Јагода Цанић - Тешановић / Рада Глигорић

Праисторијска некропола Пауље код Лознице

Издавач:

Центар за културу „Вук Караџић“, Лозница

Главни и одговорни уредник:

Слободан Крстић, директор Центра за културу „Вук Караџић“

Рецензент:

Др Милош Јевтић, Филозофски факултет, Београд

Превод на енглески језик: Мирјана Вукмановић

Фотографије:

Фото студио Мома Ранковић, Пашићева 13, Лозница

Штампање публикације помогли:

Луна парк Милићевић, Пашићева 23, Лозница

Зоран Драгићевић, златара ОМХ, Војводе Путника Б 1/4, Лозница

Компанија АД „Нови дом“ Бања Ковиљача

Београдска банка АД, филијала Лозничка банка, Лозница

СО Лозница, Лозница

 

Центар за културу „Вук Караџић“

Музеј Јадра Лозница 2001.

 

Публикација коју су приредиле за објављивање Јагода Цанић-Тешановић и Рада Глигорић , виши кустоси Музеја Јадра у Лозници, састоји се од 40 страна основног текста, укључујући уводни део и краћи опис каталошких јединица, уз 70 илустрација, са фотографијама археолошких налаза. Каталог се завршава са две стране библиографских јединица које се односе на досадашње радове на некрополи Пауље у селу Брезјак, код Лознице, као и на најближе аналогије за најважније археолошке налазе из појединих гробова са некрополе. Следи неколико страна резимеа текста на енглеском језику, са детаљним и веома корисним подацима о археолошком контексту целокупног каталошки обрађеног материјала.

Захваљујући упорности аутора каталога, и свакако разумевању управе Музеја Јадра у Лозници, у прилици смо да на једном месту сагледамо добро конзервиране металне налазе и десетак реконструисаних керамичких посуда из праисторијске некрополе Пауље, која се налази у атару села Брезјак, код Лознице. Приказани археолошки материјал потиче из 11 већих земљаних хумки (тумула) (пречника 12 - 22 м, висине 0,80 -2,00 м), које су сарадници Музеја Јадра истражили у времену од 1989. до 2000. године. У описаним тумулима из Брезјака откривени су искључиво гробови спаљених покојника, било да су остаци са ломаче плагани у урне или расути по земљи у средишњем делу тумула. Чини се да је у појединим случајевима урна са делимично сакупљеним костима спаљених покојника остављена на остацима ломаче. Унутар сваког тумула (који су обележени словима од А до К) откривен је најчешће у средишњем делу по један гроб са скромним остацима спаљеног покојника, уз ретке накнадне укопе још једног или два спаљена гроба. Гробови садрже претежно скромне прилоге (једну до две керамичке посуде, делове бронзаног накита и каткад мањи број ћилибарских перли). Издвајају се нешто богатијим прилозима једино централни гробови спаљених покојника из тумула А/1989 и тумула К/2000. Ипак, највећи број откривених гробова садрже хронолошки осетљиве металне налазе. Претежно су то делови накита од бронзе, и то најчешће наруквице и украсне игле, које су особене за период средњег и почетак касног бронзаног доба, односно за време од око 1500. до 1250. г. пре н.е. Откривено је, поред уобичајеног накита, и неколико изузетно дугачких бронзаних игала (једна је дужине 1,40 м), које су с правом означене као ритуалне игле, а сличне су онима из гробова средњег бронзаног доба у околини Крупња (Белотић, Бела Црква). Уколико се после конзервације установи да су ове дугачке игле накнадно гореле, могло би се претпоставити да су коришћене у току ритуала спаљивања покојника на ломачи. Значајно је да се у керамици углавном налазе урне и керамички прилози који указују на тзв. западносрпску варијанту ватинске културе (према М. Гарашанину). Будући да су посуде истог типа откривене, осим у Рађевини, у више некропола са тумулима у Средњем и Доњем Подрињу чини нам се оправдан и назив подрињске културне групе средњег бронзаног доба, према Б. Човићу.

Неколико накнадних укопа унутар тумула са примарним гробовима из бронзаног доба припадају развијеној фази старијег гвозденог доба (гвоздена копља, гвоздени нож, шупље ливене гривне са крајевима који се додирују, наруквице од бронзаног лима, својствене накиту типа Мраморац и сл.) али се не може поуздано установити начин сахрањивања. Чини се да се такође ради о гробовима спаљених покојника, где су остаци са ломаче слободно расути у насипе тумула из бронзаног доба.

Према начину сахрањивања и прилозима у гробовима са некрополе под тумулима у Пауљама, може се оправдано претпоставити продор извесних панонских елемената, посебно из области југозападне Мађарске (јужна Трансданубија), и то у времену које претходи стварању пространог комплекса поља са урнама (Urnenefelderkultur) касног бронзаног доба. Каталог налаза из Пауља који је пред нама у сваком случају пружа драгоцене археолошке податке о етнокултурним кретањима у другој половини II миленија пре н.е. на простору Подриња и Рађевине.

др Милош Јевтић

У атару села Брезјака, општина Лозница, одавно је откривено постојање једне веће скупине, од око 30 тумула који чине једну велику некрополу. По имену сеоског потеса Пауље некропола је ушла у стручну литературу а на њој су обављена ископавања од стране Музеја Јадра у Лозници и Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу.

Село Брезјак се налази 12 километара југоисточно од Лознице, а сама некропола је формирана на десној обали речице Корените на простору данас обраслом ретком буковом шумом - Панића забран. Ова скупина тумула није изузетна, изолована појава на овом простору већ она означава само једну од бројних чије је постојање установљено на подручју Јадра и Подриња, у широј зони. Тако су, осим ове некрополе, познате и оне у Слатини, Шору, Драгинцу, Јаребицама, Козјаку, Лешници, Руњанима, Липници, Горњој и Доњој Бадањи.

Као и код осталих некропола које чине тумули, ни у Брезјачкој се не могу на први поглед установити неке правилности или одређени распоред. Но, пажљивим посматрањем се може закључити да целу некрополу уствари чине мање групе 2-5 тумула збијених на малом међусобном растојању, док су саме групе међусобно удаљене по више десетина метара.

Сви тумули су формирани насипањем земље преко гробова а имају облик широких заобљених купа које се међусобно разликују по пречнику, очуваној висини и степену очуваности. По пречнику хумке су могле имати 10-25 метара а висине су биле, свакако у складу са пречником, 1-3 метра.

Захваљујући чињеници да је простор некадашње некрополе данас обрастао ретком шумом и да се због тога простор не обрађује, очувао се највећи број хумки гекрополе. Само је један мањи број тумула нестао обрађивањем земљишта на суседним парцелама, онима изван простора забрана.

У току рада на терену претражен је велики део околног простора.

Утврђено је да некрополу на Пауљама чини далеко већи број хумки (око 50) које се нису могле уочити због растиња и вегетације на обрадивим површинама.

Прво савремено ископавање на овој некрополи обављено је 1989. године и том приликом систематски су истражена два тумула А и Б. Наредне 1990. године, настављено је са радовима када су истражена три тумула Ц, Д и Е. Као наставак радова 1995. године истражена су још два тумула Ф и Г. Након мање паузе 1997. године истражен је један тумул X, 1998. године истражена су два тумула И и Ј и 2000. године тумул К, тако да је укупно истражено до сада 11 тумула.

Тумул А лежао је у шуми Милоја Панића у северном делу некрополе. Димензије тумула износиле су 19x19 м, а висина 1 м. Утврђено је да је настао насипањем слојева ситнозрне светложуте земље. Судећи према ситуацији бочних профила, насипање земље је обављено одједном пошто у земљи нису уочене било какве изразите стратиграфске промене.

Тумул А је формиран да би се у маси његове земље сахрањивали спаљени остаци двеју особа, на крајње једноставан начин. Наиме, процес сахране, изузев спаљивања покојникових тела, обављен је у два нивоа. На нижем нивоу, готово на нивелети хоризонта са које је својевремено започето са насипањем тумула, уочено је постојање једне елиптичне плитке јаме. Обрис јаме се јасно уочавао и издвајао од земље тумула својом јарко црвеном бојом, бојом запечене земље. Но, својим димензијама, 1,1 м х 0,9 м, јама није била довољно велика да би послужила за само спаљивање, односно ломачу. Нема сумње, пошто није било трагова ломаче на другим деловима тумула, да је сам чин спаљивања обављен на неком другом месту, свакако у близини самог тумула. На истој нивелети на којој је установљен обрис поменуте јаме али на периферији самог тумула, готово на ободу, пронађена је једна већа керамичка посуда незнатно оштећена чија је унутрашњост била испуњена земљом и комадићима изгорелих људских костију. Југоисточно од ове посуде нађени су фрагменти још једне, а по чијим се особинама може закључити да су припадали једној посуди већих димензија, грубе израде.

Након полагања урне и постављања посуде у њеној близини, настављено је са насипањем тумула све до коте 0,4 м где је откривено постојање централног гроба, заправо заједничког гроба двеју личности. У тој централној зони тумула (1,4 м у правцу југа од „0“ тачке тумула) на насуту земљу до пола формираног тумула положени су остаци спаљених покојника и то: делови односно остаци мандибуле одрасле особе, двадесетак зуба, неколико фрагмената ситних нагорелих костију. По резултату антрополошке анализе део мандибуле и неколико зуба припадали су мушкарцу од око 40 година старости а преостали зуби детету узраста око 10 година. Непосредно уз мандибулу, зубе и комадиће костију стављен је пепео (изразито светла земља, за разлику од околно бледожуте) као и гробни прилози састављени од личних украсних предмета покојника: две дуге украсне бронзане игле, две бронзане наруквице размакнутих крајева и изразито малог пречника, шест малих бронзаних дугмади, четири минђуше од бронзане жице, једна наруквица од танке бронзане жице, ћилибарски украс кружног облика, више комада савијене бронзане жице (украси за косу). Све ово набројано, читав инвентар гроба, било је пажљиво сложено и буквално обавијено угљенисаном растреситом масом очигледно органског порекла (тканина). Поменуте бронзане игле налазиле су се на периферији овог малог оставишта, постављене паралелно, као симболични међаши овог интимног сакралног простора. Непосердно уз овај инвентар нађене су и две керамичке посуде, обе намерно оштећене пре постављања на место налаза. У истом нивоу, зракасто у правцу севера, истока и југа пронађени су фрагменти вш различитих керамичких посуда махом грубе израде, затим две масивне бронза наруквице које су биле удаљене од центра гроба 2 м, у правцу истока. На кра пронађене су две надлактице (украси у виду минијатурних појасева мраморачког типа) североисточно од центра гроба на удаљености од око 3 м.

Судећи по опсервацијама на самом терену гробни прилози су били најпре прекривени танким слојем земље дебљине око 10 цм а потом је преко целог це тралног дела тумула, на површини од око 5 м2, стављен односно положен речни камен са функцијом физичке заштите али свакако и преносне-магијске, имајући на уму апотропејску вредност камена. Камен је стављен једноставно на површини земље без видног реда и распореда. Завршно формирање тумула је обављено насипањем новог танког слоја, до његове коначне висине.

Тумул Б је лоциран у непосредној близини тумула А. По димензијама је био нешто мањи, са пречником око 12 м и висином 0,8 м. Због великог дрвећа које по овом тумулу израсло, истражен је само делимично, и то његов централни део, где је постављена сонда димензије 3x4 метра. У сонди је на дубини 0,3 м у југозападном делу пронађен један поломљени гвоздени нож, а потом је у североисточном део сонде установљено постојање мале гомиле камења. У основи је ово камење формирало једну малу елиптичну гомилу са пречником 0,7хО,4м и било је помешано са светлосивом ситном земљом која се јасно разликовала од земље тумула. И у ово случају стоји претпоставка да су у овом простору расути пепео и остаци ломаче I којој су покојници спаљивани. Јужно од ове групе камења уочено је постојан једне неправилне зоне запечене земље, заједно са танким слојем растреше* гарежи. Обе ове масе биле су измешане и без јасних граница простирања. У про тору сонде пронађено је двадесетак фрагмената керамичких посуда. У питању с или комади посуда већих димензија, грубе израде. Усамљена гомила камена тумулу Б несумљиво означава гроб у ужем смислу речи, односно место на које су стављени остаци спаљеног покојника али, овога пута и за разлику од ситуације тумула А - без гробних прилога или личних ствари покојника. Изузетак у том погледу је поменути нож, свакако намерно стављен у непосредну близину камене гомиле, односно гроба. Зону запечене земље могли бисмо протумачити остатком извесног пратећег ритуала који је без сумње био у директној вези са самим чином сахране.

Тумул Ц се налази у југоисточном делу некрополе и по својим димензијама се видно одвајао од осталих, нарочито околних. Тумул је био готово окружен с четири знатно мања, а један се са њиме и додиривао. Пречник овог највећег тумула у некрополи био је 22 м а висине веће од 2 м. Тумул је у целости систематски истражен.

Већ на самом почетку радова, на дубини од око 0,3 м, у централном делу тумула (центар је био посебно означен једним плочастим каменом који је постављен на дубини од 0,7 м испод врха тумула), пронађена су два гвоздена копља. На знатно већој дубини, на приближно 1,6 м од површине, у југозападном делу тумула али у његовој централној зони, пронађена је једна велика ритуална игла начињена од бронзе. На приближно истој нивелети, а у северној половини тумула, наишло се на неправилну зону запечене земље измешане са комадићима дрвеног угља и комадићима изгорелих костију - несумљиво остатака ватришта односно ломаче. Зона је захватала неправилну површину од око 5 м2. Занимљивост у овом случају, за разлику од предходних тумула, чини појава да су кости покојника (или више њих) остављене на самој ломачи и да нису биле након хлађења ломаче покупљене и посебно сахрањене у самом тумулу или ван простора ломаче. Пошто на целом простору овог великог тумула није пронађена нити једна керамичка посуда која би могла имати функцију урне, може се претпоставити да је ломача била истовремено и гроб у ужем смислу те речи. Мора се и истаћи и чињеница да се ломача налазила на нивелети од које је започето насипање земље тумула.

Из ситуације утврђене у овом тумулу може се закључити да је ломача била лоцирана у северном делу а да се на супротној страни, јужној, налазе скромни гробни дарови у виду поменуте ритуалне игле и, на знатно вишој коти, пар истоветних гвоздених копаља. Осим поменутог, у земљи тумула нађено је само неколико фрагмената већих, грубих керамичких посуда.

Судећи по компактности слоја земље у самом тумулу, може се закључити да је његово формирање, одмах након хлађења ломаче, обављено одједном.

Тумул Д се налазио неких 40 м југоисточно од тумула Ц, а у питању је један од мањих, са пречником од непуних 14 м и висином 0,8 м. На већем делу тумула налазило се израсло велико дрвеће па је то условило само делимично ископавање и то његовог централног дела. У средишњем делу тумула постављена је сонда бхбм којом је било обухваћено око половине површине самог тумула. Одмах испод површине хумусног слоја, а по целој површини сонде, појавило се камење. Реч је о ситном ломљеном камену, помешаном са речним облутком. Утисак је био да је камен једноставно стављен заједно са земљом којом је тумул насут, а дебљина његовог слоја је била непуних 0,15 м.

На дубини 0,25 м, испод „0“ тачке тумула, у југоисточном углу сонде пронађена је једна бронзана наруквица размакнутих крајева. Наруквица је лежала на земљи, без посебног контекста. Након уклањања првог слоја камена, на нешто нижој нивелети (на дубини 0,35 м), установљено је постојање још једног слоја камена који је био видно крупнији од оног који је чинио делимични плашт тумула, непосредно испод саме површине тумула. Поново наниже, на дубини 0,6 м, у централном делу сонде и тумула пронађен је један усамљени камен који је означавао само средиште тумула и сасвим очигледно намерно постављен на то место. Испод камена уочено је постојање неправилне зоне компактне тврде земље измешане са комадићима дрвеног угљена односно остатака некадашњег жара који је преостао од ломаче. Из ове ситуације се може извести закључак да је спаљивање покојника обављено у централном делу тумула и да зона запечене земље означава остатак ломаче, и да је она, након хлађења, најпре затрпана танким слојем земље а затим већим плочастим каменом обележен центар тумула. Насипање земље је настављено до формирања првог каменог плашта а потом је одозго насута већа количина земље да би се у завршној фази формирања тумула са земљом помешао ситни ломљени камен којим је прекривена површина тумула. У самом тумулу готово да није било гробних прилога, изузимајући поменуту наруквицу и неколико фрагмената грубих керамичких посуда.

Тумул Е био је лоциран у северном делу некрополе а у близини тумула А. Својим димензијама спада у категорију малих, са пречником од непуних 15 м и висином око 1 м.

У централном делу овог тумула на дубини 0,4 м установљена је неправилна зона чврсте, компактне земље која се и по боји разликовала (знатно светлији тон) од околног простора. Утисак је да се у језгру, средишњем делу тумула, налази земља нешто другачијих особина, што би указивало на могућност да је само језгро посебно насуто, а да је слегање тумула у централном делу било другачије него на периферији. У самом језгру тумула на дубини 0,6 м нађен је један већи камен који је постављен са намером да означи средишњу тачку тумула и гроб у ужем смислу, с обзиром на то да је у непосредној близини камена пронађено неколико фрагмената керамичких посуда. У тој компактној земљи језгра гроба, нешто ниже од споменутог камена, уочени су трагови и остаци ломаче: угљенисани остаци жара, али без већих трагова изгорелих костију. У самој ломачи и испод поменутог камена пронађена је једна урна са малим поклопцем, буквално уроњена у слој остатака ломаче: гар, пепео, ситни комади костију а чија је дебљина била неких 0,05 м. Испод слоја гарежи земља је била црномрке боје, компактна, тврда, очигледно измењених примарних карактеристика под утицајем ватре, односно ломаче. Након полагања урне обављено је насипање земље до коначног формирања хумке.

Тумул Ф налазио се у југозападном делу шуме Милоја Панића из Брезјака а у непосредној близини међе према њиви Луке Маџаревића из Слатине. Пречник овог тумула је био 18 м и висине 1,20 м, тако да је био лако уочљив на релативно равној површини терена.

На нивелети од које је започето насипање земље пронађени су остаци и трагови једне ломаче на којој је спаљено тело покојника. Ломача је била неправилне површине од око 3 м2, са уочљиво очуваним остацима угљенисаног и изгорелог дрвета. Након спаљивања и хлађења ломаче остаци покојника су остављени на самом згаришту, с обзиром на то да на површини коју је тумул покривао нису пронађени остаци било какве урне. У централном делу тумула, на 0,8 м изнад основе, постављено је једно гвоздено копље врхом усмерено према западу. Након полагања копља насипање тумула је настављено и на око један метар изнад његове базе, у самом центру тумула, уочено је постојање једне веће ватре у виду неправилне зоне површине око 1м2 и дебљине слоја гарежи 5-10 цм. Постојање остатака овог ватришта на готово самом врху тумула је новоутврђена појава у погребном ритуалу Брезјачке некрополе. Само значење ове мале ломаче остаје нејасно, али свакако представља остатак завршног ритуала при формирању овога гроба. Тумул је насут светложућкастом земљом ситнозрне структуре а спорадично налажење ситног камена у његовом ткиву нема већи и посебан значај.

Тумул Г се налазио у шуми Слободана Мићића из Слатине, у западном периферном делу парцеле. Пречник тумула је био 16 м а висине око 0,9 м.

Ископавање тумула је вршено на индентичан начин као код тумула Ф, а у погледу ритуала сахране утврђена је готово истоветна ситуација. У централном делу тумула налазила се ломача на којој су остали: угљенисано дрво, гареж, благо запечена земља. Ова зона била је неправилног облика и заузимала око 1,80 м2. И у овом случају сахрањивање је обављено спаљивањем. Остаци покојниковог спаљеног тела нису пронађени, исто као ни урна, па се може закључити да су остављани на згаришту. Након хлађења ломаче започето је насипање тумула ситнозрном жућкастом земљом. Североисточно од ломаче на дубини 0,7 м пронађена су два гвоздена копља са врхом окренутим према западу. Постављена су била паралелно, једно крај другог. Након стављања ових прилога са насипањем тумула је настављено а у земљу су местимично бацани ситни комади керамичких посуда. Проналажени фрагменти се међусобно разликују. Преовлађују делови великих посуда грубе израде. Сви комади су међусобно неједнаки и вероватно се ради о посудама које су разбијене ван тумула, а не на самом тумулу, приликом обављања извесних ритуалних радњи.

Тумул X лоциран је у шуми Богосава Кокановића, са леве стране пута Брезјак - Недељице, а у непосредној близини брезјачког гробља.

Тумул Х је био пречника 20 м и висине 1,5 м, тако даје био уочљив на релативно равној површини околоног терена прекривеног густом шумом. У централном делу тумула налазило се удубљење величине 0,60 х 2,5 х 1 м, настало прекопавањем од стране непознатих особа. Хумка је била формирана поступним насипањем ситнозрне , светложуте земље, која је због дугог мировања и слегања постала чврста, компактна маса.

На дубини 1,40 метара нађени су остаци веће ломаче на којој је спаљено више покојника. Ломача се налазила у централном делу хумке, пречника 8 м, са уочљивим очуваним остацима карбонизованог дрвета, пепела и гара. Након спаљивања и хлађења ломаче један део остатака је прикупљен и стављен у урне, а други део остављен на самом згаришту. У хумци су откривена 3 гроба, од којих су два јако оштећена од корења и жила дрвећа.

Гроб 1 лежао је југозападно од центра хумке на дубини 1,40 м. На овој дубини откривен је гроб са спаљеним остацима покојника. Нађене су честице костију, трагови гарежи, пепела и угљена. Као прилог стављена је фрагментована урна.

Гроб 2 лежао је у западном периферном делу тумула на дубини 1,40 м. Спаљени остаци покојника, честице костију, трагови гарежи, пепела и угљена покривали су површину од 0,40 х 0,30м. Прилог гроба чинили су фрагментована урна која је била постављена на плочастом камену и метални предмет кружног облика, јако оштећен и деформисан.

На 15 цм изнад ломаче пронађене су три мале перле од стаклена пасте. Једна је била у самом центру хумке, друга 4 северно а трећа 3 метра северозапдно од центра.

Гроб 3 лежао је у централном делу хумке на дубини 0,70 м. На површини од 1,20 м у пречнику нађени су трагови карбонизованог дрвета, пепела, гарежи и честице нагорелих костију. Прилог гроба чиниле су три керамичке посуде и више металних предмета, јако деформисаних и изломљених пре полагања.

У равни централног гроба у северном периферном делу хумке нађена је бронзана фибула.

Након формирања гробова настављено је са насипањем земље до коначног формирања хумке. У насипу земље налажени су фрагменти намерно изломљених керамичких посуда.

Тумул И налазио се у североисточном делу њиве Луке Маџаревића из Брезјака, а у непосредној близини међе према шуми Миодрага Мићића из Слатине.

Тумул је био пречника 18 м, и висине 0,80 м. С обзиром на то да је њива обрађивана у дужем временском периоду, дошло је деформације хумке услед развлачења земљишта.

На дубини 0,80 м нађени су остаци и трагови ломаче. Она се налазила у ценом делу хумке, неправилне основе, површине 4 м2, са очуваним остацима карбонизованог дрвета, пепела, гарежи и ситних трагова костију . С обзиром на чињеницу да није пронађена урна, остаци спаљеног покојника су вероватно остављени на згаришту.

Током ритуала насипања хумке, комадићи изломљених керамичких посуда врло трошне структуре стављени су у земљу без одређеног контекста.

Значајнијих налаза није било, што је можда последица дугогодишњег обрађивања земље и развлачења површине хумке.

Тумул Ј лоциран је у југозападном делу шуме Миленка Мићића из Слатине, на удаљености 30 метара североисточно од тумала И.

Пречник тумула је 16 м и висина 1,20 м. У централном делу тумула, на дубини 1,20 м, нађени су остаци ломаче, површине 2 м2 на којој су уочљиви трагови пепела, гарежи, карбонизованог дрвета и ситних комада спаљених костију.

У хумци су откривена 2 гроба, гроб 1 и гроб 2.

Гроб 1 лежао је у југозападном делу хумке на дубини 1,20 м. Део садржаја са ломаче положен је у гроб, а од прилога нађена је керамичка посуда и бронзана игла са конично профилисаном главом, врхом окренута југозападу.

Гроб 2 лежао је у северозападном делу хумке на дубини 0,80 м. Део садржаја са ломаче стављен је у гроб, а од прилога нађена је кремичка посуда - урна. Након полагања прилога у гробове настављено је са насипањем земље, светложуте боје, ситнозрне структуре до коначног формирања хумке.

Тумул К налазио се у јужном делу некрополе у Пауљама, а на парцели чији је власник Смиља Кокановић из Брезјака.

У непосредној близини око овог тумула налази се још 5 мањих хумки и све оне чине једну скупину која је јасно уочљива у односу на околни простор.

Тумул К је био пречника 16 м и висине 1,5 м, правилног облика и добро очуван. Површина тумула била је прекривена растињем, буковим и багремовим стаблима.

Централни гроб хумке налазио се на дубини од 1 м и заузимао површину 2 м2. Површина гроба била је прекривена слојем запечене земље црвене боје, карбонизованим дрветом и пепелом. Гробни инвентар састојао се од личних предмета покојника: бронзана игла са конично профилисаном главом, две веће и једна мања бронзана наруквица, огрлица типа торквес, два наочараста привеска, већи број лунуластих привезака различитог облика и величине, шест перли од ћилибара, две наруквице од спирално увијене жице кружног пресека и једна наруквица од спирално увијеног танког бронзаног лима. Поред ових прилога стављена је мала керамичка посуда са поклопцем.

Северно од централног гроба на истом нивоу, уз сам центар хумке, нађена је још једна бронзана игла.

Након формирања централног гроба и полагања прилога, настављено је са насипањем земље у којој је било фрагмената керамичких посуда све до коначног формирања хумке.

У тумулу К сахрањена је једна особа. На основу антрополошке анализе пронађених зуба у самом гробу, у питању је дете старости између 5-10 година.

Спаљивање покојника обављено је ван хумке, а остаци са ломаче су пренети у централни гроб. Утицај ватре видљив је и на предметима, накиту покојника.

Prehistoric Necropolis in Paulje near Loznica

Prehistoric necropolis Paulje is situated in the area of the village Brezjak, 12 km to the southeast of Loznica. The necropolis was established in the fertile valley, at the right bank of the river Korenita, in the region nowadays overgrown by sparse beech forest and surrounded by arable land.

Necropolis at Paulje consists of 50 barrows arranged in smaller groups consisting of 3 to 5 tumuli. All barrows are shaped as wide rounded cones that differ according to the diameter, pre­served height and state of preservation. Their sizes vary between 10 to 20 meters in diameter and 1 to 3 m in height.

The type of interment in the investigated part of the necropolis was exclusively cremation of the dead on funeral pyre, which in some cases was not within the barrow.

First investigations of the Paulje necropolis have been conducted in the end of the 19l cen­tury and recently, from 1989 to 2000. In this period 11 barrows marked A to K have been explored.

Tumulus A (R - 19 m, H - 1 m) is situated in the northern section of the necropolis and cre­mated remains of two individuals were buried within it. Funeral process had been carried out in two levels. At the lower level from which actually started the formation of the barrow and in its periphery a larger pottery vessel (cat. no 1) was found that was filled with earth and small pieces of cremated human bones. At the higher level (0,4m) central grave was discovered and it was, in fact, collective grave of two individuals. In this central tumulus zone (1,4 m south­ward of the point „0“ of the tumulus) were deposited remains of cremated deceased persons: remains of mandible of an adult individual, abouth twenty teeth, fragments of small burned bones. Anthropological analysis of these remains revealed thad they belonged to a male about 40 years of age and to a child aged about 10. Immediately next to the mandible, teeth and bone pieces the grave goods were placed. They consisted of personal belongings of the deceased: two long, decorative, bronze pins (cat. nos 4,5), two bronze bracelets with open ends and of remark­ably small size (cat. nos. 6, 7), six small bronze buttons (cat. nos. 21-26), six earrings of bronze wire (cat. nos. 13-18), one bracelet of thin bronze wire (cat. no 12), amber button of spherical shape (cat. no 27), many pieces of lock-rings made of bronze wire (cat. nos. 19, 20). Next to this assemblage two pottery vesseles of the smaller size were also found (cat. nos. 2, 3). Towards the east, 2 m from the center of the grave were discovered two massive, hollow-cast bronze bracelets (cat. nos. 8, 9) and to the northeast, at about 3 m distance, two armlets of thin bronze sheet were discovered (cat. nos. 10, 11).

Area with grave goods was covered with thin layer of earth and then over the entire central part of tumulus, encompassing an area of about 5 square meters was laid a rather thin layer of river pebbles without any noticeable order and system.

Tumulus B (R - 12 m, H - 2 m) was situated in the immediate vicinity of tumulus A. Elliptic pile of stones, 0.70 x 0.40 m in size, denoted the grave without grave goods or personal belong­ings of the dead. Close to the grave broken iron knife (cat. no 28) has been found. Cremation of the dead was performed outside the tumulus and after that ashes and remains of the pyre were dispersed in the grave.

Tumulus C (R- 22 m, H - 2 m), was situated in the southeastern section of the necropolis almost encircled with four considerably smaller barrows. The zone of burned soil mixed with small pieces of charcoal and cremated bones, covering an area of about 5 square meters marked the remains of fire place, that is funeral pyre. This zone was at the level from which formation of the barrow had started in its northern section. At the opposite, south side were placed mod­est grave goods: large ritual pin made of bronze with conical head and ring-like expanding at the neck, decorated in the upper section with groups of incised lines arranged in zones (cat. no 31). At much higher level, in the central section of the barrow, were placed two identical iron spearheads with elongated blade, central rib and long tubular socket (cat. nos. 29, 30).

Tumulus D (R - 14 m, H - 0.80m) was situated to the southeast of tumulus C. Burying of the deceased was carried out in the central area of the barrow and zone of compact, burned earth mixed with small pieces of charcoal marked the remains of funeral pyre. After cooling, the pyre was covered first with thin layer of earth and then the large stone slab was used to mark the cen­ter of the barrow. Covering with earth continued until the formation of first stone covering and after that the barrow was covered with larger amount of earth. In the final phase of tumulus con­struction the earth was mixed with small broken stones which covered the entire mound. In the barrow there were almost none of the grave goods. In the southeastern section of the tumulus at the depth of 0,25 m under the point“0“ of tumulus only a bronze bracelet with overlapping, slightly tapering ends. Ends are decorated with incised vertical parallel lines (cat. no 32). In the tumulus cover was discovered a bronze button of shield-like shape with tang in the middle and hook for fastening from the inside (cat. no 33).

Tumulus E (R - 15 m, H - 1 m) belongs to the category of smaller barrows and it was sit­uated in the northern section of the necropolis close to the tumulus A. In the central tumulus area carbonized pieces of wood but without considerable traces of cremated bones depicted the remains of the pyre. In this layer of pyre residue was placed the urn with small lid (cat. no 34). Above the urn was placed rather large stone slab, at the depth of 0.6 m, and it denoted the cen­tral area of the tumulus and the grave in proper sense of the word

Tumulus F (R - 18m, H - 1.20m) was situated in the southeastern section of the necropo­lis. At the level whence the covering of barrow started the remains and traces of pyre have been found. It was of irregular shape and covering about 3 square meters. The remains of the deceased have been left on the pyre as no traces of urn have been discovered. In the central area of the tumulus, at the depth of 0,40 m, was deposited an iron spearhead with elongathed blade with central rib and long tubular socket (cat. no 35). At the depth of 0,20 m the remains of rather great fire were encountered covering an area of about 1 square meter and it represents the part of the concluding funeral ritual in the course of making of this barrow.

Tumulus G (R - 16 m, H - 0.90 m) was situated in the north section of the necropolis. Concerning the funeral rite the identical situation was confirmed as in the tumulus F. To the northeast of the pyre were found two iron spearheads with elongated blade with central rib and long, tubular socket (cat. nos. 36,37).

Tumulus H (R - 20 m, H - 1.50 m) is situated near the Brezjak village graveyard. In the central area of the barrow were found the remains of rather large funeral pyre (R - 8 m) where many individuals had been cremated. Part of the cremated remains was collected and placed in the urns and the rest was left on the pyre. Three graves were discovered in the barrow two of them being greatly damaged by roots of the trees.

Grave 1 was situated in the southwestern section of the barrow at the depth of 1,40 m only fragmented urn was found. Grave 2 was situated in the western, peripheral section of the tumulus, at the depth of 1,40 m and covering an area of 0.40 x 0.30 m. Grave association consisted of frag­mented urn and one metal object very much damaged and deformed. At 15 cm above the pyre were discovered two small beads of glass paste (cat. nos. 42,43). Grave 3 was situated in the cen­tral section of the barrow at the depth of 0.70 m, covering an area of 1.20 square meters. Grave association includes 3 pottery vessels (cat. nos. 38, 39, 40). At the same level as the central bur­ial but in the northern, peripheral section of the barrow one bronze fibula was found (cat. no 41).

Tumulus I (R - 18 m, H - 0.80 m) was situated in the western section of the necropolis in the cultivable soil and is partially deformed due to long lasting land cultivation. In the central area of the barrow, at the depth of 0,80 m the remains and traces of pyre were discovered. Having in mind the fact that urn has not been found the remains of cremated dead have been probably left at the pyre.

Tumulus J (R - 16 m,'H - 1.20 m) is situated in the western section of the necropolis in the immediate vicinity of tumulus I. In the central area of the tumulus, at the depth of 1,20 m the remains of pyre covering 2 square meters were discovered. Two graves were registered. Grave is situated in the southwestern section of the barrow at the depth of 1,20 m. As grave goods were found one pottery vessel (cat. no 45) and bronze pin with conical head (cat. no 46). Grave is situated in the northwestern section of the barrow at the depth of 0,60 m. Grave goods con­ sist of one pottery vessel - urn (cat. no 44).

Tumulus K (R - 16 m, H - 1.5m) is situated in the southern section of the necropolis encir­cled with 5 smaller barrows. Cremation of the deceased was carried out outside the barrow and the remains from the pyre were transferred in the central grave, which was at the depth of 1 m and covered an area of 2 square meters. Grave association consisted of the personal belonging of the deceased: bronze pin with conical head, two bronze bracelets (cat. nos. 48, 49), small bronze bracelet (cat no 50), torque (cat. no 47) two spectacle-shaped pendants (cat. nos. 64, 65), many pendants of crescent shape of various size (cat. nos. 51-63) six amber beads (cat. no 66), two bracelets of the spirally wound wire, one bracelet of spirally wound, this bronze sheet and small pottery vessel with lid (cat. no 67). To the north of central grave, at the same lavel, next to the center of the barrow has been found another large bronze pin. According to the anthro-pologic analysis of the teeth discovered in the grave it has been confirmed that they belonged to the child between 5 and 10 years of age.

Каталог

 

1. Урна Керамика Лозница, лок. Пауље, тумул А Висина 44 цм, пречник обода 40 цм, пречник дна 13 цм

Урна широког отвора са благо назначеним равним ободом на чијем је завршетку украс у виду две плитко урезане паралелне линије. На заобљеном трбуху, који благо прелази у сужено дно, украс у облику дугмастих налепака. Високо на врату, готово до самог обода, две мале дршке. Фактура груба, неуједначене светломрке боје. Бронза В Инв. бр. А 25 Лит. Мадас Д. 1990, стр. 11, сл. 3

2. Суд

Керамика Лозница, лок. Пауље, тумул А Висина 8 цм, пречник обода 6 цм. пречник дна 2,5 цм Суд облика мале амфоре са снажним коничним вратом који се завршава профилисаним и на спољну страну повијеним малим ободом, видно избоченим трбухом и малим кружним дном. Трбух украшен кратким вертикалним ребрима, чија је површина назубљена плитким, кратким урезима. Између ребара, плитке вертикалне канелуре и четири мала дугмаста налепка. Фактура фина, површина углачана, црне боје. Бронза О Инв. бр. А 24 Лит. Мадас Д. 1990, стр. 36, сл. 32

3. Суд

Керамика Лозница, лок. Пауље, тумул А Висина 5,5 цм, пречник обода 10,5 цм, пречник дна 5 цм Мањи суд неизраженог врата, на спољну страну благо повијеног обода, широког трбуха, сасвим слабо израженог прстенатог дна. На трбуху три мала брадавичаста налепка. Фактура добра, површина приглачана, светло мрке боје. Бронза В Инв. бр. А 23 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 36, сл. 31

4. Игла Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул А Дужина 26,5 цм Украсна игла са крупном главом у виду спљоштене лопте и хоризонтално профилисаним ребрима. Испод главе, одмах иза кратког суженог дела, задебљање орнаментисано урезаним кратким, угластим линијама. Бронза В Инв. бр. А 1 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 17, сл. 1 Аналогије: Гарашанин М. и Д. 1967., стр. 16, сл. 3; Косорић М. 1976., 28

5. Игла Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул А Дужина 15,3 цм Делимично оштећена украсна игла са кугластом главом на којој је снажно, хоризонтално профилисано ребро, украшено косим, кратким урезима. На задебљаном делу тела орнамент сличан преплету. Бронза В Инв. бр. А 2 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 17, сл. 2 Аналогије: Косорић М. 1979., стр. 177, сл. 6; Гарашанин М. 1973., Т. - 80 б

 

6. Наруквица

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул А Пречник 9 х 7 цм Наруквица од шупље ливене бронзе елипсастог облика, размакнутих крајева. Украс у виду шрафираних троуглова, повезаних кривих линија са спиралним завршетком, испресецаних поља и све то груписано и издвојено у мања поља. Орнамент изведен техником ливења. Гвоздено доба I Инв. бр. А 3 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 18, сл. 3 Аналогије: Гарашанин М. 1973., Т. -73

7. Наруквица Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул А Пречннк 9 х 7,2 цм

Наруквица индентичних особина и чини пар са Инв. бр. 3, са незнатном разликом у орнаментици код распореда појединих елемената. Гвоздено доба I Инв. бр. А 4 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 19, сл. 4 Аналогије: као код Кат. бр. 6

8. Наруквица

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул А Пречник 12 х 10,6 цм Масивна наруквица од шупље ливене бронзе, елиптичног облика и пресека, примакнутих крајева. Украшена хоризонталним и вертикалним паралелним линијама, косим, кратким, изломљеним низом уреза, линијама са спирално увијеним крајевима и низом кружних тачкастих убода. Спољна површина огрубљена и местимично испуцала. Гвоздено доба I Инв. бр. А 5 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 20, сл. 5 Аналогије: као код Кат. бр. 6

 

9. Наруквица

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул А Пречник 12 х11 цм

Масивна наруквица од шупље ливене бронзе, идентичног облика и орнаментике са Инв. бр. 5, са којим чини пар. Незнатно оштећена. Гвоздено доба I Инв. бр. А 6 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 20, сл. 6 Аналогије: исто као Кат. бр. 6

10. Наруквица

Бронза, ливење, искуцавање Лозница, лок. Пауље, тумул А Обим 44,1 цм, шири део 8,5 цм , ужи део 1,2 цм

Наруквица од танког бронзаног лима, лучно повијена, са једним ширим заобљеним крајем који се постепено сужава и прелази у уску траку, која се спирално завија, и на крају завршава заобљеним узаним делом. На проширеном делу наруквице, украс од низа тачкастих испупчења која формирају узане траке распоређене по ободу и централном делу. У међу простору кружна полулоптаста ишупчења. VI век п.н.е Инв. бр. А 6

Лит. Мадас Д. 1990., стр. 20, сл. 6 Аналогије: Зотовић М. 1967., стр. 156, Т - III, IV; Бенац А. - Човић Б. 1957, Т. - ХХХХII, 3 и 4

11. Наруквица

Бронза, ливење, искуцавање Лозница, лок. Пауље, тумул А Обим 43,1цм, ширина 8,6 цм, ужег дела 1,6 цм Украсна наруквица идентичних особина, пар са Инв. бр. 7. Украшена техником искуцаних геометријских орнамената VI век п.н.е Инв. бр. А 8 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 20, сл. 8 Аналогије: исто као Кат. бр. 10

12. Наруквица

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул А Пречник 4,9 цм Наруквица од кружно савијене жице, око које је, попречно, густо, намотана друга жица исте дебљине. Делимично оштећена. Инв. бр. А 11 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 26, Т. 1/11

13. Минђуша Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул А Пречник 4,1цм Минђуше у облику каричице од танке бронзане жице, кружног пресека. Делимично оштећена. Инв. бр. А 9 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 26, Т. 1/9

14. Минђуша

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул А Пречник 3,4 цм Једноставана минђуша у облику каричице од танке бронзане жице, кружног пресека. Делимично оштећена. Инв. бр. А 10 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 26, Т. 1/10

15. Минђуша

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул А Пречник 3,6 цм Минђуша у облику каричице од танке бронзане жице, кружног пресека, приљубљених завршетака. Инв. бр. А 12 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 26, Т. 1/12

16. Минђуша

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул А Пречник 3,9 цм Минђуша у облику каричице од танке бронзане жице, примакнутих крајева. Инв. бр. А 13 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 26, Т. 1/13

17. Минђуша

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул А Пречник 4,2 цм Минђуша у облику каричице од танке бронзане жице, кружног пресека, приљубљених завршетака. Инв. бр. А 73 Непубликовано Аналогије: Мадас Д. 1990., стр. 26, Т. 1/12

18. Минђуша

Бронза, ливење

Лозница, лок. Пауље, тумул А Пречник 4,1цм Минђуша у облику каричице од танке бронзане жице, кружног пресека, примакнутих крајева. Делимично оштећена. Инв. бр. А 74

Непубликовано Аналогије: Мадас Д. 1990., стр. 26, Т. 1/13

19. Салталеон

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул А Пречник 2 цм

Пет спиралних увојака од профилисане бронзане жице, од по једанаест намотаја, оштећени на оба краја Бронза В Инв. бр. А 14,15, 75, 76, 77 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 26, Т. 1/14,15 Аналогије: Гарашанин М. 1973., Т.- 80 б; Гарашани М. и Д. 1967., стр. 10, сл. 1ц

20. Салталеон

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул А Пречник 3 цм Два спирална увојка од профилисане бронзане жице, један са четири а други са пет намотаја, оштећена на оба краја. Бронза В Инв. бр. А 16,17 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 26, Т. 1/16, 17 Аналогије: Као код Кат. бр. 19

21. Дугме

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул А Пречник 2,6 цм Дугме штитастог облика, од танког бронзаног лима, са малом кружном окастом дршчицом за причвршћивање, са унутрашње стране. Бронза П Инв. бр. А 18 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 28, Т. П/18 Аналогије: Д. и М. Гарашанин 1967., стр. 19, сл. 5,7а-ц

22. Дугме

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул А Пречник 2,3 цм Дугме истог облика као Кат. бр. 21 Бронза В Инв. бр. А 19 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 28, Т. Н/19 Аналогије: Као код Кат. бр. 21

23. Дугме

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул**А Пречник 2,2 цм Дугме истог облика као Инв. бр. 18. Делимично оштећено. Бронза П Инв. бр. А 20 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 28, Т. 11/20 Аналогије: Као код Кат. бр. 21

24. Дугме

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул А Пречник 2 цм Дугме истог облика као Инв. бр. 18. Знатно оштећено. Бронза В Инв. бр. А 21 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 28, Т. П/23 Аналогије: Као код Кат. бр. 21

25. Дугме

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул А Пречник 2 цм Дугме истог облика као под Инв. бр. 18. Знатно оштећено. Бронза В Инв. бр. А 78 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 28, Т. П/22 Аналогије: Као код Кат. бр. 21

26. Дугме

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул А Пречник 1 цм Дугме истог облика као под Инв. бр. 18. Јако оштећено. Бронза В Инв. бр. А 79 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 28, Т. П/21 Аналогије: Као код Кат. бр. 21

27. Дугме

Ћилибар Лозница, лок. Пауље, тумул А Пречник 4,1цм

Украсно дугме од ћилибара у облику отсека лопте, са делимично оштећеним ободом, тамномрке боје. На спољној страни две рупице, на унутрашњој плитко усечени канал. Бронза С Инв. бр. А 22

Лит. Мадас Д. 1990., стр. 28, Т. 11/24 Аналогије: Д. и М .Гарашанин 1962., стр. 59, сл. 7а, б

28. Нож

Гвожђе, ковање Лозница, лок. Пауље, тумул В Дужина сечива 19,8 цм, дршке 10,8 цм, ширина сечива 4,3 цм Гвоздени нож издуженог једностраног сечива, са кратком дршком, искован од једног комада гвожђа. На телу сечива очуване нитне од иструлеле каније. Обухваћен јаком корозијом, преломљен на три дела. VI век п.н.е Инв. бр. А 26 Лит. Мадас Д. 1990., стр. 30, 40 сл. 7

29. Копље

Гвожђе

Лозница, лок. Пауље, тумул С Дужина 31,5 цм Копље са издуженим листом, профилисаним средишњим ребром и дугим, шупљим, цевастим тулцем. Бронза В Инв. бр. А 28 Непубликовано Аналогије: Д. и М. Гарашанин 1956- 57., стр. 29, сл. 8; М. Косорић 1979., стр. 179, сл. 10

30. Копље

Гвожђе Лозница, лок. Пауље, тумул С Дужина 31 цм Копље са издуженим листом, и дугим, шупљим, цевастим тулцем. Дуж листа наглашено ребро. Бронза П Инв. бр. А 29 Непубликовано Аналогије: Као. Кат. бр. 29

31. Игла

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул С Дужина 93 цм Делимично оштећена игла са конично профилисаном главом и прстенастим задебљањем на врату, орнаментисана у горњем делу, сноповима урезаних линија, распоређених у зоне. Бронза С - О Инв. бр. А 27 Непубликовано Аналогије: Д. и М .Гарашанин 1962., стр. 62, сл. 16а, б; М. Косорић 1979., стр. 176, сл. 5; М. Косорић - Д. Крстић 1972., Т. V, VI, 3; М. Косорић 1975., Т. II, 5; А. Бенац-Б. Човић 1956., 28, Т. 10,8

32. Гривна

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул П Пречник 5,8 х 6,3 цм Гривна са отвореним, нешто суженим крајевима, који су пребачени један преко другог. Украс у виду урезаних, вертикалних, паралелних линија на крајевима. Површински део местимично оштећен корозијом. Инв. бр. А 30 Непубликовано

 

33. Дугме

Бронза, ливење

Лозница, лок. Пауље, тумул В Пречник 2,8 цм Дугме штитастог облика, са трном у средини, од танког бронзаног лима и кружном дршчицом за причвршћивање са унутрашње стране. Инв. бр. А 31 Непубликовано

34. Урна

Керамика

Лозница, лок. Пауље, тумул Е Висина 27 цм, пречник обода 11 цм, пречник дна 8 цм Урна јако израженог трбуха, са цилиндричним вратом и повијеним ободом према споља. Две дршке постављене на рамену и завршавају се у равни обода. Дно урне цилин-дрично, а на трбуху четири брадавичаста испупчења и по једно мање на дршкама. Орнамент на трбуху од танко урезаних линија, груписаних у праволинијске и криволинијске мотиве. На врату орнамент од хоризонтално урезаних паралелних линија. Бронза О Инв. бр. А 32 Непубликовано

35. Копље

Гвожђе

Лозница, лок. Пауље, тумул Р

Дужина 27 цм

Копље са издуженим листом, и дугим, шупљим, благо коничним цевастим тулцем. Средишње ребро изражено, бочни део листа оштећен. Бронза О Инв. бр. А 34 Непубликовано Аналогије: Као Кат. бр. 29

 36. Копље

Гвожђе

Лозница, лок. Пауље, тумул О Дужина 24 цм Копље са издуженим листом, профилисаним средишњим ребром, и дугим, шупљим, благо коничним цевастим тулцем. Делимично оштећен. Бронза О Инв. бр. А 35 Непубликовано Аналогије: Као Кат. бр. 29

37. Копље

Гвожђе

Лозница, лок. Пауље, тумул О Дужина 24 цм Копље са издуженим листом, профилисаним средишњим ребром и дугим, шупљим, благо коничним цевастим усадником. Делимично оштећен. Бронза О Инв. бр. А 36 Непубликовано Аналогије: Као Кат. бр. 29

38. Здела

Керамика

Лозница, лок. Пауље, тумул Н Висина 14 цм, пречник обода 16 цм, пречник дна 8,5 цм Већа биконича здела на ниској нози, широког трбуха и јако профилисаног и према споља извученог обода. На врату и рамену орнаментисана плитким, хоризонталним канелурама. Фактура груба, површина углачана, светло смеђе боје. Бронза С-О Инв. бр. А 38 Непубликовано

 39. Суд Керамика

Лозница, лок. Пауље, тумул Н Висина 15 цм, пречник обода 11 цм, пречник дна 6 цм Суд биконичног облика на ниској стопи, конушог врата, профилисаног и на спољну страну извијеног обода, са две тракасте дршке на рамену. На јако наглашеном трбуху четири брадавичаста испупчења , симетрично постављена. Између испупчења украс у виду вертикалних канелура. На рамену и врату плитке хоризонталне канелуре. Фактура груба, површина глачана, светло смеђе боје. Бронза С-В Инв. бр. А 39 Непубликовано

40. Шоља

Керамика

Лозница, лок. Пауље, тумул Н Висина 10 цм, пречник обода 13,5 цм, пречник дна 5,5 цм Биконична шоља на ниској стопи са тракастом дршком која високо прелази ивицу обода. Врат конусан, обод профилисан. На трбуху четири брадавичаста испупчења, између њих плитке вертикалне канелуре, а на врату плитке хоризонталне канелуре. Фактура груба, површина приглачна, тамносмеђе боје. Бронза С - В Инв. бр. А 40 Непубликовано Аналогије: Гарашанин М. и Д. 1950, стр. 182-186

 

41. Фибула

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул Н Дужина 6 цм Лучна фибула са кружним задебљањем на средини и кугластим на стопи. Глава фибуле састоји се из попречне греде са троугаоним задебљањем из кога полази лук, испод попречне греде отвор за иглу. Игла недостаје. Антика I - II век Инв. бр. А 41 Непубликовано Аналогије: Бојовић, тип 9, Бојовић Д., 1997., 96, кат. бр. 178-179

42. Перла

Стаклена паста

Лозница, лок. Пауље, тумул Н Дужина 0,7 цм Двојна перла од стаклене пасте, зелене боје. Инв. бр. А 42 Непубликовано

43. Перла

Стаклена паста Лозница, лок. Пауље, тумул Н Пречник 0,7 цм Округла перла обрађена, углачане површине, по средини отвор за низање, зелене боје. Инв. бр. А 43 Непубликовано

44. Суд

Керамика Лозница, лок. Пауље, тумул Ј Висина 26 цм, пречник обода 14 цм, пречник дна 10 цм Суд већих димензија на високој нози, широког трбуха, конусног врата (обод недостаје). На трбуху четири брадавичаста испупчења, између њих урезане вертикалне линије. На рамену недостају две дршке, орнамент у виду четири концентричне, плитке линије. Исти украс и на горњем делу врата. Грубе фактуре, углачане спољне површине, тамномрке боје. Бронза С - О Инв. бр. А 44 Непубликовано

45. Суд Керамика

Лозница, лок. Пауље, тумул Ј Висина 8 цм, пречник обода 12 цм, пречник дна 5 цм Мањи суд трбушастог облика, кратког врата, профилисаног и извијеног обода, са две наспрамне дршке које полазе од трбуха и прелазе раван обода. На трбуху два већа брадавичаста испупчења и два мања испод дршки, између урезане паралелне линије. На рамену три паралелне, хоризонтално урезане линије. На дршкама такође урезане паралелне линије. Грубе фактуре, углачане спољне површине, тамномрке боје. Бронза Д Инв. бр. А 45 Непубликовано Аналогије: Милорад Стојић 1986,, стр. 21, Т. 1/4

46. Игла

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул Ј Дужина 75 цм Игла са конично профилисаном главом и мањим штитастим делом испод. Тело игле дуго и танко са плитким, паралелним урезима распоређеним у зоне. Врх недостаје. Бронза С Инв. бр. А 46 Непубликовано Аналогије: Д. и М. Гарашанин 1962., стр. 62, сл. 16-а,б

47. Огрлица - торквес

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул К Пречник 14,5 цм Отворена масивна огрлица, кружног пресека, која се према крајевима сужава, са стањеним и спирално завијеним крајевима. Орнамент у виду шрафираних троуглова, паралелних и косих линија са спиралним завршетцима, тачкастих убода распоређњних у поља, изведен техником урезивања и пунктирања. . Бронза С - В Инв. бр. А 47 Непубликовано

Аналогије: Никитовић Л. 1999., стр. 18, Т. IV/11; А. Бенац - Б. Човић 1956, Т. ХХХII/3; М. Косорић 1988., Т. XVIII/1, Т. III/1, Т. ХI/1

48. Гривна

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул К Пречник 9 х 8 цм Отворена гривна елипсастог облика, полукружног пресека са размакнутим, суженим и равно завршеним крајевима. Дуж ивице орнамент у виду шрафираних троуглова, вертикалних паралелних линија и тачкастих убода. Орнамент изведен техником урезивања и пунктирања. Бронза В Инв. бр. А 48 Непубликовано Аналогије: Гарашанин М.и Д. 1962., стр. 63, сл. 17 - а,б

49. Гривна

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул К Пречник 9 х 8 цм

Отворена гривна елипсастог облика, полукружног пресека са размакнутим, суженим и равно завршеним крајевима. Дуж ивице орнамент у виду шрафираних троуглова, вертикалних паралелних линија и тачкастих убода. Орнамент изведен техником урезивања и пунктирања. Гривна чини пар са инв. бр. 48 Бронза В Инв. бр. А 49 Непубликовано Аналогије: исто као Кат. бр. 48

50. Гривна

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул К Пречник 6,5 х 5,3 цм Гривна овалног пресека са отвореним и суженим крајевима. Бронза О Инв. бр. А 50 Непубликовано Аналогије: Вукмановић М. И Радојчић Н. 1995., стр. 37, кат. бр. 46

51. Привесак

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул К Дужина 7 цм, ширина 7,5 цм Већи привесак са разгранатим, срцоликим делом, вертикалном пречагом по средини и унутрашњим, хоризонтално раз- гранатим делом. Делимично оштећен. Бронза С - О Инв. бр. А 51 Непубликовано Аналогије: Csany Marietta, Sz. Mathe Marta str. 11 1991 - 1992., 8(г. 11

52. Привесак

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул К Дужина 7,5 цм, ширина 7,5 цм Већи привесак са разгранатим, срцоликим делом, вертикалном пречагом по средини и унутрашњим, хоризонтално разгранатим делом. Делимично оштећен. Бронза С - В Инв. бр. А 52 Непубликовано Аналогије: Csany Marietta, Sz. Mathe Marta 1991-1992., str. 11

53. Привесак

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул К Дужина 7,5 цм, ширина 7 цм Већи привесак са разгранатим, срцоликим делом, вертикалном пречагом по средини и унутрашњим, хоризонтално разгранатим делом. Делимично оштећен. Бронза С - О Инв. бр. А 53 Непубликовано Аналогије: Csany Marietta, Sz. Mathe Marta 1991-1992., str. 11

54. Привесак

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул К Дужина 3,5 цм, ширина 3,5 цм Маши привесак, срцоликог облика са разгранатим унутрашњим делом, у доњем десном делу прикачена каричица отворених и пребачених крајева. Горњи део привеска оштећен. Бронза С - О Инв. бр. А 54 Непубликовано Аналогије: Stanczik Ilona 1991 -1992., str. 39

55. Привесак

Бронза, ливење

Лозница, лок. Пауље, тумул К Дужина 3,5 цм, ширина 3,5 цм Мањи привесак, срцоликог облика са вертикалном пречагом по средини и хоризонталним делом који спаја спољне делове привеска. Незнатно оштећен у горњем делу. Бронза С - О Инв. бр. А 55 Непубликовано Аналогије: Csany Marietta, Sz. Mathe Marta 1991-1992., str. 11

56. Привесак

Бронза, ливење

Лозница, лок. Пауље, тумул К Дужина 4 цм, ширина 3,5 цм Привесак срцоликог облика са вертикалном пречагом по средини и хоризонталним делом који се по средини завршава трном. Бронза С - В Инв. бр. А 56 Непубликовано Csany Marietta, Sz. Mathe Marta 1991-1992., str. 11

57. Привесак

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул К Дужина 3,5 цм, ширина 3,5 цм Привесак срцоликог облика са вертикалном пречагом по средини спојеном са крајевима привеска. Добро очуван. Бронза С - В Инв. бр. А 57 Непубликовано Аналогије: Csany Marietta, Sz. Mathe Marta 1991-1992., str. 11

58. Привесак

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул К Дужина 3,5 цм, ширина 3,2 цм

Привесак срцоликог облика са вертикалном пречагом по средини на коју се наставља хоризонтални део спојен са крајевима привеска. Добро очуван. Бронза С - В Инв. бр. А 58 Непубликовано Аналогије: Csany Marietta, Sz. Mathe Marta 1991-1992., str. 11

 

59. Привесак

Бронза, ливење

Лозница, лок. Пауље, тумул К Дужина 3 цм, ширина 3,2 цм Лунуласти привесак са вертикалном пречагом која се у доњем делу раздваја и спаја доње делове привеска. Оштећен у горњем делу. Бронза С - В Инв. бр. А 59 Непубликовано Аналогије:. Гарашанин М. 1973., стр. 377, сл. 19, б

60. Привесак

Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул К Дужина 2,6 цм, ширина 3 цм Лунуласти привесак са задебљањем и вертикалним пробојем у средини. Бронза С - О Инв. бр. А 60 Непубликовано Аналогије: Васић Р. 1997., стр. 38, сл. 1, 2

61. Привесак Бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул К Дужина 4 цм, ширина 4 цм Већи лунуласти привесак са задебљањем и ваљкастим пробушеним делом на средини. Бронза С - О Инв. бр. А 61 Непубликовано Аналогије: Као Кат. бр 60

62. Привесак

Бела бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул К Дужина 3 цм, ширина 3 цм Лунуласти привесак са заравњеним и по средини пробушеним горњим делом. Незнатно оштећен. Бронза С - О Инв. бр. А 62 Непубликовано Аналогије: Csany Marietta, Sz. Mathe Marta 1991-1992., str. 15

63. Привесак

Бела бронза, ливење Лозница, лок. Пауље, тумул К Дужина 3,2 цм, ширина 3,3 цм Лунуласти привесак са задебљаним и по средини пробушеним горњим делом. У горњем левом делу додатак у облику стилизоване птице. Бронза С - П Инв. бр. А 63 Непубликовано

64. Наочарасти привесак

Бронза, ливење

Лозница, лок. Пауље, тумул К Дужина 5 цм Фрагментован наочарасти привесак од спирално увијене бронзане жице, округлог пресека. Спојница недостаје. Бронза С - В Инв. бр. А 64 Непубликовано Аналогије: Зотовоћ М. 1978., стр. 79 - 82; Зотовић М. 1985., стр. 40., Т. VIII; Никитовић Л. 1999., Т II/7

 

65. Наочарасти привесак

Бронза, ливење

Лозница, лок. Пауље, тумул К Дужина 5 цм Фрагментован наочарасти привесак од спирално увијене бронзане жице, округлог пресека. Спојница недостаје. Бронза С- В Инв. бр. А 65 Непубликовано Аналогије: као Кат. бр. 64

66. Перле

Ћилибар

Лозница, лок. Пауље, тумул К Пречник 1 -1,5 цм Шест перли од ћилибара, четири неправилног облика, необрађене. Две перле обрађене, углачаних површина, пљоснате, овалног облика. Отвор за низање по средини. Бронза С - В Инв. бр. А 66 до 71 Непубликовано Аналогије: Гарашанин М. 1962., стр. 59, сл. 7/76; Стојић М. 1997., стр. 29, 30, 34, Т. 1/19 29, 31 - 32

67. Суд Керамика

Лозница, лок. Пауље, тумул К Висина 8,5 цм, пречник обода 6 цм, пречник дна 3,5 цм Поклопац, пречник 7 цм Суд са цилиндричним вратом незнатно разгрнутим ободом, заобљеног трбуха на наглашеној стопи. На горњем делу рамена видљиви остаци двеју дршки. На трбуху четири брадавичаста испупчења, између вертикалне канелуре. На врату хоризонталне канелуре. Поклопац коничног облика са два концентрична, изражена ребра и по две наспрамно пробушене рупице на ободу. Грубе фактуре, неуједначене тамносмеђе боје. Бронза С - О Инв. бр. А 72 Непубликовано Аналогије: Гарашанин М. 1973., стр. 305, Т. 50/1,

Библиографија

Benac A. - Čović B., Glasinac /, Sarajevo 1956.

Benac A. - Čović B., Glasinac U, Sarajevo 1957.

Bojović D., Rimske fibule Singidunuma, Beograd 1997.

Васић Р., Белешке o бронзаном добу у Србији, Зборник радова

Народног музеја, Чачак 1997.

Вукмановић М. - Радојчић Н., Каталог метала Н, Београд 1995.

Гарашанин М. и Д., Археолошка ископавања у Добрачи код Крагујевца 1950., Историјски гласник 1950.

Гарашанин М. и Д., Ископавање Шумула у Белошићу у Белој Цркви,

Зборник Народног музеја I, Београд 1956 - 1957.

Гарашанин М. и Д., Ископавање шумула у комплексу Белошић - Бела

Црква, Зборник радова Народног музеја III, Београд 1962.

Гарашанин М. и Д., Ископавање шумула у Белошићу u БелојЦркви Зборник радова Народног музеја, Београд 1967.

Гарашанин М., Праисторија на тлу Србије, Београд 1973.

Зотовић М., Илирски гробни налази из Годљева, Зборник

Народног музеја V, Београд 1967.

Zotović M. Arheološki i etnički problemi bronzanog i gvozdenog doba

Zapadne Srbije, Beograd 1985.

Kosorić M. - Krstić D., Iskopavanja praistorijskih humki u Padinama i Ročeviću,

Članci i građa IX, Tuzla 1972.

Kosorić M., Istraživanja praistorijskih humki na području srednjeg

Podrinja, Članci i građa XI, Tuzla 1975.

Kosorić M., Kulturni, etnički i kronološki problemi ilirskih nekropola

Podrinja, Tuzla - Beograd 1976.

Косорић M., Резултати истраживања праисторијских некропола и

насеља на подручју Подриња, Старинар XXVIII -XXIX, Београд 1979.

Косорић М. - Крстић Д., Хронолошка детерминација гробова из хумки са потеса Трновице - Пађине - Рочевић, Зборник

 

 

 

Јагода Цанић - Тешановић / Рада Глигорић

Праисторијска некропола Пауље код Лознице

Издавач:

Центар за културу „Вук Караџић“, Лозница

Главни и одговорни уредник:

Слободан Крстић, директор Центра за културу „Вук Караџић“

Рецензент:

Др Милош Јевтић, Филозофски факултет, Београд

Превод на енглески језик: Мирјана Вукмановић

Фотографије:

Фото студио Мома Ранковић, Пашићева 13, Лозница

Штампање публикације помогли:

Луна парк Милићевић, Пашићева 23, Лозница

Зоран Драгићевић, златара ОМХ, Војводе Путника Б 1/4, Лозница

Компанија АД „Нови дом“ Бања Ковиљача

Београдска банка АД, филијала Лозничка банка, Лозница

СО Лозница, Лозница

Центар за културу „Вук Караџић“

Музеј Јадра Лозница 2001.

 

Публикација коју су приредиле за објављивање Јагода Цанић-Тешановић и Рада Глигорић , виши кустоси Музеја Јадра у Лозници, састоји се од 40 страна основног текста, укључујући уводни део и краћи опис каталошких јединица, уз 70 илустрација, са фотографијама археолошких налаза. Каталог се завршава са две стране библиографских јединица које се односе на досадашње радове на некрополи Пауље у селу Брезјак, код Лознице, као и на најближе аналогије за најважније археолошке налазе из појединих гробова са некрополе. Следи неколико страна резимеа текста на енглеском језику, са детаљним и веома корисним подацима о археолошком контексту целокупног каталошки обрађеног материјала.

Захваљујући упорности аутора каталога, и свакако разумевању управе Музеја Јадра у Лозници, у прилици смо да на једном месту сагледамо добро конзервиране металне налазе и десетак реконструисаних керамичких посуда из праисторијске некрополе Пауље, која се налази у атару села Брезјак, код Лознице. Приказани археолошки материјал потиче из 11 већих земљаних хумки (тумула) (пречника 12 - 22 м, висине 0,80 -2,00 м), које су сарадници Музеја Јадра истражили у времену од 1989. до 2000. године. У описаним тумулима из Брезјака откривени су искључиво гробови спаљених покојника, било да су остаци са ломаче плагани у урне или расути по земљи у средишњем делу тумула. Чини се да је у појединим случајевима урна са делимично сакупљеним костима спаљених покојника остављена на остацима ломаче. Унутар сваког тумула (који су обележени словима од А до К) откривен је најчешће у средишњем делу по један гроб са скромним остацима спаљеног покојника, уз ретке накнадне укопе још једног или два спаљена гроба. Гробови садрже претежно скромне прилоге (једну до две керамичке посуде, делове бронзаног накита и каткад мањи број ћилибарских перли). Издвајају се нешто богатијим прилозима једино централни гробови спаљених покојника из тумула А/1989 и тумула К/2000. Ипак, највећи број откривених гробова садрже хронолошки осетљиве металне налазе. Претежно су то делови накита од бронзе, и то најчешће наруквице и украсне игле, које су особене за период средњег и почетак касног бронзаног доба, односно за време од око 1500. до 1250. г. пре н.е. Откривено је, поред уобичајеног накита, и неколико изузетно дугачких бронзаних игала (једна је дужине 1,40 м), које су с правом означене као ритуалне игле, а сличне су онима из гробова средњег бронзаног доба у околини Крупња (Белотић, Бела Црква). Уколико се после конзервације установи да су ове дугачке игле накнадно гореле, могло би се претпоставити да су коришћене у току ритуала спаљивања покојника на ломачи. Значајно је да се у керамици углавном налазе урне и керамички прилози који указују на тзв. западносрпску варијанту ватинске културе (према М. Гарашанину). Будући да су посуде истог типа откривене, осим у Рађевини, у више некропола са тумулима у Средњем и Доњем Подрињу чини нам се оправдан и назив подрињске културне групе средњег бронзаног доба, према Б. Човићу.

Неколико накнадних укопа унутар тумула са примарним гробовима из бронзаног доба припадају развијеној фази старијег гвозденог доба (гвоздена копља, гвоздени нож, шупље ливене гривне са крајевима који се додирују, наруквице од бронзаног лима, својствене накиту типа Мраморац и сл.) али се не може поуздано установити начин сахрањивања. Чини се да се такође ради о гробовима спаљених покојника, где су остаци са ломаче слободно расути у насипе тумула из бронзаног доба.

Према начину сахрањивања и прилозима у гробовима са некрополе под тумулима у Пауљама, може се оправдано претпоставити продор извесних панонских елемената, посебно из области југозападне Мађарске (јужна Трансданубија), и то у времену које претходи стварању пространог комплекса поља са урнама (Urnenefelderkultur) касног бронзаног доба. Каталог налаза из Пауља који је пред нама у сваком случају пружа драгоцене археолошке податке о етнокултурним кретањима у другој половини II миленија пре н.е. на простору Подриња и Рађевине.

др Милош Јевтић

У атару села Брезјака, општина Лозница, одавно је откривено постојање једне веће скупине, од око 30 тумула који чине једну велику некрополу. По имену сеоског потеса Пауље некропола је ушла у стручну литературу а на њој су обављена ископавања од стране Музеја Јадра у Лозници и Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу.

Село Брезјак се налази 12 километара југоисточно од Лознице, а сама некропола је формирана на десној обали речице Корените на простору данас обраслом ретком буковом шумом - Панића забран. Ова скупина тумула није изузетна, изолована појава на овом простору већ она означава само једну од бројних чије је постојање установљено на подручју Јадра и Подриња, у широј зони. Тако су, осим ове некрополе, познате и оне у Слатини, Шору, Драгинцу, Јаребицама, Козјаку, Лешници, Руњанима, Липници, Горњој и Доњој Бадањи.

Као и код осталих некропола које чине тумули, ни у Брезјачкој се не могу на први поглед установити неке правилности или одређени распоред. Но, пажљивим посматрањем се може закључити да целу некрополу уствари чине мање групе 2-5 тумула збијених на малом међусобном растојању, док су саме групе међусобно удаљене по више десетина метара.

Сви тумули су формирани насипањем земље преко гробова а имају облик широких заобљених купа које се међусобно разликују по пречнику, очуваној висини и степену очуваности. По пречнику хумке су могле имати 10-25 метара а висине су биле, свакако у складу са пречником, 1-3 метра.

Захваљујући чињеници да је простор некадашње некрополе данас обрастао ретком шумом и да се због тога простор не обрађује, очувао се највећи број хумки некрополе. Само је један мањи број тумула нестао обрађивањем земљишта на суседним парцелама, онима изван простора забрана.

У току рада на терену претражен је велики део  околног простора.

Утврђено је да некрополу на Пауљама чини далеко већи број хумки (око 50) које се нису могле уочити због растиња и вегетације на обрадивим површинама.

Прво савремено ископавање на овој некрополи обављено је 1989. године и том приликом систематски су истражена два тумула А и Б. Наредне 1990. године, настављено је са радовима када су истражена три тумула Ц, Д и Е. Као наставак радова 1995. године истражена су још два тумула Ф и Г. Након мање паузе 1997. године истражен је један тумул X, 1998. године истражена су два тумула И и Ј и 2000. године тумул К, тако да је укупно истражено до сада 11 тумула.

Тумул А лежао је у шуми Милоја Панића у северном делу некрополе. Димензије тумула износиле су 19x19 м, а висина 1 м. Утврђено је да је настао насипањем слојева ситнозрне светложуте земље. Судећи према ситуацији бочних профила, насипање земље је обављено одједном пошто у земљи нису уочене било какве изразите стратиграфске промене.

Тумул А је формиран да би се у маси његове земље сахрањивали спаљени остаци двеју особа, на крајње једноставан начин. Наиме, процес сахране, изузев спаљивања покојникових тела, обављен је у два нивоа. На нижем нивоу, готово на нивелети хоризонта са које је својевремено започето са насипањем тумула, уочено је постојање једне елиптичне плитке јаме. Обрис јаме се јасно уочавао и издвајао од земље тумула својом јарко црвеном бојом, бојом запечене земље. Но, својим димензијама, 1,1 м х 0,9 м, јама није била довољно велика да би послужила за само спаљивање, односно ломачу. Нема сумње, пошто није било трагова ломаче на другим деловима тумула, да је сам чин спаљивања обављен на неком другом месту, свакако у близини самог тумула. На истој нивелети на којој је установљен обрис поменуте јаме али на периферији самог тумула, готово на ободу, пронађена је једна већа керамичка посуда незнатно оштећена чија је унутрашњост била испуњена земљом и комадићима изгорелих људских костију. Југоисточно од ове посуде нађени су фрагменти још једне, а по чијим се особинама може закључити да су припадали једној посуди већих димензија, грубе израде.

Након полагања урне и постављања посуде у њеној близини, настављено је са насипањем тумула све до коте 0,4 м где је откривено постојање централног гроба, заправо заједничког гроба двеју личности. У тој централној зони тумула (1,4 м у правцу југа од „0“ тачке тумула) на насуту земљу до пола формираног тумула положени су остаци спаљених покојника и то: делови односно остаци мандибуле одрасле особе, двадесетак зуба, неколико фрагмената ситних нагорелих костију. По резултату антрополошке анализе део мандибуле и неколико зуба припадали су мушкарцу од око 40 година старости а преостали зуби детету узраста око 10 година. Непосредно уз мандибулу, зубе и комадиће костију стављен је пепео (изразито светла земља, за разлику од околно бледожуте) као и гробни прилози састављени од личних украсних предмета покојника: две дуге украсне бронзане игле, две бронзане наруквице размакнутих крајева и изразито малог пречника, шест малих бронзаних дугмади, четири минђуше од бронзане жице, једна наруквица од танке бронзане жице, ћилибарски украс кружног облика, више комада савијене бронзане жице (украси за косу). Све ово набројано, читав инвентар гроба, било је пажљиво сложено и буквално обавијено угљенисаном растреситом масом очигледно органског порекла (тканина). Поменуте бронзане игле налазиле су се на периферији овог малог оставишта, постављене паралелно, као симболични међаши овог интимног сакралног простора. Непосердно уз овај инвентар нађене су и две керамичке посуде, обе намерно оштећене пре постављања на место налаза. У истом нивоу, зракасто у правцу севера, истока и југа пронађени су фрагменти више различитих керамичких посуда махом грубе израде, затим две масивне бронза наруквице које су биле удаљене од центра гроба 2 м, у правцу истока. На крају пронађене су две надлактице (украси у виду минијатурних појасева мраморачког типа) североисточно од центра гроба на удаљености од око 3 м.

Судећи по опсервацијама на самом терену гробни прилози су били најпре прекривени танким слојем земље дебљине око 10 цм а потом је преко целог централног дела тумула, на површини од око 5 м2, стављен односно положен речни камен са функцијом физичке заштите али свакако и преносне-магијске, имајући на уму апотропејску вредност камена. Камен је стављен једноставно на површини земље без видног реда и распореда. Завршно формирање тумула је обављено насипањем новог танког слоја, до његове коначне висине.

Тумул Б је лоциран у непосредној близини тумула А. По димензијама је био нешто мањи, са пречником око 12 м и висином 0,8 м. Због великог дрвећа које по овом тумулу израсло, истражен је само делимично, и то његов централни део, где је постављена сонда димензије 3x4 метра. У сонди је на дубини 0,3 м у југозападном делу пронађен један поломљени гвоздени нож, а потом је у североисточном део сонде установљено постојање мале гомиле камења. У основи је ово камење формирало једну малу елиптичну гомилу са пречником 0,7хО,4м и било је помешано са светлосивом ситном земљом која се јасно разликовала од земље тумула. И у ово случају стоји претпоставка да су у овом простору расути пепео и остаци ломачена којој су покојници спаљивани. Јужно од ове групе камења уочено је постојање једне неправилне зоне запечене земље, заједно са танким слојем растрешене гарежи. Обе ове масе биле су измешане и без јасних граница простирања. У простору онде пронађено је двадесетак фрагмената керамичких посуда. У питању су били комади посуда већих димензија, грубе израде. Усамљена гомила камена тумулу Б несумљиво означава гроб у ужем смислу речи, односно место на које су стављени остаци спаљеног покојника али, овога пута и за разлику од ситуације тумула А - без гробних прилога или личних ствари покојника. Изузетак у том погледу је поменути нож, свакако намерно стављен у непосредну близину камене гомиле, односно гроба.  Зону запечене земље могли бисмо протумачити остатком извесног пратећег ритуала који је без сумње био у директној вези  са самим чином сахране. 

Тумул Ц се налази у југоисточном делу некрополе и по својим димензијама се видно  одвајао од осталих, нарочито околних. Тумул је био готово окружен с четири знатно мања, а један се са њиме и додиривао. Пречник овог највећег тумула у некрополи био је 22 м а висине веће од 2 м. Тумул је у целости систематски истражен.

Већ на самом почетку радова, на дубини од око 0,3 м, у централном делу тумула (центар је био посебно означен једним плочастим каменом који је постављен на дубини од 0,7 м испод врха тумула), пронађена су два гвоздена копља. На знатно већој дубини, на приближно 1,6 м од површине, у југозападном делу тумула али у његовој централној зони, пронађена је једна велика ритуална игла начињена од бронзе. На приближно истој нивелети, а у северној половини тумула, наишло се на неправилну зону запечене земље измешане са комадићима дрвеног угља и комадићима изгорелих костију - несумљиво остатака ватришта односно ломаче. Зона је захватала неправилну површину од око 5 м2. Занимљивост у овом случају, за разлику од предходних тумула, чини појава да су кости покојника (или више њих) остављене на самој ломачи и да нису биле након хлађења ломаче покупљене и посебно сахрањене у самом тумулу или ван простора ломаче. Пошто на целом простору овог великог тумула није пронађена нити једна керамичка посуда која би могла имати функцију урне, може се претпоставити да је ломача била истовремено и гроб у ужем смислу те речи. Мора се и истаћи и чињеница да се ломача налазила на нивелети од које је започето насипање земље тумула.

Из ситуације утврђене у овом тумулу може се закључити да је ломача била лоцирана у северном делу а да се на супротној страни, јужној, налазе скромни гробни дарови у виду поменуте ритуалне игле и, на знатно вишој коти, пар истоветних гвоздених копаља. Осим поменутог, у земљи тумула нађено је само неколико фрагмената већих, грубих керамичких посуда.

Судећи по компактности слоја земље у самом тумулу, може се закључити да је његово формирање, одмах након хлађења ломаче, обављено одједном.

Тумул Д се налазио неких 40 м југоисточно од тумула Ц, а у питању је један од мањих, са пречником од непуних 14 м и висином 0,8 м. На већем делу тумула налазило се израсло велико дрвеће па је то условило само делимично ископавање и то његовог централног дела. У средишњем делу тумула постављена је сонда 6х6м којом је било обухваћено око половине површине самог тумула. Одмах испод површине хумусног слоја, а по целој површини сонде, појавило се камење. Реч је о ситном ломљеном камену, помешаном са речним облутком. Утисак је био да је камен једноставно стављен заједно са земљом којом је тумул насут, а дебљина његовог слоја је била непуних 0,15 м.

На дубини 0,25 м, испод „0“ тачке тумула, у југоисточном углу сонде пронађена је једна бронзана наруквица размакнутих крајева. Наруквица је лежала на земљи, без посебног контекста. Након уклањања првог слоја камена, на нешто нижој нивелети (на дубини 0,35 м), установљено је постојање још једног слоја камена који је био видно крупнији од оног који је чинио делимични плашт тумула, непосредно испод саме површине тумула. Поново наниже, на дубини 0,6 м, у централном делу сонде и тумула пронађен је један усамљени камен који је означавао само средиште тумула и сасвим очигледно намерно постављен на то место. Испод камена уочено је постојање неправилне зоне компактне тврде земље измешане са комадићима дрвеног угљена односно остатака некадашњег жара који је преостао од ломаче. Из ове ситуације се може извести закључак да је спаљивање покојника обављено у централном делу тумула и да зона запечене земље означава остатак ломаче, и да је она, након хлађења, најпре затрпана танким слојем земље а затим већим плочастим каменом обележен центар тумула. Насипање земље је настављено до формирања првог каменог плашта а потом је одозго насута већа количина земље да би се у завршној фази формирања тумула са земљом помешао ситни ломљени камен којим је прекривена површина тумула. У самом тумулу готово да није било гробних прилога, изузимајући поменуту наруквицу и неколико фрагмената грубих керамичких посуда.

Тумул Е био је лоциран у северном делу некрополе а у близини тумула А. Својим димензијама спада у категорију малих, са пречником од непуних 15 м и висином око 1 м.

У централном делу овог тумула на дубини 0,4 м установљена је неправилна зона чврсте, компактне земље која се и по боји разликовала (знатно светлији тон) од околног простора. Утисак је да се у језгру, средишњем делу тумула, налази земља нешто другачијих особина, што би указивало на могућност да је само језгро посебно насуто, а да је слегање тумула у централном делу било другачије него на периферији. У самом језгру тумула на дубини 0,6 м нађен је један већи камен који је постављен са намером да означи средишњу тачку тумула и гроб у ужем смислу, с обзиром на то да је у непосредној близини камена пронађено неколико фрагмената керамичких посуда. У тој компактној земљи језгра гроба, нешто ниже од споменутог камена, уочени су трагови и остаци ломаче: угљенисани остаци жара, али без већих трагова изгорелих костију. У самој ломачи и испод поменутог камена пронађена је једна урна са малим поклопцем, буквално уроњена у слој остатака ломаче: гар, пепео, ситни комади костију а чија је дебљина била неких 0,05 м. Испод слоја гарежи земља је била црномрке боје, компактна, тврда, очигледно измењених примарних карактеристика под утицајем ватре, односно ломаче. Након полагања урне обављено је насипање земље до коначног формирања хумке.

Тумул Ф налазио се у југозападном делу шуме Милоја Панића из Брезјака а у непосредној близини међе према њиви Луке Маџаревића из Слатине. Пречник овог тумула је био 18 м и висине 1,20 м, тако да је био лако уочљив на релативно равној површини терена.

На нивелети од које је започето насипање земље пронађени су остаци и трагови једне ломаче на којој је спаљено тело покојника. Ломача је била неправилне површине од око 3 м2, са уочљиво очуваним остацима угљенисаног и изгорелог дрвета. Након спаљивања и хлађења ломаче остаци покојника су остављени на самом згаришту, с обзиром на то да на површини коју је тумул покривао нису пронађени остаци било какве урне. У централном делу тумула, на 0,8 м изнад основе, постављено је једно гвоздено копље врхом усмерено према западу. Након полагања копља насипање тумула је настављено и на око један метар изнад његове базе, у самом центру тумула, уочено је постојање једне веће ватре у виду неправилне зоне површине око 1м2 и дебљине слоја гарежи 5-10 цм. Постојање остатака овог ватришта на готово самом врху тумула је новоутврђена појава у погребном ритуалу Брезјачке некрополе. Само значење ове мале ломаче остаје нејасно, али свакако представља остатак завршног ритуала при формирању овога гроба. Тумул је насут светложућкастом земљом ситнозрне структуре а спорадично налажење ситног камена у његовом ткиву нема већи и посебан значај.

Тумул Г се налазио у шуми Слободана Мићића из Слатине, у западном периферном делу парцеле. Пречник тумула је био 16 м а висине око 0,9 м.

Ископавање тумула је вршено на индентичан начин као код тумула Ф, а у погледу ритуала сахране утврђена је готово истоветна ситуација. У централном делу тумула налазила се ломача на којој су остали: угљенисано дрво, гареж, благо запечена земља. Ова зона била је неправилног облика и заузимала око 1,80 м2. И у овом случају сахрањивање је обављено спаљивањем. Остаци покојниковог спаљеног тела нису пронађени, исто као ни урна, па се може закључити да су остављани на згаришту. Након хлађења ломаче започето је насипање тумула ситнозрном жућкастом земљом. Североисточно од ломаче на дубини 0,7 м пронађена су два гвоздена копља са врхом окренутим према западу. Постављена су била паралелно, једно крај другог. Након стављања ових прилога са насипањем тумула је настављено а у земљу су местимично бацани ситни комади керамичких посуда. Проналажени фрагменти се међусобно разликују. Преовлађују делови великих посуда грубе израде. Сви комади су међусобно неједнаки и вероватно се ради о посудама које су разбијене ван тумула, а не на самом тумулу, приликом обављања извесних ритуалних радњи.

Тумул X лоциран је у шуми Богосава Кокановића, са леве стране пута Брезјак - Недељице, а у непосредној близини брезјачког гробља.

Тумул Х је био пречника 20 м и висине 1,5 м, тако даје био уочљив на релативно равној површини околоног терена прекривеног густом шумом. У централном делу тумула налазило се удубљење величине 0,60 х 2,5 х 1 м, настало прекопавањем од стране непознатих особа. Хумка је била формирана поступним насипањем ситнозрне, светложуте земље, која је због дугог мировања и слегања постала чврста, компактна маса.

На дубини 1,40 метара нађени су остаци веће ломаче на којој је спаљено више покојника. Ломача се налазила у централном делу хумке, пречника 8 м, са уочљивим очуваним остацима карбонизованог дрвета, пепела и гара. Након спаљивања и хлађења ломаче један део остатака је прикупљен и стављен у урне, а други део остављен на самом згаришту. У хумци су откривена 3 гроба, од којих су два јако оштећена од корења и жила дрвећа.

Гроб 1 лежао је југозападно од центра хумке на дубини 1,40 м. На овој дубини откривен је гроб са спаљеним остацима покојника. Нађене су честице костију, трагови гарежи, пепела и угљена. Као прилог стављена је фрагментована урна.

Гроб 2 лежао је у западном периферном делу тумула на дубини 1,40 м. Спаљени остаци покојника, честице костију, трагови гарежи, пепела и угљена покривали су површину од 0,40 х 0,30м. Прилог гроба чинили су фрагментована урна која је била постављена на плочастом камену и метални предмет кружног облика, јако оштећен и деформисан.

На 15 цм изнад ломаче пронађене су три мале перле од стаклена пасте. Једна је била у самом центру хумке, друга 4 северно а трећа 3 метра северозападно од центра.

Гроб 3 лежао је у централном делу хумке на дубини 0,70 м. На површини од 1,20 м у пречнику нађени су трагови карбонизованог дрвета, пепела, гарежи и честице нагорелих костију. Прилог гроба чиниле су три керамичке посуде и више металних предмета, јако деформисаних и изломљених пре полагања.

У равни централног гроба у северном периферном делу хумке нађена је бронзана фибула.

Након формирања гробова настављено је са насипањем земље до коначног формирања хумке. У насипу земље налажени су фрагменти намерно изломљених керамичких посуда.

Тумул И налазио се у североисточном делу њиве Луке Маџаревића из Брезјака, а у непосредној близини међе према шуми Миодрага Мићића из Слатине.

Тумул је био пречника 18 м, и висине 0,80 м. С обзиром на то да је њива обрађивана у дужем временском периоду, дошло је деформације хумке услед развлачења земљишта.

На дубини 0,80 м нађени су остаци и трагови ломаче. Она се налазила у ценом делу хумке, неправилне основе, површине 4 м2, са   очуваним остацима карбонизованог дрвета, пепела, гарежи и ситних трагова костију . С обзиром на чињеницу да није пронађена урна, остаци спаљеног покојника су вероватно остављени на згаришту.

Током ритуала насипања хумке, комадићи изломљених керамичких посуда врло трошне структуре стављени су у земљу без одређеног контекста.

Значајнијих налаза није било, што је можда последица дугогодишњег обрађивања земље и развлачења површине хумке.

Тумул Ј лоциран је у југозападном делу шуме Миленка Мићића из Слатине, на удаљености 30 метара североисточно од тумала И.

Пречник тумула је 16 м и висина 1,20 м. У централном делу тумула, на дубини 1,20 м, нађени су остаци ломаче, површине 2 м2 на којој су уочљиви трагови пепела, гарежи, карбонизованог дрвета и ситних комада спаљених костију.

У хумци су откривена 2 гроба, гроб 1 и гроб 2.

Гроб 1 лежао је у југозападном делу хумке на дубини 1,20 м. Део садржаја са ломаче положен је у гроб, а од прилога нађена је керамичка посуда и бронзана игла са конично профилисаном главом, врхом окренута југозападу.

Гроб 2 лежао је у северозападном делу хумке на дубини 0,80 м. Део садржаја са ломаче стављен је у гроб, а од прилога нађена је кремичка посуда - урна. Након полагања прилога у гробове настављено је са насипањем земље, светложуте боје, ситнозрне структуре до коначног формирања хумке.

Тумул К налазио се у јужном делу некрополе у Пауљама, а на парцели чији је власник Смиља Кокановић из Брезјака.

У непосредној близини око овог тумула налази се још 5 мањих хумки и све оне чине једну скупину која је јасно уочљива у односу на околни простор.

Тумул К је био пречника 16 м и висине 1,5 м, правилног облика и добро очуван. Површина тумула била је прекривена растињем, буковим и багремовим стаблима.

Централни гроб хумке налазио се на дубини од 1 м и заузимао површину 2 м2. Површина гроба била је прекривена слојем запечене земље црвене боје, карбонизованим дрветом и пепелом. Гробни инвентар састојао се од личних предмета покојника: бронзана игла са конично профилисаном главом, две веће и једна мања бронзана наруквица, огрлица типа торквес, два наочараста привеска, већи број лунуластих привезака различитог облика и величине, шест перли од ћилибара, две наруквице од спирално увијене жице кружног пресека и једна наруквица од спирално увијеног танког бронзаног лима. Поред ових прилога стављена је мала керамичка посуда са поклопцем.

Северно од централног гроба на истом нивоу, уз сам центар хумке, нађена је још једна бронзана игла.

Након формирања централног гроба и полагања прилога, настављено је са насипањем земље у којој је било фрагмената керамичких посуда све до коначног формирања хумке.

У тумулу К сахрањена је једна особа. На основу антрополошке анализе пронађених зуба у самом гробу, у питању је дете старости између 5-10 година.

Спаљивање покојника обављено је ван хумке, а остаци са ломаче су пренети у централни гроб. Утицај ватре видљив је и на предметима, накиту покојника.

Prehistoric Necropolis in Paulje near Loznica

Prehistoric necropolis Paulje is situated in the area of the village Brezjak, 12 km to the southeast of Loznica. The necropolis was established in the fertile valley, at the right bank of the river Korenita, in the region nowadays overgrown by sparse beech forest and surrounded by arable land.

Necropolis at Paulje consists of 50 barrows arranged in smaller groups consisting of 3 to 5 tumuli. All barrows are shaped as wide rounded cones that differ according to the diameter, preserved height and state of preservation. Their sizes vary between 10 to 20 meters in diameter and 1 to 3 m in height.

The type of interment in the investigated part of the necropolis was exclusively cremation of the dead on funeral pyre, which in some cases was not within the barrow.

First investigations of the Paulje necropolis have been conducted in the end of the 19th century and recently, from 1989 to 2000. In this period 11 barrows marked A to K have been explored.

Tumulus A (R - 19 m, H - 1 m) is situated in the northern section of the necropolis and cremated remains of two individuals were buried within it. Funeral process had been carried out in two levels. At the lower level from which actually started the formation of the barrow and in its periphery a larger pottery vessel (cat. no 1) was found that was filled with earth and small pieces of cremated human bones. At the higher level (0,4m) central grave was discovered and it was, in fact, collective grave of two individuals. In this central tumulus zone (1,4 m south­ward of the point „0“ of the tumulus) were deposited remains of cremated deceased persons: remains of mandible of an adult individual, abouth twenty teeth, fragments of small burned bones. Anthropological analysis of these remains revealed thad they belonged to a male about 40 years of age and to a child aged about 10. Immediately next to the mandible, teeth and bone pieces the grave goods were placed. They consisted of personal belongings of the deceased: two long, decorative, bronze pins (cat. nos 4,5), two bronze bracelets with open ends and of remark­ably small size (cat. nos. 6, 7), six small bronze buttons (cat. nos. 21-26), six earrings of bronze wire (cat. nos. 13-18), one bracelet of thin bronze wire (cat. no 12), amber button of spherical shape (cat. no 27), many pieces of lock-rings made of bronze wire (cat. nos. 19, 20). Next to this assemblage two pottery vesseles of the smaller size were also found (cat. nos. 2, 3). Towards the east, 2 m from the center of the grave were discovered two massive, hollow-cast bronze bracelets (cat. nos. 8, 9) and to the northeast, at about 3 m distance, two armlets of thin bronze sheet were discovered (cat. nos. 10, 11).

Area with grave goods was covered with thin layer of earth and then over the entire central part of tumulus, encompassing an area of about 5 square meters was laid a rather thin layer of river pebbles without any noticeable order and system.

Tumulus B (R - 12 m, H - 2 m) was situated in the immediate vicinity of tumulus A. Elliptic pile of stones, 0.70 x 0.40 m in size, denoted the grave without grave goods or personal belongings of the dead. Close to the grave broken iron knife (cat. no 28) has been found. Cremation of the dead was performed outside the tumulus and after that ashes and remains of the pyre were dispersed in the grave.

Tumulus C (R- 22 m, H - 2 m), was situated in the southeastern section of the necropolis almost encircled with four considerably smaller barrows. The zone of burned soil mixed with small pieces of charcoal and cremated bones, covering an area of about 5 square meters marked the remains of fire place, that is funeral pyre. This zone was at the level from which formation of the barrow had started in its northern section. At the opposite, south side were placed modest grave goods: large ritual pin made of bronze with conical head and ring-like expanding at the neck, decorated in the upper section with groups of incised lines arranged in zones (cat. no 31). At much higher level, in the central section of the barrow, were placed two identical iron spearheads with elongated blade, central rib and long tubular socket (cat. nos. 29, 30).

Tumulus D (R - 14 m, H - 0.80m) was situated to the southeast of tumulus C. Burying of the deceased was carried out in the central area of the barrow and zone of compact, burned earth mixed with small pieces of charcoal marked the remains of funeral pyre. After cooling, the pyre was covered first with thin layer of earth and then the large stone slab was used to mark the center of the barrow. Covering with earth continued until the formation of first stone covering and after that the barrow was covered with larger amount of earth. In the final phase of tumulus construction the earth was mixed with small broken stones which covered the entire mound. In the barrow there were almost none of the grave goods. In the southeastern section of the tumulus at the depth of 0,25 m under the point“0“ of tumulus only a bronze bracelet with overlapping, slightly tapering ends. Ends are decorated with incised vertical parallel lines (cat. no 32). In the tumulus cover was discovered a bronze button of shield-like shape with tang in the middle and hook for fastening from the inside (cat. no 33).

Tumulus E (R - 15 m, H - 1 m) belongs to the category of smaller barrows and it was situated in the northern section of the necropolis close to the tumulus A. In the central tumulus area carbonized pieces of wood but without considerable traces of cremated bones depicted the remains of the pyre. In this layer of pyre residue was placed the urn with small lid (cat. no 34). Above the urn was placed rather large stone slab, at the depth of 0.6 m, and it denoted the central area of the tumulus and the grave in proper sense of the word

Tumulus F (R - 18m, H - 1.20m) was situated in the southeastern section of the necropolis. At the level whence the covering of barrow started the remains and traces of pyre have been found. It was of irregular shape and covering about 3 square meters. The remains of the deceased have been left on the pyre as no traces of urn have been discovered. In the central area of the tumulus, at the depth of 0,40 m, was deposited an iron spearhead with elongat*ed blade with central rib and long tubular socket (cat. no 35). At the depth of 0,20 m the remains of rather great fire were encountered covering an area of about 1 square meter and it represents the part of the concluding funeral ritual in the course of making of this barrow.

Tumulus G (R - 16 m, H - 0.90 m) was situated in the north section of the necropolis. Concerning the funeral rite the identical situation was confirmed as in the tumulus F. To the northeast of the pyre were found two iron spearheads with elongated blade with central rib and long, tubular socket (cat. nos. 36,37).

Tumulus H (R - 20 m, H - 1.50 m) is situated near the Brezjak village graveyard. In the central area of the barrow were found the remains of rather large funeral pyre (R 8 m) where many individuals had been cremated. Part of the cremated remains was collected and placed in the urns and the rest was left on the pyre. Three graves were discovered in the barrow two of them being greatly damaged by roots of the trees.

Grave 1 was situated in the southwestern section of the barrow at the depth of 1,40 m only fragmented urn was found. Grave 2 was situated in the western, peripheral section of the tumulus, at the depth of 1,40 m and covering an area of 0.40 x 0.30 m. Grave association consisted of fragmented urn and one metal object very much damaged and deformed. At 15 cm above the pyre were discovered two small beads of glass paste (cat. nos. 42,43). Grave 3 was situated in the central section of the barrow at the depth of 0.70 m, covering an area of 1.20 square meters. Grave association includes 3 pottery vessels (cat. nos. 38, 39, 40). At the same level as the central burial but in the northern, peripheral section of the barrow one bronze fibula was found (cat. no 41).

Tumulus I (R - 18 m, H - 0.80 m) was situated in the western section of the necropolis in the cultivable soil and is partially deformed due to long lasting land cultivation. In the central area of the barrow, at the depth of 0,80 m the remains and traces of pyre were discovered. Having in mind the fact that urn has not been found the remains of cremated dead have been probably left at the pyre.

Tumulus J (R - 16 m, H - 1.20 m) is situated in the western section of the necropolis in the immediate vicinity of tumulus I. In the central area of the tumulus, at the depth of 1,20 m the remains of pyre covering 2 square meters were discovered. Two graves were registered. Grave is situated in the southwestern section of the barrow at the depth of 1,20 m. As grave goods were found one pottery vessel (cat. no 45) and bronze pin with conical head (cat. no 46). Grave is situated in the northwestern section of the barrow at the depth of 0,60 m. Grave goods consist of one pottery vessel - urn (cat. no 44).

Tumulus K (R - 16 m, H - 1.5m) is situated in the southern section of the necropolis encircled with 5 smaller barrows. Cremation of the deceased was carried out outside the barrow and the remains from the pyre were transferred in the central grave, which was at the depth of 1 m and covered an area of 2 square meters. Grave association consisted of the personal belonging of the deceased: bronze pin with conical head, two bronze bracelets (cat. nos. 48, 49), small bronze bracelet (cat no 50), torque (cat. no 47) two spectacle-shaped pendants (cat. nos. 64, 65), many pendants of crescent shape of various size (cat. nos. 51-63) six amber beads (cat. no 66), two bracelets of the spirally wound wire, one bracelet of spirally wound, this bronze sheet and small pottery vessel with lid (cat. no 67). To the north of central grave, at the same lavel, next to the center of the barrow has been found another large bronze pin. According to the anthropologic analysis of the teeth discovered in the grave it has been confirmed that they belonged to the child between 5 and 10 years of age.

Каталог

 

1. Урна

Керамика
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Висина 44 цм, пречник обода 40 цм, пречник дна 13 цм
Урна широког отвора са благо назначеним равним ободом на чијем је завршетку украс у виду две плитко урезане паралелне линије. На заобљеном трбуху, који благо прелази у сужено дно, украс у облику дугмастих налепака. Високо на врату, готово до самог обода, две мале дршке. Фактура груба, неуједначене светломрке боје.
Бронза D
Инв. бр. А 25
Лит. Мадас Д. 1990, стр. 11, сл. 3

2. Суд

Керамика
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Висина 8 цм, пречник обода 6 цм. пречник дна 2,5 цм
Суд облика мале амфоре са снажним коничним вратом који се завршава профилисаним и на спољну страну повијеним малим ободом, видно избоченим трбухом и малим кружним дном. Трбух украшен кратким вертикалним ребрима, чија је површина назубљена плитким, кратким урезима. Између ребара, плитке вертикалне канелуре и четири мала дугмаста налепка. Фактура фина, површина углачана, црне боје.
Бронза D
Инв. бр. А 24
Лит. Мадас Д. 1990, стр. 36, сл. 32

3. Суд

Керамика
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Висина 5,5 цм, пречник обода 10,5 цм, пречник дна 5 цм Мањи суд неизраженог врата, на спољну страну благо повијеног обода, широког трбуха, сасвим слабо израженог прстенатог дна. На трбуху три мала брадавичаста налепка. Фактура добра, површина приглачана, светло мрке боје.
Бронза D
Инв. бр. А 23
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 36, сл. 31

4. Игла

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Дужина 26,5 цм Украсна игла са крупном главом у виду спљоштене лопте и хоризонтално профилисаним ребрима. Испод главе, одмах иза кратког суженог дела, задебљање орнаментисано урезаним кратким, угластим линијама.
Бронза D
Инв. бр. А 1
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 17, сл. 1
Аналогије: Гарашанин М. и Д. 1967., стр. 16, сл. 3; Косорић М. 1976., 28

5. Игла

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Дужина 15,3 цм Делимично оштећена украсна игла са кугластом главом на којој је снажно, хоризонтално профилисано ребро, украшено косим, кратким урезима. На задебљаном делу тела орнамент сличан преплету.
Бронза D
Инв. бр. А 2
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 17, сл. 2
Аналогије: Косорић М. 1979., стр. 177, сл. 6; Гарашанин М. 1973., Т. - 80 б

6. Наруквица

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул А

Пречник 9 х 7 цм
Наруквица од шупље ливене бронзе елипсастог облика, размакнутих крајева. Украс у виду шрафираних троуглова, повезаних кривих линија са спиралним завршетком, испресецаних поља и све то груписано и издвојено у мања поља. Орнамент изведен техником ливења.
Гвоздено доба I
Инв. бр. А 3
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 18, сл. 3
Аналогије: Гарашанин М. 1973., Т. -73

7. Наруквица

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Пречннк 9 х 7,2 цм
Наруквица индентичних особина и чини пар са Инв. бр. 3, са незнатном разликом у орнаментици код распореда појединих елемената.
Гвоздено доба I
Инв. бр. А 4
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 19, сл. 4
Аналогије: као код Кат. бр. 6

8. Наруквица

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Пречник 12 х 10,6 цм
Масивна наруквица од шупље ливене бронзе, елиптичног облика и пресека, примакнутих крајева. Украшена хоризонталним и вертикалним паралелним линијама, косим, кратким, изломљеним низом уреза, линијама са спирално увијеним крајевима и низом кружних тачкастих убода. Спољна површина огрубљена и местимично испуцала.
Гвоздено доба I
Инв. бр. А 5
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 20, сл. 5
Аналогије: као код Кат. бр. 6

 

9. Наруквица

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Пречник 12 х11 цм
Масивна наруквица од шупље ливене бронзе, идентичног облика и орнаментике са Инв. бр. 5, са којим чини пар. Незнатно оштећена. Гвоздено доба I
Инв. бр. А 6
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 20, сл. 6
Аналогије: исто као Кат. бр. 6

10. Наруквица

Бронза, ливење, искуцавање
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Обим 44,1 цм, шири део 8,5 цм , ужи део
1,2 цм
Наруквица од танког бронзаног лима, лучно повијена, са једним ширим заобљеним крајем који се постепено сужава и прелази у уску траку, која се спирално завија, и на крају завршава заобљеним узаним делом. На проширеном делу наруквице, украс од низа тачкастих испупчења која формирају узане траке распоређене по ободу и централном делу. У међу простору кружна полулоптаста ишупчења.
VI век п.н.е

Инв. бр. А 6
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 20, сл. 6
Аналогије: Зотовић М. 1967., стр. 156, Т - III, IV; Бенац А. - Човић Б. 1957, Т. - ХХХХII, 3 и 4

11. Наруквица

Бронза, ливење, искуцавање
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Обим 43,1цм, ширина 8,6 цм, ужег дела 1,6 цм
Украсна наруквица идентичних особина, пар са Инв. бр. 7. Украшена техником искуцаних геометријских орнамената
VI век п.н.е
Инв. бр. А 8
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 20, сл. 8
Аналогије: исто као Кат. бр. 10

12. Наруквица

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Пречник 4,9 цм
Наруквица од кружно савијене жице, око које је, попречно, густо, намотана друга жица исте дебљине. Делимично оштећена.
Инв. бр. А 11
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 26, Т. I/11

13. Минђуша

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Пречник 4,1цм
Минђуше у облику каричице од танке бронзане жице, кружног пресека. Делимично оштећена.
Инв. бр. А 9
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 26, Т. I/9

14. Минђуша

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Пречник 3,4 цм
Једноставана минђуша у облику каричице од танке бронзане жице, кружног пресека. Делимично оштећена.
Инв. бр. А 10
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 26, Т. I/10

15. Минђуша

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Пречник 3,6 цм
Минђуша у облику каричице од танке бронзане жице, кружног пресека, приљубљених завршетака.
Инв. бр. А 12
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 26, Т. I/12

16. Минђуша

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Пречник 3,9 цм
Минђуша у облику каричице од танке бронзане жице, примакнутих крајева.
Инв. бр. А 13
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 26, Т. I/13

17. Минђуша

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Пречник 4,2 цм
Минђуша у облику каричице од танке бронзане жице, кружног пресека, приљубљених завршетака.
Инв. бр. А 73
Непубликовано
Аналогије: Мадас Д. 1990., стр. 26, Т. I/12

18. Минђуша

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Пречник 4,1цм
Минђуша у облику каричице од танке бронзане жице, кружног пресека, примакнутих крајева. Делимично оштећена.
Инв. бр. А 74
Непубликовано
Аналогије: Мадас Д. 1990., стр. 26, Т. I/13

19. Салталеон

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Пречник 2 цм
Пет спиралних увојака од профилисане бронзане жице, од по једанаест намотаја, оштећени на оба краја
Бронза D
Инв. бр. А 14,15, 75, 76, 77
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 26, Т. I/14,15
Аналогије: Гарашанин М. 1973., Т.- 80 б; Гарашани М. и Д. 1967., стр. 10, сл. 1ц

20. Салталеон

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Пречник 3 цм
Два спирална увојка од профилисане бронзане жице, један са четири а други са пет намотаја, оштећена на оба краја.
Бронза D
Инв. бр. А 16,17
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 26, Т. I/16, 17
Аналогије: Као код Кат. бр. 19

21. Дугме

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Пречник 2,6 цм
Дугме штитастог облика, од танког бронзаног лима, са малом кружном окастом дршчицом за причвршћивање, са унутрашње стране.
Бронза D
Инв. бр. А 18
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 28, Т. II/18
Аналогије: Д. и М. Гарашанин 1967., стр. 19, сл. 5,7а-ц

22. Дугме

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Пречник 2,3 цм
Дугме истог облика као Кат. бр. 21
Бронза D
Инв. бр. А 19
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 28, Т. II/19
Аналогије: Као код Кат. бр. 21

23. Дугме

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Пречник 2,2 цм
Дугме истог облика као Инв. бр. 18. Делимично оштећено.
Бронза D
Инв. бр. А 20
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 28, Т. II/20
Аналогије: Као код Кат. бр. 21

24. Дугме

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Пречник 2 цм
Дугме истог облика као Инв. бр. 18. Знатно оштећено.
Бронза D
Инв. бр. А 21
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 28, Т. II/23
Аналогије: Као код Кат. бр. 21

25. Дугме

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Пречник 2 цм
Дугме истог облика као под Инв. бр. 18. Знатно оштећено.
Бронза D
Инв. бр. А 78
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 28, Т. II/22
Аналогије: Као код Кат. бр. 21

 

26. Дугме

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Пречник 1 цм
Дугме истог облика као под Инв. бр. 18. Јако оштећено.
Бронза D
Инв. бр. А 79
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 28, Т. II/21
Аналогије: Као код Кат. бр. 21

27. Дугме

Ћилибар
Лозница, лок. Пауље, тумул А
Пречник 4,1цм
Украсно дугме од ћилибара у облику отсека лопте, са делимично оштећеним ободом, тамномрке боје. На спољној страни две рупице, на унутрашњој плитко усечени канал.
Бронза С
Инв. бр. А 22
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 28, Т. II/24
Аналогије: Д. и М .Гарашанин 1962., стр. 59, сл. 7а, б

28. Нож

Гвожђе, ковање
Лозница, лок. Пауље, тумул В
Дужина сечива 19,8 цм, дршке 10,8 цм, ширина сечива 4,3 цм Гвоздени нож издуженог једностраног сечива, са кратком дршком, искован од једног комада гвожђа. На телу сечива очуване нитне од иструлеле каније. Обухваћен јаком корозијом, преломљен на три дела.
VI век п.н.е
Инв. бр. А 26
Лит. Мадас Д. 1990., стр. 30, 40 сл. 7

29. Копље

Гвожђе
Лозница, лок. Пауље, тумул С
Дужина 31,5 цм
Копље са издуженим листом, профилисаним средишњим ребром и дугим, шупљим, цевастим тулцем.
Бронза D
Инв. бр. А 28
Непубликовано
Аналогије: Д. и М. Гарашанин 1956- 57., стр. 29, сл. 8; М. Косорић 1979., стр. 179, сл. 10

30. Копље

Гвожђе
Лозница, лок. Пауље, тумул С
Дужина 31 цм
Копље са издуженим листом, и дугим, шупљим, цевастим тулцем. Дуж листа наглашено ребро.
Бронза D
Инв. бр. А 29
Непубликовано
Аналогије: Као. Кат. бр. 29

31. Игла

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул С
Дужина 93 цм
Делимично оштећена игла са конично профилисаном главом и прстенастим задебљањем на врату, орнаментисана у горњем делу, сноповима урезаних линија, распоређених у зоне.
Бронза С - D
Инв. бр. А 27
Непубликовано
Аналогије: Д. и М .Гарашанин 1962., стр. 62, сл. 16а, б; М. Косорић 1979., стр. 176, сл. 5; М. Косорић - Д. Крстић 1972., Т. V, VI, 3; М. Косорић 1975., Т. II, 5; А. Бенац-Б. Човић 1956., 28, Т. 10,8

32. Гривна

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул D
Пречник 5,8 х 6,3 цм

Гривна са отвореним, нешто суженим крајевима, који су пребачени један преко другог. Украс у виду урезаних, вертикалних, паралелних линија на крајевима. Површински део местимично оштећен корозијом.
Инв. бр. А 30

Непубликовано

 

33. Дугме

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул D
Пречник 2,8 цм
Дугме штитастог облика, са трном у средини, од танког бронзаног лима и кружном дршчицом за причвршћивање са унутрашње стране. Инв. бр. А 31
Непубликовано

34. Урна

Керамика
Лозница, лок. Пауље, тумул Е
Висина 27 цм, пречник обода 11 цм,
пречник дна 8 цм
Урна јако израженог трбуха, са
цилиндричним вратом и повијеним ободом према споља. Две дршке постављене на рамену и завршавају се у равни обода. Дно урне цилиндрично, а на трбуху четири брадавичаста испупчења и по једно мање на дршкама. Орнамент на трбуху од танко урезаних линија, груписаних у праволинијске и криволинијске мотиве. На врату орнамент од хоризонтално урезаних паралелних линија.
Бронза D
Инв. бр. А 32

Непубликовано

35. Копље

Гвожђе
Лозница, лок. Пауље, тумул F
Дужина 27 цм
Копље са издуженим листом, и дугим, шупљим, благо коничним цевастим тулцем. Средишње ребро изражено, бочни део листа оштећен.
Бронза D
Инв. бр. А 34
Непубликовано
Аналогије: Као Кат. бр. 29

 36. Копље

Гвожђе
Лозница, лок. Пауље, тумул G
Дужина 24 цм
Копље са издуженим листом, профилисаним средишњим ребром, и дугим, шупљим, благо коничним цевастим тулцем. Делимично оштећен.
Бронза D
Инв. бр. А 35
Непубликовано
Аналогије: Као Кат. бр. 29

37. Копље

Гвожђе
Лозница, лок. Пауље, тумул G
Дужина 24 цм
Копље са издуженим листом, профилисаним средишњим ребром и дугим, шупљим, благо коничним цевастим усадником. Делимично оштећен.
Бронза D
Инв. бр. А 36
Непубликовано
Аналогије: Као Кат. бр. 29

38. Здела

Керамика
Лозница, лок. Пауље, тумул Н
Висина 14 цм, пречник обода 16 цм, пречник дна 8,5 цм
Већа биконича здела на ниској нози, широког трбуха и јако профилисаног и према споља извученог обода. На врату и рамену орнаментисана плитким, хоризонталним канелурама. Фактура груба, површина углачана, светло смеђе боје.
Бронза С - D
Инв. бр. А 38
Непубликовано

 39. Суд

Керамика
Лозница, лок. Пауље, тумул Н
Висина 15 цм, пречник обода 11 цм,
пречник дна 6 цм
Суд биконичног облика на ниској
стопи, конусног врата, профилисаног и на спољну страну извијеног обода, са две тракасте дршке на рамену. На јако наглашеном трбуху четири брадавичаста испупчења , симетрично постављена. Између испупчења украс у виду вертикалних канелура. На рамену и врату плитке хоризонталне канелуре. Фактура груба, површина глачана, светло смеђе боје. Бронза С - D
Инв. бр. А 39
Непубликовано

40. Шоља

Керамика
Лозница, лок. Пауље, тумул Н
Висина 10 цм, пречник обода
13,5 цм, пречник дна 5,5 цм Биконична шоља на ниској стопи са тракастом дршком која високо прелази ивицу обода. Врат конусан, обод профилисан. На трбуху четири брадавичаста испупчења, између њих плитке вертикалне канелуре, а на врату плитке хоризонталне канелуре. Фактура груба, површина приглачна, тамносмеђе боје.
Бронза С - D

Инв. бр. А 40

Непубликовано

Аналогије: Гарашанин М. и Д. 1950, стр. 182-186

 

41. Фибула

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул Н
Дужина 6 цм
Лучна фибула са кружним задебљањем на средини и кугластим на стопи. Глава фибуле састоји се из попречне греде са троугаоним задебљањем из кога полази лук, испод попречне греде отвор за иглу. Игла недостаје.
Антика I - II век
Инв. бр. А 41
Непубликовано
Аналогије: Бојовић, тип 9, Бојовић Д., 1997., 96, кат. бр. 178-179

42. Перла

Стаклена паста
Лозница, лок. Пауље, тумул Н
Дужина 0,7 цм
Двојна перла од стаклене пасте, зелене боје.
Инв. бр. А 42
Непубликовано

43. Перла

Стаклена паста
Лозница, лок. Пауље, тумул Н
Пречник 0,7 цм
Округла перла обрађена, углачане површине, по средини отвор за низање, зелене боје.
Инв. бр. А 43
Непубликовано

44. Суд

Керамика
Лозница, лок. Пауље, тумул Ј
Висина 26 цм, пречник обода 14 цм, пречник дна 10 цм
Суд већих димензија на високој нози, широког трбуха, конусног врата (обод недостаје). На трбуху четири брадавичаста испупчења, између њих урезане вертикалне линије. На рамену недостају две дршке, орнамент у виду четири концентричне, плитке линије. Исти украс и на горњем делу врата. Грубе фактуре, углачане спољне површине, тамномрке боје.
Бронза С - D
Инв. бр. А 44
Непубликовано

45. Суд

Керамика
Лозница, лок. Пауље, тумул Ј
Висина 8 цм, пречник обода 12 цм, пречник дна 5 цм
Мањи суд трбушастог облика, кратког врата, профилисаног и извијеног обода, са две наспрамне дршке које полазе од трбуха и прелазе раван обода. На трбуху два већа брадавичаста испупчења и два мања испод дршки, између урезане паралелне линије. На рамену три паралелне, хоризонтално урезане линије. На дршкама такође урезане паралелне линије. Грубе фактуре, углачане спољне површине, тамномрке боје.
Бронза D

Инв. бр. А 45
Непубликовано

Аналогије: Милорад Стојић 1986,, стр. 21, Т. 1/4

46. Игла

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул Ј
Дужина 75 цм
Игла са конично профилисаном главом и мањим штитастим делом испод. Тело игле дуго и танко са плитким, паралелним урезима распоређеним у зоне. Врх недостаје.
Бронза С
Инв. бр. А 46
Непубликовано
Аналогије: Д. и М. Гарашанин 1962., стр. 62, сл. 16-а,б

47. Огрлица - торквес

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул К
Пречник 14,5 цм
Отворена масивна огрлица, кружног пресека, која се према крајевима сужава, са стањеним и спирално завијеним крајевима. Орнамент у виду шрафираних троуглова, паралелних и косих линија са спиралним завршетцима, тачкастих убода распоређњних у поља, изведен техником урезивања и пунктирања.
Бронза С - D

Инв. бр. А 47
Непубликовано
Аналогије: Никитовић Л. 1999., стр. 18, Т. IV/11; А. Бенац - Б. Човић 1956, Т. ХХХII/3; М. Косорић 1988., Т. XVIII/1, Т. III/1, Т. ХI/1

48. Гривна

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул К
Пречник 9 х 8 цм
Отворена гривна елипсастог облика, полукружног пресека са размакнутим, суженим и равно завршеним крајевима. Дуж ивице орнамент у виду шрафираних троуглова, вертикалних паралелних линија и тачкастих убода. Орнамент изведен техником урезивања и пунктирања.
Бронза D
Инв. бр. А 48
Непубликовано
Аналогије: Гарашанин М.и Д. 1962., стр. 63, сл. 17 - а,б

49. Гривна

Бронза, ливење 
Лозница, лок. Пауље, тумул К
Пречник 9 х 8 цм.
Отворена гривна елипсастог облика, полукружног пресека са размакнутим, суженим и равно завршеним крајевима. Дуж ивице орнамент у виду шрафираних троуглова, вертикалних паралелних линија и тачкастих убода. Орнамент изведен техником урезивања и пунктирања. Гривна чини пар са инв. бр. 48
Бронза D
Инв. бр. А 49
Непубликовано
Аналогије: исто као Кат. бр. 48

50. Гривна

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул К
Пречник 6,5 х 5,3 цм
Гривна овалног пресека са отвореним и суженим крајевима.
Бронза D
Инв. бр. А 50
Непубликовано
Аналогије: Вукмановић М. И Радојчић Н. 1995., стр. 37, кат. бр. 46

51. Привесак

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул К
Дужина 7 цм, ширина 7,5 цм
Већи привесак са разгранатим, срцоликим делом, вертикалном пречагом по средини и унутрашњим, хоризонтално разгранатим делом. Делимично оштећен.
Бронза С - D
Инв. бр. А 51
Непубликовано
Аналогије:
 Csany Marietta, Sz. Mathe Marta  str. 11 1991 - 1992., str. 11

52. Привесак

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул К
Дужина 7,5 цм, ширина 7,5 цм
Већи привесак са разгранатим, срцоликим делом, вертикалном пречагом по средини и унутрашњим, хоризонтално разгранатим делом. Делимично оштећен.
Бронза С - D
Инв. бр. А 52
Непубликовано
Аналогије: Csany Marietta, Sz. Mathe Marta 1991-1992., str. 11

53. Привесак

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул К
Дужина 7,5 цм, ширина 7 цм

Већи привесак са разгранатим, срцоликим делом, вертикалном пречагом по средини и унутрашњим, хоризонтално разгранатим делом. Делимично оштећен.
Бронза С - D

Инв. бр. А 53
Непубликовано
Аналогије: Csany Marietta, Sz. Mathe Marta 1991-1992., str. 11

54. Привесак

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул К
Дужина 3,5 цм, ширина 3,5 цм
Мањи привесак, срцоликог облика са разгранатим унутрашњим делом, у доњем десном делу прикачена каричица отворених и пребачених крајева. Горњи део привеска оштећен.
Бронза С - D
Инв. бр. А 54
Непубликовано
Аналогије: Stanczik Ilona 1991 -1992., str. 39

55. Привесак

Бронза, ливење      
Лозница, лок. Пауље, тумул К
Дужина 3,5 цм, ширина 3,5 цм
Мањи привесак, срцоликог
облика са вертикалном пречагом по средини и хоризонталним делом који спаја спољне делове привеска. Незнатно оштећен у горњем делу.
Бронза С - D

Инв. бр. А 55
Непубликовано

Аналогије: Csany Marietta, Sz. Mathe Marta 1991-1992., str. 11

56. Привесак

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул К
Дужина 4 цм, ширина 3,5 цм
Привесак срцоликог облика са вертикалном пречагом по средини и хоризонталним делом који се по средини завршава трном.
Бронза С - D
Инв. бр. А 56
Непубликовано Csany Marietta, Sz. Mathe Marta 1991-1992., str. 11

57. Привесак

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул К
Дужина 3,5 цм, ширина 3,5 цм
Привесак срцоликог облика са вертикалном пречагом по средини спојеном са крајевима привеска. Добро очуван.
Бронза С - D
Инв. бр. А 57
Непубликовано
Аналогије: Csany Marietta, Sz. Mathe Marta 1991-1992., str. 11

58. Привесак

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул К
Дужина 3,5 цм, ширина 3,2 цм
Привесак срцоликог облика са вертикалном пречагом по средини на коју се наставља хоризонтални део спојен са крајевима привеска. Добро очуван.
Бронза С - D
Инв. бр. А 58
Непубликовано
Аналогије: Csany Marietta, Sz. Mathe Marta 1991-1992., str. 11

 

59. Привесак

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул К
Дужина 3 цм, ширина 3,2 цм
Лунуласти привесак са вертикалном пречагом која се у доњем делу раздваја и спаја доње делове привеска. Оштећен у горњем делу. Бронза С - D
Инв. бр. А 59
Непубликовано
Аналогије: Гарашанин М. 1973., стр. 377, сл. 19, б

60. Привесак

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул К
Дужина 2,6 цм, ширина 3 цм
Лунуласти привесак са задебљањем и вертикалним пробојем у средини.
Бронза С - D
Инв. бр. А 60
Непубликовано
Аналогије: Васић Р. 1997., стр. 38, сл. 1, 2

61. Привесак

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул К

Дужина 4 цм, ширина 4 цм

Већи лунуласти привесак са задебљањем и ваљкастим пробушеним делом на средини.
Бронза С - D

Инв. бр. А 61

Непубликовано

Аналогије: Као Кат. бр 60

62. Привесак

Бела бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул К
Дужина 3 цм, ширина 3 цм

Лунуласти привесак са заравњеним и по средини пробушеним горњим делом. Незнатно оштећен.
Бронза С - D

Инв. бр. А 62

Непубликовано

Аналогије: Csany Marietta, Sz. Mathe Marta 1991-1992., str. 15

63. Привесак

Бела бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул К
Дужина 3,2 цм, ширина 3,3 цм
Лунуласти привесак са заде
бљаним и по средини пробушеним горњим делом. У горњем левом делу додатак у облику стилизоване птице.
Бронза С - D

Инв. бр. А 63

Непубликовано

64. Наочарасти привесак

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул К
Дужина 5 цм
Фрагментован наочарасти привесак од спирално увијене бронзане жице, округлог пресека. Спојница недостаје.
Бронза С - D
Инв. бр. А 64
Непубликовано
Аналогије: Зотовоћ М. 1978., стр. 79 - 82; Зотовић М. 1985., стр. 40., Т. VIII; Никитовић Л. 1999., Т II/7

 

65. Наочарасти привесак

Бронза, ливење
Лозница, лок. Пауље, тумул К
Дужина 5 цм
Фрагментован наочарасти привесак од спирално увијене бронзане жице, округлог пресека. Спојница недостаје.
Бронза С- D
Инв. бр. А 65
Непубликовано
Аналогије: као Кат. бр. 64

66. Перле

Ћилибар
Лозница, лок. Пауље, тумул К
Пречник 1 -1,5 цм
Шест перли од ћилибара, четири неправилног облика, необрађене. Две перле обрађене, углачаних површина, пљоснате, овалног облика. Отвор за низање по средини.
Бронза С - D
Инв. бр. А 66 до 71
Непубликовано
Аналогије: Гарашанин М. 1962., стр. 59, сл. 7/76; Стојић М. 1997., стр. 29, 30, 34, Т. 1/19 29, 31 - 32

67. Суд

Керамика
Лозница, лок. Пауље, тумул К
Висина 8,5 цм, пречник обода 6 цм, пречник дна 3,5 цм
Поклопац, пречник 7 цм
Суд са цилиндричним вратом незнатно разгрнутим ободом, заобљеног трбуха на наглашеној стопи. На горњем делу рамена видљиви остаци двеју дршки. На трбуху четири брадавичаста испупчења, између вертикалне канелуре. На врату хоризонталне канелуре. Поклопац коничног облика са два концентрична, изражена ребра и по две наспрамно пробушене рупице на ободу. Грубе фактуре, неуједначене тамносмеђе боје.
Бронза С - D
Инв. бр. А 72
Непубликовано
Аналогије: Гарашанин М. 1973., стр. 305, Т. 50/1,

Библиографија

Benac A. - Čović B., Glasinac I, Sarajevo 1956.

Benac A. - Čović B., Glasinac II, Sarajevo 1957.

Bojović D., Rimske fibule Singidunuma, Beograd 1997.

Васић Р., Белешке o бронзаном добу у Србији, Зборник радова Народног музеја, Чачак 1997.

Вукмановић М. - Радојчић Н., Каталог метала II, Београд 1995.

Гарашанин М. и Д., Археолошка ископавања у Добрачи код Крагујевца 1950., Историјски гласник 1950.

Гарашанин М. и Д., Ископавање тумула у Белотићу у Белој Цркви, Зборник Народног музеја I, Београд 1956 - 1957.

Гарашанин М. и Д., Ископавање тумула у комплексу Белотић - Бела Црква, Зборник радова Народног музеја III, Београд 1962.

Гарашанин М. и Д., Ископавање тумула у Белотићу u Белој Цркви, Зборник радова Народног музеја, Београд 1967.

Гарашанин М., Праисторија на тлу Србије, Београд 1973.

Зотовић М., Илирски гробни налази из Годљева, Зборник Народног музеја V, Београд 1967.

Zotović M. Arheološki i etnički problemi bronzanog i gvozdenog doba Zapadne Srbije, Beograd 1985.

Kosorić M. - Krstić D., Iskopavanja praistorijskih humki u Pađinama i Ročeviću, Članci i građa IX, Tuzla 1972.

Kosorić M., Istraživanja praistorijskih humki na području srednjeg Podrinja, Članci i građa XI, Tuzla 1975.

Kosorić  M., Kulturni, etnički i kronološki problemi ilirskih nekropola Podrinja, Tuzla - Beograd 1976.

Косорић M., Резултати истраживања праисторијских некропола и насеља на подручју Подриња, Старинар XXVIII -XXIX, Београд 1979.

Косорић М. - Крстић Д., Хронолошка детерминација гробова из хумки са потеса Трновице - Пађине - Рочевић, Зборник
Народног музеја XIII/1, Београд 1988.

Мадас Д., Пауље - бронзанодопска некропола, Лозница 1990.

Никитовић Л. Резултати ископавања праисторијске некрополе на локалитету Дубац у Јанчићима на Каблару, Зборник радова Народног музеја, Чачак 1999.

Stojić M., Gvozdeno doba u basenu Velike Morave, Beograd -
Smederevo 1986.

Стојић М., Локалитет Гушавац у Мрчајевцима, Резултати истраживања гробова из праисторије, Зборник радова
Народног музеја, Чачак 1997.

Csany M., Sz. Mathe M. ..., Domobokka, valt evszazadok, Bronzkori tell - kulturak a Karpat - Medence sziveben, Budapest - Szolnok 1991-1992.

 

 

 

 

Пројекат Растко / Пројекат Растко - Дрина / Категорија
Промена писма | Претраживање | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ