Ауторски индекс

Напомена: софтвер библиотеке је у развоју, па је индекс привремено разврстан по првом слову имена.

Slobodan Škerović

Nebula Signalism
The Dark Star of Art

Зоран Стефановић

Широким оностазама: Реч уредника о роману „Шаманијада“ Слободана Шкеровића

Редакција е-библиотеке „Сигнализам @ Пројекат Растко“

Коло од пет књига Слободана Шкеровића у Библиотеци „Сигнал“ 2013.

Слободан Шкеровић

Адријан Сарајлија и „Берлин Боб“ — поигравање параметрима стварности
Апејронистичка или афазијска поезија
Бермудски троугао
Бизарни космоплов: научнофантастична хаику поема
Вампирски капричо: приказ романа „Огледало за Вампира“ Адријана Сарајлије
Вулканска филозофија
Вулканска филозофија (есеји)
Говори асемички о асемичком
Дроздови у Паклу (поезија)
Земљофобија (поетски роман)
Златно доба фантазијске сатире: О роману „Златна књига“ Драгана Р. Филиповића
Исклизнути свет
Јерихон, Јерихон и поеме Крома и Смрт паперја
Јета; Буди се, Будни; Јерихонска мануфактура (поезија)
Књига о Моритому: Моритомова егзегеза
Кофер: блог роман
Кратки есеји инспирисани сликарима
Маглина Сигнализам
Невидљиви Марс (поетски роман)
Поетика генија
Поетика идеја, појмовник
Поетска намера
Политика жанра
Порнографија, еротика, уметност
Сигнализам и теорија свега
Сигналистичка машина
Сидонијски квартет
Соларис — Баш–Челик
Судњи дан
Тамна звезда уметности
Фрактални хоризонт мита
Фрактално доба и смрт Информатике
Шетња кроз умове
Шта је то научна фантастика?

Слободан Шкеровић

Пројекат Брандон: роман-поема

Слободан Шкеровић и Тамара Лујак

Слободан Шкеровић: У знању се може наћи упориште (разговор)

Слободан Шкеровић – основна биобиблиографија

Jeta
Барокна екскурзија у Вавилон
Буди се, Будни
Демон сигнализма
Егзистенција и уметност Марине Абрамовић
Естетика и етика сигнализма
Загрљена деца
Звездани премет
Игра, уметност, религија
Индиго
Јерихон, Јерихон
Крома
Нада, вера, љубав – бодхисатва - песник
О грепцу од црвеног млека и убицама песника
О Интернету, Пројекту Растко, Енергетском пољу
О Мосту, Мостоборцима, Мостобранитељима и Мостошовинизму
Оглед о поезији и креативној методи Е. Е. Камингза
Порнографија, еротика, уметност
Рат светова: Катализа страхова светских поредака
Ратнички метод и сигнализам
Реденик муња
Све боје Арктуруса
Сликарство и онтологија
Смрт паперја
Спасавање од Горгониног погледа
Спој уметности и друштва – Химера или Борг
Стратегија раскринкавања црне магије (Увод у критику постмодернизма)
Телеологија модерне и сигналистичке прозе – Искорак из читања у моћ стварања
Терор, дрхтање...
Увод у сигналистичку критику
Шест певања из планетарног романа „Невидљиви Марс“

Slobodan Škerović

About scraped red milk and poet-killers
Albrecht
Ballad of the one
Chrome
Emotional Poems
Hope, Faith, Love – Bodhisattva – Poet
Hugging children
Introduction to the signalist criticism
Lightning's bandoleer
Nostalgic Crayons
On Internet, Project Rastko, Energy Field
Rescued from the Gorgon's Gaze
snows Montana
Teleology of Modern and Signalist prose: Departure from Reading into Creativity
Terror, Trembling...
The Demon of Signalism
The Scaffold of Babylon

Душан Стојковић

Одсањани сигнализам Слободана Шкеровића

 

 

Пројекат Растко / Књижевност / Слободан Шкеровић