Ново у библиотеци

2022-05-02

Десет година... (Поводом јубилеја електронске библиотеке „Философија рата и мира“, 2012-2022) - Илија Кајтез

2022-03-21

Delimitation of Nations in the XXI Century: Are Ethnical Borders Ethical - Dragan Stanar & Ilija Kajtez
The Ethics of International Sanctions: The Case of Yugoslavia - Jovan Babić
War and Post-Truth: Moral Equality of Combatants and Inculpable Ignorance in Just War Theory - Dragan Stanar
Морална оправданост Топличког устанка - Жељко Лазић, Слободан Анђелковић и Драган Станар
Теорија праведног мира: импликације и опасности нормативне теорије праведног мира - Драган Станар
Убиство у рату: мржња без злочина и злочин без мржње. - Драган Станар и Зоран Павловић

2022-03-12

Проф. др Илија Кајтез: Кавез у потрази за птицом (разговор) - Илија Кајтез, Владимир Почуч
Contemporary Relations between the State Power and the Armed Forces from the Perspective of Political Science - Neđo Danilović
Editorial: The Military, Law and Sovereignty - Jovan Babić
he Interrelationship between Politics and the Military in War - Momčilo Sakan
Military Cliques in the Serbian Strategic Culture of the 20th Century - Veljko Blagojević, Dejan Petrović
Peace as the Purpose of the Military - Dragan Stanar
Philosophical Concept of the State Power (Social Power) and the Military (the Armed Force) - Ilija Kajtez
The Autonomy of the Military Profession as a Condition for Civil and Democratic Control of the Military and the Fulfillment of the Main Social Role of the Military - Srđan Starčević, Srđan Blagojević
The Budget Control in the Function of the Civil and Democratic Control of the Armed Forces in the Republic of Serbia - Milena Knežević, Srboljub Nikolić, Aleksandar Neševski
The New Media Strategy of the Serbian Armed Forces as an Instrument of Soft Power - Nenad Perić, Miroslav Mitrović
The Serbian Armed Forces as a Factor of International Cooperation and Eurointegration - Iris Bjelica
The Word of the Editor - Srđan Starčević, Srđan Blagojević
Аутономија војне професије као услов цивилне демократске контроле војске и остваривања основне друштвене улоге војске - Срђан Старчевић, Срђан Благојевић
Војне клике у српској стратешкој култури 20. века - Вељко Благојевић, Дејан Петровић
Војска Србије каo чинилац међународне сарадње и евроинтеграција - Ирис Бјелица Влајић
Деспот Стефан Лазаревић и наше времe - Илија Кајтез
Контрола буџета у функцији цивилне демократске контроле војске у Републици Србији - Милена Кнежевић, Србољуб Николић, Александар Нешевски
Међуоднос политике и војске у рату - Момчило Сакан
Мир као сврха војске - Драган Станар
Нова медијска стратегија Војске Србије као инструмент меке моћи - Ненад Перић, Мирослав Митровић
Поимање рата и мира код Светог Николаја Велимировића, српског великана - Илија Кајтез
Реч приређивача тематског броја часописа Војно дело (3/2021): „Војска и политички систем“ - Срђан Старчевић, Срђан Благојевић
Савремени односи између државне власти и војске из угла науке о политици - Неђо Даниловић
Тематски број часописа Војно дело (3/2021): „Војска и политички систем“
Уводник: Војска, закон и суверенитет - Јован Бабић
Филозофско поимање државне власти (друштвене моћи) и војске (оружане силе) - Илија Кајтез

2022-03-11

Ethics of War and Ethics in War - Jovan Babić
Etika rata i „teorija pravednog rata“ - Jovan Babić
Foreign armed intervention: Between justified aid and illegal violence - Jovan Babić
Ispravno i nužno: Ogled o odbrani - Jovan Babić
Non-culpable ignorance and just war theory - Jovan Babić
Pacifism and moral integrity - Jovan Babić
Pacifism: Is Its Moral Foundation Possible or Needed? - Jovan Babić
Struktura mira - Jovan Babić
Народне песме и хашки казамати - Јован Бабић

2022-03-10

Moral equality of soldiers in war: Necessity of separating jus ad bellum from jus in bello - Dragan Stanar
Revisionism and new conflicts: Negation of possibility of war - Dragan Stanar
Six motives of justified disobedience. A case study on the first Chechen war - Boris Kashnikov
Етика међународне политике - Драган Станар
Етички чинилац борбеног морала - Драган Станар
Идеја праведног рата – од Томе Аквинског до Имануела Канта - Драган Станар
Могућност победе као критеријум jus ad bellum концепције теорије праведног рата - Драган Станар
Праведан рат: Између апологије и обуздавања рата - Драган Станар
Теорија праведног рата у Његошевим делима - Драган Станар
Узроци пролиферације нуклеарног оружја – случај Средњег Истока - Владислав Р. Стефановић

2020-11-27

Геополитички темељи српске стратешке културе - Миломир Степић
Појава и појам стратешке културе – однос стратегије и културе: Чему стратешка култура? - Милош Кнежевић
Посебност односа стратешке културе и стратегије - Станислав Стојановић
Судбина једне глобалне геополитичке процене - Вељко Благојевић

2020-11-26

Религија као фактор стратешке културе на примерима хришћанства и ислама - Милован Р. Суботић
Трговина људима у оружаним сукобима - Анђелија Ђукић

2020-10-28

Обојене револуције као део хибридног рата - Миша Ђурковић

2020-03-31

Varia polemologica - Богољуб Шијаковић
War and Rationality - Bogoljub Šijaković
Рат и рационалност - Богољуб Шијаковић

2020-03-29

Humanitarna međunarodna intervencija između humanitarnih ciljeva i političkog angažmana - Meelad Mohammed Maetouq

2020-03-25

Да ли је могућ “праведан рат”? (Не)православне теологије рата - Давор Џалто

2020-03-18

Moral Equality of Soldiers - Dragan Stanar
Revisionism and New Conflicts: Negation of the Possibility of War - Dragan Stanar
The Lost Victory - Boris Kashnikov
Могућност победе као критеријум Jus in Bello-а - Драган Станар
Нови завет и (не)насиље - Владимир Николић

2020-03-16

Foreign Armed Intervention: Between Justified Aid and Illegal Violence - Jovan Babić
Ispravno i nužno - Jovan Babić
Non-Culpable Ignorance and Just War Theory - Jovan Babić
Историја идеје праведног рата од Томе Аквинског до Имануела Канта - Драган Станар
Праведан рат - Драган Станар

2020-03-15

Ethics of War and Ethics in War - Jovan Babić
Pacifism and moral integrity - Jovan Babić
Pacifism: Is Its Moral Foundation Possible or Needed? - Jovan Babić
Етика рата и „теорија праведног рата“ - Бабић, Јован
Структура мира - Јован Бабић

2020-02-26

Збирка Етика рата и мира (главни индекс) - Драган Станар (уредник)
Смисао збирке Етика рата и мира (реч уредника) - Драган Станар

2019-07-26

Media war: “Artillery support” for NATO aggression on the FRY 1999 - Nenad Perić
Medijski rat: „artiljerijska priprema“ za NATO agresiju na SRJ 1999. - Nenad Perić

2019-06-26

Елементи структуре научне теорије: Осврт на науке одбране - Момчило Сакан
Изграђеност конститутивних елемената наука одбране - Момчило Сакан
Класификовање наука одбране - Момчило Сакан
Одлив кадрова из Републике Србије - Момчило Сакан

2019-06-25

Приватне војне компаније у модерном добу - Никола Врачевић и Владимир М. Цветковић
Тенденције развоја обавештајне заједнице САД након „11. септембра“ - Александар Д. Думић, Драган М. Јевтић и Мирослав М. Талијан
Улога обавештајних служби у изградњи безбедносне функције државе - Радослав Гаћиновић

2019-06-24

Значај и улога приватних војних компанија у решавању савремених проблема националне и међународне безбедности - Никола Врачевић и Владимир М. Цветковић
Политичко-криминолошке претње представницима власти кроз историју - Љубо Пејановић, Лазар Вркатић и Стеван Стојановић
Правна и политичка улога Друштва народа након Првог свјетског рата - Жарко Ћулибрк
Приказ књиге Илије Кајтеза „Мисао и космос – Човек у потрази за смислом живота“ - Милош Кнежевић

2019-01-30

Предговор књизи „Огледи о одбрани“ - Јован Бабић
Рат и правoславље – филoзoфски oсврт - Јoван Бабић
Тишина гласнија од сваке буке - Јован Бабић

2019-01-27

Приказ књиге Мишела Фукоа „Надзирати и кажњавати“ - Марина Филиповић
Србија између НАТО и ОДКБ - Олга Зорић, Иван Ранчић, Хатиџа Бериша
Хибридни сукоб – постмодерни рат, ново лице старе појаве - Давор М. Милошевић

2019-01-23

Прикљученија Корачног Човека — поговор за књигу проф. др Илија Кајтеза: „Мисао и космос — човек у потрази за смислом живота (филозофски есеји)“ - Зоран Стефановић

2019-01-13

The second mission of the Serbian armed forces – genesis, characteristics and media treatment - Mileva Zotović
Геостратегија транзиције и безбедносни изазови - Дејан Д. Симић
Значај усклађивања политичких и одбрамбених циљева за безбедност државе и друштва - Срђан Благојевић, Иван Гвозденовић, Слободан Анђелковић
Историјска улога војске у изградњи система безбедности модерне државе - Радослав Гаћиновић

2019-01-12

Информационе операције западних обавештајних служби у Србији октобра 2000. године - Милан Миљковић и Дарко Тадић
Каузалитет распоређивања елемената антиракетног штита у Румунији и милитаризације Кримског полуострва - Слађан Милосављевић, Бранислав Ђорђевић, Петар Станојевић
Компаративна анализа садржаја савремених стратегија безбедности - Владимир Т. Катанчевић

2019-01-11

Genesis of propaganda as a strategic means of hybrid warfare concept - Miroslav Mitrović
Hybrid nature of extremism – cohesive characteristics of ethno-nationalism and religious extremism as generators of Balkan insecurity - Milovan R. Subotić and Miroslav Mitrović
The evolution of European perception of the term „hybrid warfare“ - Milinko S. Vračar, Milica T. Ćurčić
Разматрање иновативности концепта хибридног ратовања - Небојша Николић
Хибридно ратовање и асиметричне безбедносне претње - Мирослав Митровић

2019-01-03

The essence of phenomenon of peace and the notion of peace building - Ilija Kajtez, Srdjan Starčević, Bojana Ružičić
Берков допринос проучавању војске као друштвене институције - Срђан Старчевић, Илија Кајтез
Идеја праведног рата – од Томе Аквинског до Имануела Канта - Драган Станар

2019-01-01

Глобализација света и културни идентитет малих народа - Илија Кајтез

2018-05-18

Значај усклађивања политичких и одбрамбених циљева за безбедност државе и друштва - Срђан Благојевић, Иван Гвозденовић и Слободан Анђелковић

2018-03-31

Геополитика воде: хидрополитика, хидро-стресови и сукоби хидрауличког оружја XXI столећа - Зоран Петровић Пироћанац
Геополитика енергије: битна развојна компонента друштва у XXI столећу - Зоран Петровић Пироћанац
Геополитика хране: битна развојна компонента друштва у XXI столећу - Зоран Петровић Пироћанац

2018-03-08

Основе геополитике Румуније - Момчило Сакан

2018-03-07

Геополитички интереси великих сила на Балкану и у Југоисточној Европи - Момчило Сакан
Један свет, и ми у њему: Прилог критици глобализације - Јован Бабић
Кинематографија као средство креирања негативних стереотипа о Србима - Дејан Р. Дашић

2018-03-06

Арктичка стратегија Сједињених Америчких Држава – развој, изазови и перспективе - Марко Филијовић и Зоран Килибарда
Глобализација између краја и повратка историје - Станислав Стојановић
Мировне операције Уједињених нација – прилагођавање новим безбедносним изазовима - Славимир С. Николић
Супротстављање Кине тероризму на мору - Мирослав М. Талијан, Влада М. Митић и Зенг Шуаи

2018-03-05

Енергетска стратегија Русије и Србија – ехо Јужног тока - Срђан М. Перишић и Виолета Р. Таловић
Критички осврт на досадашња истраживања језика војне струке - Карина Авагјан
Лице и наличје глобализације као научно-технолошког процеса и глобализма као парадигме Новог светског поретка - Горан Буџак
Медијске манипулације у функцији Новог светског поретка - Дејан Р. Дашић, Милијанка Ц. Ратковић и Александар Дамњановић

2018-03-04

Book review “Wisdom and Sword” by Ilija Kajtez - Srđan Starčević
Orthodox view of victory and defeat in war - Borislav Grozdić, Ilija Kajtez and Dragan Gostović
The challenges of globalization - Ilija Kajtez and Dragan Gostović
Православни поглед на победу и пораз у рату - Борислав Гроздић, Илија Кајтез и Драган Гостовић

2016-11-07

„Мека“ моћ владара новог доба - Весна Станковић Пејновић
Intellectual shortage and the crisis of the capitalist world-system - Petar-Emil Mitev
Етика слободе vs. етика либералистичког прагматизма - Богдана Кољевић
Изазови развоја демократије у савременом друштву: политичко насиље и теорија (не)праведног рата) - Миша Стојадиновић и Виолета Рашковић Таловић
Правни смисао оружаних сукоба у процесу европских интеграција - Владан Јончић

2016-11-06

„Кримско пролеће” и будућност Евроазије - Мирослав и Б. Младеновић и Јелена Г. Пономарева
„Мека моћ“ Русије – услов њеног геополитичког успона - Мирослав и Б. Младеновић и Јелена Г. Пономарева
The place of Russia in the European security structures: ‘the West’ as a factor that influences the formulation and conduct of Russian foreign policy - Mladen Bajagić & Maja Ružić
Балкан – Недостајуће исходиште неоевроазијског вектора - Миломир Степић
Геополитика кинеске енергетске стратегије у Централној Азији - Драгана Д. Митровић и Драган Траиловић

2016-11-05

The lost victory - Boris Kashnikov
Кантова идеја вечног мира - Зоран Б. Кинђић
Појам помирења: дефиниција, елементи и проблеми - Дејан Бурсаћ
Рат и духовност - Зоран Б. Кинђић

2016-11-04

Колаборациони однос Ватикана и Аустроугарске у припреми напада на Србију 1914. године - Радослав Гаћиновић
Перцепција другости каo политичког непријатеља – антисемитизам у хрватској штампи прве половине 20. века - Дарко Б. Гавриловић и Љубиша Деспотовић
Узроци Првог светског рата из угла Француске републике - Горан Вукадиновић и Срђан В. Старчевић
Уставни систем Краљевине Србије уочи Великог рата: локална (само)управа - Марко С. Станковић
Хуманост и херојство Српске војске у Великом рату - Дејан Дашић

2016-09-20

„Арапско пролеће“ и безбедност Европе - Срђан В. Старчевић и Илија З. Кајтез

2016-07-15

Августинова теорија праведног рата - Јелић Милош

2016-06-28

Specific aspects of private security in high-risk zone - Srđan Srdanović
The world’s globalization and global militarization - Todor Mirković
Војна организација и асертивно комуницирање - Ксенија Ђурић Атанасиевски и Драгана Аларгић
Рат у средишту политичког – актуелност Шмитовог погледа на рат - Срђан Старчевић, Илија Кајтез и Горан Вукадиновић
Финансирање цивилних и војних мисија и операција у оквиру заједничке безбедносне и одбрамбене политике Европске Уније - Драган Гостовић, Сава Савић и Срђан Благојевић

2016-02-16

Схватање праведног рата у хришћанству и исламу - Милош Јелић

2016-01-17

Анализа решавања друштвених конфликата у земљама Западне Европе и Балкана - Вељко Потпарић, Иван Гвозденовић и Ивана Павловић
Етнички сукоби у Либану - Дина Стефановић и Горан Грубић
Међународно кривично правосуђе после Другог светског рата - Драган Јовашевић

2015-11-26

Приказ књиге „Човек и тајна“ Илије Кајтеза - Срђан Старчевић
Савремено геополитичко сучељавање Русије и Запада – да ли је на помолу (нови) раскол између Европе и Русије? - Срђан М. Перишић и Маја Кајтез

2015-11-21

200 година од Битке код Ватерлоа: Последњи Наполеонов поход (специјал часописа Одбрана)
Етика рата и „теорија праведног рата“ - Јован Бабић
Основе геополитике Сједињених Америчких Држава - Момчило Сакан
Србија и евроазијски геополитички простор (зборник) - Приредили др Миломир Степић и др Живојин Ђурић

2015-08-22

Геополитика Републике Турске - Момчило Сакан
Евроазијска геополитичка и геостратегијска перспектива Народне Републике Кине - Иван М. Зарић
Источно питање и Украјинска криза - Биљана Стојковић
Нови војни поредак - Тодор Мирковић
Организација уговора о колективној безбедности између илузије и aнти-НАТО - Мирослав Младеновћ, Зоран Јефтић и Горан Мандић

2015-06-16

Војно беседништво - Карина Авагјан
Геополитичко усмерење спољне политике Русије - Срђан М. Перишић
Грузијско-руски рат 2008. године - Matthias Kuster
Улога приватних оружаних снага у традиционалним концептима безбедности - Никола Врачевић и Владимир Цветковић

2015-06-15

Појам и суштина феномена мира - Илија Кајтез
Смирај на реци пролазности: Пуковник проф. др Илија Кајтез, аутор књиге филозофских есеја 'Човек и тајна'” (интервју) - Илија Кајтез и Владимир Почуч
Човек и тајна - обавештење о новој књизи Илије Кајтеза - ИК Добротољубље

2014-06-05

Украјинска криза - Момчило Сакан

2014-06-04

Мир и политичка стабилност - Момчило Сакан

2014-06-03

Complexity of the conception of Pacifism in Orthodoxy - Borislav Grozdić, Ilija Kajtez, Dragan Gostović

2014-06-02

Апологија рата Жозефа де Местра и политичка савременост - Срђан В. Старчевић, Илија Кајтез, Горан Вукадиновић

2014-05-30

Велика Албанија – обликовање нове нестабилности на Балкану - Милоје Здравковић

2014-05-29

Геополитика Јапана - Момчило Сакан

2014-05-28

Управљање ризицима у мореузу Малака - Зоран Килибарда, Ади Брамасто

2014-05-02

''Постхладноратовске'' промене безбедносних и стратешких концепција Руске Федерације - Мирослав Младеновић , Зоран Килибарда, Слађан Милосављевић
Арапски свет на путу ка демократији - Здравко Зељковић
Геополитика Народне Републике Кине - Момчило Сакан
Преторијански проблем у савременој политикологији - Срђан Старчевић

2013-12-07

Ревитализација културе мира - Момчило Сакан

2013-11-05

Геополитички код Републике Србије - Момчило Сакан
Парадигме геополитике - Момчило Сакан
Појам, карактеристике и вредности мира - Момчило Сакан
Узроци и последице разбијања Социјалистичке Федеративне Републике Југославије - Момчило Сакан

2013-11-04

Нови ратови v. старо право - Весна Кнежевић-Предић

2013-05-20

Етика мира и рата Лава Толстоја у делу „Рат и мир“ - Илија Кајтез
Теорија и пракса „шарених револуција“ - Мирослав Младеновић, Јелена Пономарева и Зоран Килибарда

2013-05-14

Сецесија — прилог расправи - Јован Бабић

2013-04-17

«Привилегия проводить независимую внешнюю политику» - Елена Пономарева
«Римские каникулы» бильдербергеров - Елена Пономарева
В тисках турбулентности - Елена Пономарева
Наркотворчество НАТО. Размышления по итогам саммита в Чикаго - Елена Пономарева
Урегулирование этнополитических конфликтов: балканский опыт - Мирослав Младенович, Елена Пономарева

2013-04-16

Политичке промене и њихов утицај на безбедносне и стратешке концепције одбране - Мирослав Младеновић и Зоран Јефтић
Потребна знања официра Војске Србије у области друштвено-хуманистичких наука за учешће у међународним мисијама - Илија Кајтез, Драган Гостовић и Борислав Д. Гроздић

2012-11-23

Примена антропологије у војне сврхе - Срђан В. Старчевић

2012-11-12

Исправно и нужно: Оглед о одбрани - Јован Бабић
Међународне економске санкције - етичка анализа - Јован Бабић
Номоканон Светога Саве о убиству у рату - Борислав Гроздић

2012-06-29

Пиратство као нетипична безбедносна претња и изазов - Зоран Килибарда

2012-06-25

Заједничке теме науке и теологије у 21. веку и једно војно питање - Бојан М. Томић
Право одбране и међународно право у систему наука одбране – стање и перспективе - Зоран Павловић

2012-05-09

Кина-Америка-Русија: Глобални троугао 21. века - Мирослав Младеновић и Јелена Пономарева

2012-05-08

Мир на вредносној лествици у списима Немањића Србије - Борислав Д. Гроздић

2012-04-25

Fear and Humiliation: Yugoslav War and Refugees in Serbia: 1991-1997 - Vladimir Cvetković

2012-03-12

НАТО, сувереност и Србија - Владимир Н. Цветковић

2012-03-05

Глобална герила – верски партизани - Владимир Н. Цветковић
Обликовање и смисао наука безбедности - Владимир Н. Цветковић

2012-02-21

Медијска политика, информисање јавности, масовно комуницирање и пропаганда као средства међународне политике и идеологије - Ненад Перић
Нови стратегијски концепт НАТО-а и руска иницијатива за промену архитектуре европске безбедности - Зоран Јефтић, Мирослав Младеновић и Горан Мандић

2012-02-09

Шангајска организација за сарадњу - Мирослав Младеновић и Зоран Килибарда

2012-02-06

China's National Defense in 2010: Background, Content, Highlights, and Reflections - Tang Yinchu
Selective Cooperation and Restrained Contention — Comments on Current US-Russian Relations - Liu Ping
The Rise of BRICS: Strategic Basis, Cooperation Agenda and International Influence - Zhang Wenru and Li Zhiwei

2012-01-31

How to Assess Obama Administration's New Geostrategy toward Asia - Shen Qiang

2012-01-30

Философија рата и мира (увод за електронску библиотеку) - Илија Кајтез

2012-01-23

Мировне операције Уједињених нација - Момчило Сакан

2012-01-20

Features of changing international strategic landscape in the first decade of 21st century and inspirations to be drawn - Wang Xin and Hua Xiao
Џихад - Дарко Танасковић

2012-01-16

Појам и филозофске претпоставке иринологије - Момчило Сакан

2012-01-13

Производња опијума и рат против тероризма – „неком рат неком брат“ - Зоран Килибарда и Ивица Ђорђевић

2012-01-11

Рат као појава и као пракса - Јован Бабић
Савремени рат између злочина и услова цивилизацијског напретка света - Мирослав Младеновић
Теорија праведног рата и морални статус неизвесности његовог исхода - Јован Бабић

2012-01-10

Да ли је глобализација крива за све несреће садашњег света - Илија Кајтез
У сусрет завршници „Трећег балканског рата“ - Зоран Килибарда
Филозофске мудрости о миру и ненасиљу - Илија Кајтез
Хришћанска–православна етика о неким питањима рата и ратовања - Борислав Д. Гроздић

 

Пројекат Растко / Философија / Философија рата и мира