Projekat Rastko Poljska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Poljskoj
Prevodi
Bibliografija
 

Пројекат Растко : Пољска : Уметност : Књижевност

Бруно Шулц

Продавнице циметове боје

превод с пољског и предговор
др Стојан Суботин.

[Београд : Нолит, 1961, 264 стр.]


Садржај

Стојан Суботин: Живот и књижевно стваралаштво Бруна Шулца

Продавнице циметове боје

 • Август
 • Искушење
 • Птице
 • Манекени
 • Трактат о манекенима или друга књига постања
 • Трактат о манекенима. Наставак
 • Трактат о манекенима. Завршетак
 • Нимрод
 • Пан
 • Господин Карол
 • Циметасте продавнице
 • Крокодилска улица
 • Бубашвабе
 • Бура
 • Ноћ велике сезоне
 • Санаторијум под клепсидром

   • Књига
   • Генијална епоха
   • Пролеће
   • Јулска ноћ
   • Мој отац ступа у ватрогасце
   • Друга јесен
   • Мртва сезона
   • Санаторијум под клепсидром
   • Додо
   • Еђо
   • Пензионер
   • Усамљеност
   • Последње очево бекство

  Комета