Друштво

Издвајамо:

...У току XIX века, "суверенитет народа" почео је да се признаје као основни принцип заснивања држава и одређивања њихових граница. Идеално се замишљало да се границе државе поклапају, односно да треба да се поклапају са етничким границама "народа". Овај принцип, колико је с једне стране постао преовлађујући у међународној политици и односима, у свом идеалном виду се у исто време стално показивао као немогућ и неостварив. Колико год да су теоретичари и практичари национализма модерног доба прокламовали захтеве за етничком и културном хомогенизацијом, плурализам и хетерогеност су се показивали као неминовност, а у много случајева су се језичке, верске и друге културне разлике показале врло виталним и никако нису могле да се идеално поклопе са државним границама, без обзира како су се оне одређивале. Већина данас постојећих држава има на својим територијама житеље који, уз лојалност држави у којој живе, себе сматрају и припадницима неке друге етничке или националне културе него што је већинска у тој држави. Штавише, данас се културном и етничком плурализму и праву на културну различитост придаје нови значај....
Антропологија и Етнологија > Младена Прелић - Савремена српска заједница и њен етнички идентитет >>


Друштво | Уметност | Историја | Духовност | Мапа | Контакт
Мапа | Претрага | Latinica | Помоћ


© 1997-2001 - Пројекат Растко; Технологије, издаваштво и агенција Јанус; Научно друштво за словенске уметности и културе; носиоци ауторских права. Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности. За захтеве кликните овде.