TIA Janus

Umetnost
Pećke patrijaršije

Crkva svetih Apostola
Hram podigao Arsenije I, oko 1250 godine, kada je i živopisan
Crkva svetog Dimitrija
Hram podigao arhiepiskop Nikodim, oko 1320. godine
Crkva Bogorodice Odigitrije
Hram podigao arhiepiskop Danilo II, oko 1330. godine
Crkva svetog Nikole
Hram podigao arhiepiskop Danilo II, oko 1330. godine
Riznica
Ubraja se među najvrednije u Srbiji
Priprata
ispred triju crkava.
Podigao ju je arhiepiskop Danilo II
u XIV veku.

Istorija / Ljudi / Duhovnost / Hramovi / Umetnost / Veze
Naslovna / Promena pisma


Pećka patrijaršija, Mitropolija crnogorsko-primorska i TIA Janus se zahvaljuju svim institucijama i pojedincima koji su pomogli pravljenje ovog sajta i elektronske biblioteke.

© 2001. Autorska prava na pojedinačne elemente sajta zadržavaju njihovi autori i vlasnici, a na celinu TIA Janus. Umnožavanje materijala bez dozvole nije dozvoljeno.


Preporučene
veze