Projekat Rastko - Bugarska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Bugarskoj
Bibliografije

Пројекат Растко : Бугарска : Уметност

Књижевност

Величко Тодоров

Средњевековна књижевност

Нина Георгиева-Гагова

Ана Стојкова

Радослава Трифонова

 

Просветитељство

Бојан Пенев

Романтизам и Реализам

Дејан Ајдачић

Любен Каравелов

Илия Конев

Румјана Конева

Модерна и савремена

Дејан Ајдачић

Светлозар Игов

Дияна Иванова

Лилија Кирова

Зоран Константиновић

Лили Лашкова

Росанка Љапова

Марин Младенов

Миглена Николчина

Ганчо Савов

Валентина Седефчева

Миодраг Сибиновић

Људмила Стојанова

Преводи бугарске књижевности на српски језик