Повијест

Нови текстови у библиотеци

Животи најзнатнијих српских поглавица нашега времена — Вук Стефановић Караџић (1787-1864)

Милош Обреновић, књаз Сербији, или грађа за српску историју нашега времена — Вук Стефановић Караџић (1787-1864)

Долазак књаза Данила Петровића Његоша у Црну Гору — Вук Стефановић Караџић (1787-1864)

Брањево на Дрини (1970), Милорад Зебић


Праисторија

Праисторијска некропола Пауље код Лознице — Јагода Цанић-Тешановић и Радмила Глигорић. Интегрално електронско издање 2005. По штампаном издању: Центар за културу „Вук Караџић“ / Музеј Јадра Лозница, 2001.

Антика

Средњи вијек

Историја Босне и Херцеговине до пада краљевства 1463. , Паскал Младеновић-Зелињац (1907)

Котроманићи —Жељко Фајфрић (2000)

Велики жупан Никола Алтомановић — Жељко Фајфрић (2000)

Житије деспота Стефана Лазаревића — Константин Философ

Света лоза кнеза Лазара —Жељко Фајфрић (1998)

Света лоза Бранковића — Жељко Фајфрић (1999)

Мит о богумилима — Ђорђе Ћапин

Myth about Bogomils — Đorđe Ćapin

Mythe des bogomiles- Đorđe Ćapin

The Bogomils of Bulgaria and Bosnia: The Early Protestants of the East. (An Attempt to Restore Some Lost Leaves of Protestant History). — L. P. Brockett (1879)

Ратови за ослобођење од Турака

I свјетски рат

Церска битка, Слободан Ристановић

Битка изнад облака: Цер, Гучево, 1914. — Бранимир Гинић (1989),

Споменица Мачков Камен: Најкрвавија битка на Дрини 1914. године — Александар Ђурђев (1999)

Међуратни период

Аграрна политика у Босни и Херцеговини — Ђорђо Крстић (1938)

II свјетски рат

Комунизам

Друштвена историја

Културна и спортска друштва у Крупњу 1882-1992. — Александар Ђурђев (1995)


УСКОРО

РАЂЕВИНА У ПРОШЛОСТИ

Др Јован Ђ. Марковић, Рађевина и Крупањ (Географски приказ) 5

Др Милутин Гарашанин, Крупањ и Рађевина у праисторијско и римско доба 57

Др Момчило Спремић, Крупањ и Рађевина у средњем веку 111

Др Душанка Бојанић, Крупањ и Рађевина у XVI и XVII веку 131

Др Владимир Стојанчевић, Прошлост Рађевине од 1804. до 1833. године 185

Мр Милан Трипковић, Политичке прилике у Рађевини од 1834. до 1914. године 227

Др Даница Милић, Привреда у Рађевини у XIX веку 269

Др Душан Симић, Развој рударства од 1814. до 1941. године 309

Др Видосава Стојанчевић, Етнодемографска обележја и народна култура у Рађевини у XIX веку 327

Станоје Р. Филиповић, Развој школства у Рађевини у XIX и почетном XX века; Култура у Рађевини у XIX и почетком XX века 381

Др Ђорђе Кнежевић, Крупањ и Рађевина у првом светском рату 421

Мр Павле Јосић, Рађевина између два светска рата 469

Регистар 581


Азбуковица: Земља, људи, живот (1985)

ПРАИСТОРИЈА (др Војислав Трбуховић)

РИМСКО ДОБА (Миливоје Васиљевић)

СРЕДЊИ ВЕК (мр Гордана Томовић)

ПЕРИОД ТУРСКЕ ВЛАСТИ (мр Фехим Џ. Спахо и др Петар Трајковић)

БОРБА ЗА СЛОБОДУ И НЕЗАВИСНОСТ (1804—1830/33)
(Милоје Николић и Драгослав Васиљевић)

У КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ (др Стеван Игњић)

СРПСКО — ТУРСКИ РАТОВИ 1876 — 1878. ГОДИНЕ (др Петар Опачић и др Петар Трајковић)

У ПОЛИТИЧКОМ ЖИВОТУ СРБИЈЕ ОД СЕДАМДЕСЕТИХ ГО ДИНА XIX ВЕКА ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА (др Петар Трајковић)

РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ У ПЕРИОДУ ОД 1834 — 1914. ГОДИНЕ (др Даница Милић

ПОЧЕЦИ ШИРЕЊА СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ ИДЕЈА И ПОКРЕТА (Ђорђе Митровић)

РАЗВОЈ ПРОСВЕТЕ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА (Славко Богојевић)

У РАТОВИМА 1912—1918. ГОДИНЕ (др Петар Опачић и Ђорђе Митровић)

ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА мр Момчило Исић и др Душан Симић

У РАТУ И РЕВОЛУЦИЈИ (мр Јован Јовановић)

У ПЕРИОДУ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАЗВОЈА

МОГУЋИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА АЗБУКОВИЦЕ (Радмило Јовановић)

 

Пројекат Растко / Пројекат Растко - Дрина / Категорија
Промена писма | Претраживање | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ