема, одломак, Градина, Ниш, бр. 24, 2008.
 • „Киш лиже крваву кост“, одломак из поетског романа Земљофобија, Емитор, 464, стр. 14–15, 2008.

2009.

 • Превод, Џон Хелд „Мејл–арт и сигнализам“, Књижевни магазин, Београд, 2009, бр. 91–92.
 • „Појас сигнализма“, песма, Књижевни магазин, Београд, 2009, бр. 91–92.
 • „Рипли“, прича, Terra СФ алманах бр. 7, Београд, 2009, стр. 149–153.
 • „Сам у воденици, али не заувек“, прича, недељне новине Град, Крушевац, 2009, бр. 365, стр. 14.
 • „Сам у воденици, али не заувек“, прича, Градске приче 4, Албос, Крушевац, 2009, стр. 46–51.

2010.

 • „Порнографија, еротика, уметност“, есеј, Градина, Ниш, бр. 34, 2010, стр. 181–185.
 • Песме: „Дрвени свемир“, „Људи у црном“, „One Night with You (Elvis)“, „Основи белоплазме“, „Одступне тачке“, Нова зора, бр. 24, зима 2009/2010, Билећа, 2010. стр. 123–125.
 • „Писма ванземаљцу“, одломак из поеме, Књижевни лист, 1. мај, 1. јун, 1. јул 2010.
 • „Политика жанра“, есеј, Емитор бр. 478, јун 2010, Београд, стр. 36–43.
 • „Златно доба фантазијске сатире“, приказ књиге Драгана Р. Филиповића, Емитор бр. 478, јун 2010, Београд, стр. 46–47.
 • Носиоци и чувари тајне, одломак из романа Кофер, Траг бр. 23, Врбас, 2010,
 • Црна кутија, збирка песама, Тардис, Београд, 2010, ISBN 978–86–6099–021–3 (брош), COBISS.SR–ID 178541580.
 • Загрљена деца, збирка песама, Тардис, Београд, 2010, ISBN 978–86–6099–023–7 (брош), COBISS.SR–ID 178541068.
 • „Мој мали вибратор“, одломак из романа Кофер, Књижевни преглед, бр.3, год. I, стр. 233.
 • „Вирусна козметика“, одломак из романа Кофер, Књижевне новине, бр. 1183, новембар 2010, год. LXII, стр. 12.
 • „Можда не мењаш моју свест“, песма у прози, АКТ, Ваљево, година Х, бр. 41, 42, 42, 2010, стр. 37.
 • Кофер“, одломак из романа Кофер, Савременик, бр. 187–188 / 2010, стр. 51–54.
 • „Дрво живота“, песма, Српска вила, год. XVI, бр. 32, октобар 2010, Бијељина, стр. 138

2011.

 • „Путир дрвени“, „Хаику“, „Кевће смрт“, песме, Златна Греда бр. 108–109, стр. 21.
 • „На прагу фракталног доба“, есеј, Емитор бр. 479, стр. 22–27.
 • „Шта је то научна фантастика“, есеј, Terra СФ алманах бр. 11, Beograd, мај 2011, стр. 94–97.
 • „Писма ванземаљцу“, проза у песми, у збирци АПОКАЛИПСА јуче, данас, сутра, Приче о смаку света, Паладин, Београд, 2011, стр. 289–305.
 • „Светска празнина“, песма, Српска вила, бр 33, Бијељина, април 2011, стр. 122.
 • „Дубинске вибрације“, поема, Савременик, бр. 195–196, 2011, стр. 55.
 • „Поетика генија“, есеј, Књижевни преглед, бр. 5, 2011, стр.
 • „Сама“, песма, Књижевни преглед, бр. 5, 2011, стр
 • „Апејронистичка или афазијска поезија“, есеј, Књижевне новине, октобар–новембар 2011, стр. 11.
 • „Шта је то научна фантастика“, есеј, Савременик, бр. 197–198, 2011, стр. 104–107.
 • Киша / Младен Ђуровић“ [микроприказ], у: Стрипови које смо волели: Избор стрипова и стваралаца са подручја бивше Југославије у XX веку / Тамбурић, Живојин, Здравко Зупан и Зоран Стефановић [критички лексикон], „Омнибус“, Београд, 2011, стр. 58.
 • o „Бајка / Мирко Илић“ [микроприказ], — || — , стр. 71.

  o „Shakti / Мирко Илић“ [микроприказ], — || — , стр. 71.

  o „Опстанак / Мирко Илић“ [микроприказ], — || — , стр. 72.

  o „Земљани / Слободан Ивков“ [микроприказ], — || — , стр. 74.

  o „Патка / Богдан Јовановић“ [микроприказ], — || — , стр. 79.

  o „Тарзан: Мугамби / Игор Кордеј и Дарко Мацан“ [микроприказ], — || — , стр. 92.

  o „Тарзан: Ријеке крви / Игор Кордеј и Невен Античевић“ [микроприказ], — || — , стр. 92.

  o „Странац / Игор Кордеј“ [микроприказ], — || — , стр. 94.

  o „Луди језик / Раде Марковић“ [микроприказ], — || — , стр. 130.

  o „Снешко / Љубомир Милојевић — Љубац“ [микроприказ], — || — , стр. 151.

  o „Маска / Дарко Перовић и Ненад Микалачки — Ђанго“ [микроприказ], — || — , стр. 188.

  o „Камиказе / Есад Рибић и Миљенко Хорватић“ [микроприказ], — || — , стр. 208.

  o „Кратки стрипови из 1980–их: Глупи пајац и приче Емброуза Бирса / Драгослав Рувидић — Руле“ [микроприказ], — || — , стр. 210.

  o „Starfield / Владимир Станковски“ [микроприказ], — || — , стр. 224.

  o „Peter Mayne & Nord Zucker / Милан Тренц“ [микроприказ], — || — , стр. 240.

  o „Црно–бели стрипови 1980–1986. / Милан Тренц“ [микроприказ], — || — , стр. 241.

  o „Трећи аргумент / Зоран Туцић и Зоран Стефановић према прози Милорада Павића“ [микроприказ], — || — , стр. 242.

  o „Ворлох / Зоран Туцић и Љуан Кока“ [микроприказ], — || — , стр. 243.

  o „Будући завјет / Игор Вилагош“ [микроприказ], — || — , стр. 246.

2012.

 • „Фрактална једначина“, песма, Књижевне новине, бр. 1197/98, јануар–фебруар 2012, стр. 22.
 • „Краљ Боб и прашњави дим“, песма, Књижевне новине, бр. 1197/98, јануар–фебруар 2012, стр. 22.
 • „Политика жанра“, есеј, Знак Сагите, децембар 2011, бр. 19, стр.3536–3545.
 • „Јово богумил“, прича, Знак Сагите, децембар 2011, бр. 19, стр.3418–3422.
 • „Ко је Јово богумил“, есеј, исто, стр. 3423.
 • „Туђином по холивуду“, есеј, исто, стр. 3558–3559.
 • „Временска фуга Радмила Анђелковића“, приказ књиге, исто, стр. 3564–3565.
 • „Хладни, безболни резови скалпелом“, приказ књиге, исто, стр. 3566–3567.
 • „Вампирски капричо“, поговор у књизи Адријана Сарајлије Огледало за вампира, у издању аутора, Београд, 2012, стр. 177–180.
 • Интервју „Умјетник Слободан Шкеровић, У знању се може наћи упориште“, Тамара Лујак, за сајт Mixer http://www.mixer.ba/2850/umjetnik–slobodan–skerovic–u–znanju–se–moze–naci–uporiste/, такође објављено на Пројекат Растко, http://www.rastko.rs/knjizevnost/slobodanskerovic/delo/14512
 • „Подземље“, фрагмент из поетског романа Земљофобија, Летопис Матице српске, април–мај 2012, стр. 592.
 • „* * *“ (без наслова), фрагмент из поетског сф романа Невидљиви Марс, Летопис Матице српске, април–мај 2012, стр. 593.
 • „Смрт“, фрагмент из блог романа Кофер, Летопис Матице српске, стр. април–мај 2012, стр. 594–5.
 • Шаманијада, роман, Еверест медија, библиотека Знак Сагите, 2012, 226 стр. ISBN 978–86–7756–017–1; COBISS.SR–ID 191097612.
 • „Поигравање жанром“, Савременик, бр. 200, 2012, стр. 155–157.
 • „Деконструкција поп–културног мита“, Књижевне новине, септембар 2012, бр. 1205, стр. 18.
 • „У алтернативном универзуму“, Акт, Ваљево, година XII, бр. 50, 2012, стр. 73–74
 • „Сигнализам отвара бескрајне видике“, приказ књиге Мирољуба Тодоровића Језик и неизрециво, Кораци, година XLVI, свеска 10–12, 2012.
 • „Човек на месту“, одломак из романа Тамна страна силе, Траг, бр. 32, децембар 2012, стр. 50–54.
 • Тамни вилајет Слободана Шкеровића, песме „Абориџини“, „Џез“, „Тамни вилајет“, „Поигравање Одисејом“, Заветине, https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/nikola–jovanovic/od–iznenadnog–bola/tamnivilajetslobodanaskerovica
 • Београдска недеља, песме, „А шта је келнер очекив'о“, „Нада је шугава љубавница“, „Србин звани Спартанац“, „Вагнер и Чајковски упропастише музику“, „Улога религије“, http://www.beogradskanedelja.rs/kultura.html

2013.

 • Тамна страна силе: антифашистички роман, роман, Еверест медија, библиотека Знак Сагите, 2013, 382 стр. ISBN 978–86–7756–029–4; 821.163.41–31; COBISS.SR–ID 198327564.
 • Исклизнути свет, заједнички наслов за шест есеја: „Вулканска филозофија“, „Машта као поетски метод“, „Фрактални хоризонт мита“, „Фрактално доба и смрт информатике“, „Исклизнути свет“, „Судњи дан“; Унус Мундус, 45/2013, Ниш, стр. 99 — 149. ISSN 1451–0871, UDK 008.
 • Седам песама, „Вагнер и Чајковски упропастише музику“, „Аутостоперски водич за Ал Каиду“, „Блејк спроводи истрагу“, „Црква револуције“, „Храбри“, „Мирно у пустињи“, „Јад и беда кувани kartoffeln“, Савременик, бр. 207–208–209 / 2013, стр. 55 — 57.
 • Вулканска филозофија, збирка есеја и интервју с Тамаром Лујак, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2013, 169 стр, ISBN 978–86–7756–034–8; 821.163.41–4; COBISS.SR–ID 202495244.
 • Дроздови у Паклу, збирка песама, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2013, 73 стр, ISBN 978–86–7756–036–2; 821.163.41–1; COBISS.SR–ID 202475276.
 • Земљофобија, поетски роман, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2013, 127 стр, ISBN 978–86–7756–035–5; 821.163.41–31; COBISS.SR–ID 202474764.
 • Јерихон, Јерихон, збирка песама и поеме Смрт паперја и Крома, Поговор „Када је почео крај света?“ Илија Бакић, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2013, 97 стр, ISBN 978–86–7756–032–4; 821.163.41–1; COBISS.SR–ID 202479116.
 • Невидљиви Марс, поетски роман — симулација прозе, поговор Адријан Сарајлија, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2013, 136 стр, ISBN 978–86–7756–033–1; 821.163.41–31; COBISS.SR–ID 202480140.
 • „Инквизиција је део правде“, песма, Књижевност и сепарат Изазов сигнализма, Београд, год. LXVIII, бр. 4/2013, стр. 27.
 • „Јегеничаров сан“, песма, Књижевност и сепарат Изазов сигнализма, Београд, год. LXVIII, бр. 4/2013, стр. 27–28.
 • „Асанација Месеца“, песма, Књижевност и сепарат Изазов сигнализма, Београд, год. LXVIII, бр. 4/2013, стр. 28.
 • „Хоботнице су испустиле мастило“, одломак из романа Тамна страна силе, Књижевност и сепарат Изазов сигнализма, Београд, год. LXVIII, бр. 4/2013, стр. 28–37.
 • „Маглина сигнализам“, есеј, Књижевност и сепарат Изазов сигнализма, Београд, год. LXVIII, бр. 4/2013, стр. 37–44.
 • „Шетња кроз умове“, приказ књиге Илије Бакића У одвајању, Књижевност и сепарат Изазов сигнализма, Београд, год. LXVIII, бр. 4/2013, стр. 44–47.
 • „Адријан Сарајлија и „Берлин Боб“ — поигравање параметрима стварности“, приказ и анализа приче Берлин Боб, Књижевност и сепарат Изазов сигнализма, Београд, год. LXVIII, бр. 4/2013, стр. 47–51.
 • „Ко остане њему двије“, приказ збирке песама Франка Бушића Остани ноћас дома, Књижевност и сепарат Изазов сигнализма, Београд, год. LXVIII, бр. 4/2013, стр. 52–54.

2014.

 • „Ко остане њему двије“, приказ збирке песама Франка Бушића „Остани ноћас дома“, Савременик, Београд, 216–217–218, стр. 147–149.
 • „Сигнализам и теорија свега“, есеј, у Сигнализам и дело Мирољуба Тодоровића, (зборник) Београд, 2014, стр. 32-40.
 • „Соларис – Баш Челик“, есеј, Домети, Сомбор, 2014, бр. 156-157, стр. 11-19.
 • „Волтер Рали је убијен у главу“, песма, зборник Столеће сигнализма, Београд, стр. 77.
 • „Озбиљна ствар“, песма, зборник Столеће сигнализма, Београд, стр. 77.
 • „Небески дијамант“, прозни одломак, зборник Столеће сигнализма, Београд, стр. 78-79.
 • „Тамна звезда уметности“, есеј, зборник Столеће сигнализма, Београд, стр. 79-86.
 • „Бити калеидоскопски“, мини-есеј, зборник Столеће сигнализма, Београд, стр. 87.

2015.

 • „Говори асемички о асемичком“, мини-есеј, Домети, Сомбор, 2015, јесен-зима бр. 158-159, стр. 25-26.
 • Пројекат Брандон,роман-поема, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2015, 103 стр, ISBN 978–86–7756–052–2; 821.163.41–1; COBISS.SR–ID 212532492.
 • Јета,поеме Јета, Буди се будни и (циклус песама) Јерихонска мануфактура, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2015, 105 стр, ISBN 978–86–7756–048–5; 821.163.41–1; COBISS.SR–ID 212366604.
 • Кофер,блог-роман, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2015, 185 стр, ISBN 978–86–7756–050–8; 821.163.41–31; COBISS.SR–ID 212362508.
 • Књига о Моритому,Моритомова егзегеза, збирка песама, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2015, 103 стр, ISBN 978–86–7756–051–5; 821.163.41–1; COBISS.SR–ID 212362508.
 • Бизарни космоплов,Научнофантастична хаику поема, 59 хаику песама), Еверест медија, библиотека Сигнал, 2015, 65 стр, ISBN 978–86–7756–049–2; 821.163.41–1; COBISS.SR–ID 212532236.

2016.

 • „групно прцање пупе“, песма, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 150.
 • „мисури мисури куд ти се жури“, песма, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 150.
 • „гов прот. но“, песма, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 151.
 • „не дувај га побожниче“, песма, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 151.
 • „вежба у радосници“, песма, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 151.
 • „просечна интелигенција павловљевог пса“, песма, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 152.
 • „прометнуло се у тебе“, песма, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 152.
 • „све што робови желе је правда“, песма, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 152.
 • „пилећа зомби супа апокалипса“, песма, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 152.
 • „Рибарев живот“, песма, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 153.
 • „Поетика идеја“, избор из необјављеног појмовника, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 154-165.
 • „Песма као неизоловани систем“, мини-есеј, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 165.
 • „Рециклажа оргазма“, есеј, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 166.
 • Трилогија „Трећи аргумент“, албум, цртеж: Зоран Туцић, сценарио: Зоран Стефановић, према причама Милорада Павића, „Орбис“ и „Бата“, Београд, и „Св. Сава“, Лимасол, Кипар, 1995. На Растку објављено: 15.7.2016.

2017.

 • „Било једном у Цариграду“, прича, Знак Сагите, Београд, Еверест медија, Бр. 23, 2016, стр 4300-4312.
 • Поетика идеја, Појмовник, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2017, 123 стр, ISBN 978–86–7756–079–9; 821.163.41–4; COBISS.SR–ID 237948172.
 • „То да Монику није јебао Бил, знамо ли ми то?'“, предговор за избор песама из три збирке (НАДреализам је подДАДА, Остани ноћас дома и Секрет Протуконклава) Франка Бушића Чаробнице Црвенкапичина, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2017, 172 стр. ISBN 978-86-7756-080-5. 821.163.42-1; 821.163.42.09. COBISS.SR–ID 237894156.

2018.

 • „Високе сфере спекулативне фикције“, приказ збирке прича Адријана Сарајлије, „Голи гласови“, Еверест Медија, Београд 2017. Објављено у дневном листу „Данас“, 24-25 фебруар 2018, додатак Недеља – Књига, стр Х.

Интернет издања поезије, есеја и прозе

Српски

Енглески

Студијска путовања

Берлин, Минхен, Келн, Диселдорф, Амстердам, Париз, Лондон, Милано, Венеција, Праг, Будимпешта, Москва, Лењинград, Софија, Истанбул, Атина, Крит, Сри Ланка ...

Контакт

Слободан Шкеровић
e-mail: skera@vektor.net
блог: http://skerovicpoetry.blogspot.com/

На Растку објављено: 2007-11-26
Датум последње измене: 2014-06-18 14:54:39
 

Пројекат Растко / Књижевност / Сигнализам