ПРОЈЕКАТ РАСТКО - ГОРА
Електронска библиотека традиције и културе Горе и Горанаца

ФОЛКЛОР
Folklor • Folklore

Гора и ГоранциКосово и МетохијаСловени у Албанији и албанско-словенске везеСрпски фолклор уопште


Харун Хасани
Горанске народне песме
1987

 • Предговор
 • Горанске народне песме
  • Печалбарске песме
  • Љубавне песме
  • Породичне песме
  • Обредне песме (ђурђевданске песме пролећу)
  • Песме о раду
  • Родољубиве песме
  • Успаванке, брзалице
  • Баладе и друге песме
  • Обичајне песме (свадбарске)
  • Шаљиве песме
 • Казивачи песама
 • Речник мање познатих речи

 • ГОРАНЦИ, МУСЛИМАНИ И ТУРЦИ У ШАРПЛАНИНСКИМ ЖУПАМА СРБИЈЕ:
  ПРОБЛЕМИ САДАШЊИХ УСЛОВА ЖИВОТА И ОПСТАНКА

  Зборник радова са Округлог стола одржаног 19. априла 2000. године у Српској академији наука и уметности


  GORANIES, MUSLIMS AND TURKS IN THE SAR (SHAR) MOUNTAIN ŽUPAS (PARISHES) OF SERBIA:
  PROBLEMS OF THE ACTUAL LIVING AND SURVIVАL CONDITIONS

  Proceedings of the Round Table conference held on April 19, 2000, at the Serbian Academy of Sciences and Arts


  Српски фолклор уопште

  Још о српској етнологији и антропологији