Сигнализам

Сигнализам (лат. signum - знак) је међународни неоавангардни књижевно-уметнички покрет, настао у српској култури средином шездесетих, а присталице на ширем југословенском простору стекао је крајем шездесетих и почетком седамдесетих година. Почеци сигнализма везују се за 1959, када оснивач и теоретичар овога покрета Мирољуб Тодоровић почео с експериментима у језику, уверен да нема револуције у поезији уколико се она не изврши у њеном основном медијуму — у језику.

Амблем сигнализма

Амблем сигнализма

Настанак и циљеви сигнализма

Рађање сигнализма у српској литератури и култури и његове тежње да се револуционишу и друге уметности (ликовне, позоришна, музичка и филмска), проистицало је из потребе да се негирају истрошени модели које је сачувала песничка и уопште културна традиција и потребе да се стваралачки одговори захтевима и „духовној ситуацији“ савремене технолошке и електронске цивилизације. У програмским текстовима (манифести и други текстови посебне намене) и конкретним уметничким делима сигнализма јасно је изражен одлучан раскид с „принципима неоромантизма и закаснелог симболизма“ који још увек владају у српској поезији и настојање да се радикалним захватима и на плану предметности (садржај) и на плану израза (форма) измени кôд српске поезије и усагласи са савременим тренутком.

Револуционисање језика поезије започето је његовом сцијентизацијом – уношењем симбола, формула, лексема и већих језичких исказа из егзактних наука (физике, биологије, хемије, математике, биохемије, астрофизике) и визуализацијом текста (графичко разлагање речи, синтагми и исказа на слогове и слова као знакове и њихово распростирање на простору странице; уношење невербалних знакова у текст, као што су цртежи, графикони, фотографије и други елементи који се колажирају), тако да је прва фаза сигнализма означена термином сцијентизам, а њу најбоље илуструју књиге Мирољуба Тодоровића Планета (1965) и Путовање у Звездалију (1971) и циклуси песама Беланчевина, Кисеоник, Ожилиште као и други, у којима предметно поље омеђују категорије Простор, Време, Материја.

У даљем истраживачком и креативном раду, који траје већ четири деценије, сигналисти су значајно проширили сазнајне границе и обогатили жанровски профил савременог српског песништва. Сигналистичка поезија се може поделити на два основна облика – вербалну и невербалну поезију. У вербалну поезију спадају: сцијентистичка, алеаторна, стохастичка, технолошка, феноменолошка, шатровачка и апејронистичка поезија. У невербалну: визуелна, објектна, звучна и гестуална поезија.

Сигнализам остварује значајне резултате и у прози (експериментални роман, кратка прича). Нису занемарљива достигнућа неких сигналиста и у књижевности за децу. У ликовној уметности вредна дела се остварују у боди-арту, мејл-арту, перформансу и концептуалној уметности.

Конституисању сигнализма као неоавангардног покрета, који, негирајући књижевно, уметничко и културно наслеђе, поетичке и естетичке конвенције и канонизоване обликотворне поступке, инсистира на експерименту у реализацији новог, знатно су допринела три манифеста: Манифест песничке науке, 1968, Манифест сигнализма (Regulae poesis), 1969, и Сигнализам, 1970, као и покретање Интернационалне ревије Сигнал (1970).

Сигнал је у периоду 1970-1973. изашао у пет бројева; у њему су, осим књижевних и ликовних прилога домаћих и страних уметника, објављивани краћи прикази и библиографски подаци о авангардним публикацијама у свету. Часопис до 1995, понајвише из финансијских разлога, није излазио. Од 1995. до 2004. штампано је нових десет бројева Сигнала. Поновно издавање часописа допринело је оживљавању и подмлађивању покрета.

Истакнути инострани сарадници часописа „Сигнал“

 • Раул Хаусман (Raoul Hausmann, дадаиста, оснивач Берлинске Даде 1918. године),
 • Аугусто де Кампос (Augusto de Campos, један од покретача конкретне поезије),
 • Микеле Перфети (Michele Perfetti, мејл-артиста, критичар и теоретичар неоавангарде, у више наврата писао о нашем сигнализму),
 • Адријано Спатола (Adriano Spatola, италијански песник, уређивао часопис за експерименталну поезију „Там Там“),
 • Клементе Падин (Clemente Padin, визуелни песник и теоретичар, у више наврата писао о сигнализму, уредник неоавангардног часописа „Овум 10“, из Уругваја),
 • Жилијен Блен (Julien Blaine, визуелни песник, мејл-артист, концептуални уметник и перформер, уредник једног од најбољих часописа неоавангарде Doc(k)s-a),
 • Саренко (Sarenco, визуелни песник, перформер, антологичар, оснивач и уредник италијанског неоавангардног часописа Lotta poetica),
 • Еугенио Мичини (Eugenio Miccini, један од најистакнутијих италијанских визуелних песника и теоретичара неоавангарде),
 • Ричард Костеланец (Richard Kostelanetz, визуелни песник, теоретичар неоавангарде, антологичар, уредник годишњака „Assembling“),
 • Гиљермо Дајзлер (Guillermo Deisler, чилеански визуелни песник, критичар и антологичар),
 • Боб Кобинг (Bob Cobbing, енглески конкретни песник и теоретичар звучне поезије),
 • Ојген Гомрингер (Eugen Gomringer, конкретни песник и теоретичар, један од покретача конкретне поезије),
 • Пјер Гарније (Pierre Garnier, конкретни песник и теоретичар, оснивач француског спацијализма – Le spatialisme – Просторна поезија),
 • Енцо Минарели (Enzo Minarelli, главни представник италијанске poesia visiva - видљива поезија),
 • Кеичи Накамура (Keiichi Nakamura, јапански визуелни песник и мејл-артист),
 • Дик Хигинс (Dick Higgins, визуелни песник и теоретичар неоавангарде, уредник издавачке куће енгл. Something Else Press),
 • Дмитриј Булатов (Dmitry Bulatov, руски визуелни песник, теоретичар и антологичар),
 • Сол Левит (Sol LeWitt, један од најистакнутијих америчких концептуалиста),
 • Шозо Шимамото (Shozo Shimamoto, члан познате јапанске неоавангардне групе Gutai),
 • Др Клаус Петер Денкер (Dr Klaus Peter Dencker, визуелни песник и теоретичар, састављач једне од култних антологија визуелне поезије „Text-Bilder“),
 • Руђеро Мађи (Ruggero Maggi, италијански ликовни уметник, визуелни песник и мејл-артиста),
 • Данијел Далиган (Daniel Daligand, француски визуелни песник, мејл-артиста и критичар),
 • Вили Р. Мељников (Willi R. Melnikov, руски визуелни песник, мејл-артиста и перформер),
 • Кум-Нам Баик (Kum-Nam Baik, јужнокорејски мејл-артиста),
 • Он Кавара (On Kawara, амерички концептуални уметник),
 • Др Клаус Грох (Dr Klaus Groh, неодадаиста, оснивач великог неодадаистичког центра у Немачкој и аутор бројних антологија и зборника визуелне поезије, мејл-арта и концептуалне уметности).

Радови наших сигналиста у страним антологијама

 • Маурицио Спатола (Maurizio Spatola), Poesia sperimentale, Торино, Италија, 1970,
 • Гиљермо Дајзлер (Гuillermo Deisler), Poesia Visiva en el Mundo, Антофагаста, Чиле, 1972.
 • Клаус Петер Денкер (Klaus Peter Dencker), Text-Bilder Visuele Poesie International Von der Antike bis zur Gegenwart, Келн, Немачка, 1972.
 • Клаус Грох (Klaus Groh), Visuel – Konkret – International, Герстхофен, Немачка 1973.
 • Фернандо Милан (Fernando Millan), Jesus Garcia Sanches, La escritura en libertad, Мадрид, Шпанија, 1975.
 • Алан Ридел (Alan Riddel), Typewriter Art, Лондон, Енглеска, 1975.
 • Г.Ј. Де Роок (G.J. De Rook), Historische anthologie visuele poezie, Брисел, Белгија, 1976.
 • Хосеп М. Фигуерес, Мануел де Сеабра (Josep M. Figueres, Manuel de Seabra), Antologia da poesia visual Europeia, Лисабон, Португалија, 1977.
 • Саренко (Саренцо), Poesia e prosa delle avangardie, Бреша, Италија, 1978.
 • Жилијен Блен (Julien Blaine), Mail Artists in the World, Париз, Француска, 1978.
 • Јулијан Корнхаузер (Julian Kornhauser), Tragarze zdan, Краков– Вроцлав, Пољска, 1983.
 • Енрико Маршелони, Саренко (Enrico Marscelloni, Sarenco), Poesia totale 1897-1997: Dal colpo di dadi alla poesia visuale, Мантова, Италија, 1998.
 • Дмитриј Булатов (Дмитрy Булатов), Точка зренија. Визуелнаја поезија. 90-е годи, Калињинград, Русија, 1998.


Објављене су и три домаће антологије: Сигналистичка поезија (1971), Конкретна, визуелна и сигналистичка поезија (1975), Mail-Art Mail-Poetry (1980), као и неколико зборника и алманаха.

Аутори и значајнија дела сигнализма

Начела сигнализма прихватају бројни песници, прозни писци и ликовни уметници, развијајући даље и ширећи основне идеје овог српског (југословенског) неоавангардног покрета.

Поред оснивача сигнализма Мирољуба Тодоровића (Kyberno, 1970, Свиња је одличан пливач, 1971, Гејак гланца гуљарке, 1974, Инсект на слепоочници, 1978, Алгол, 1980, Textum, 1981, Chinese erotism, 1983, Нокаут, 1984, Поново узјахујем Росинанта, 1987, Белоушка попије кошницу, 1988, Дневник авангарде, 1990, Електрична столица, 1998, Тек што сам отворила пошту, 2000, Дошетало ми у уво, 2005, Плави ветар, 2006, Шатро приче, 2007), значајне доприносе теорији и пракси сигнализма дали су: Марина Абрамовић, Влада Стојиљковић, Звонимир Костић Палански, Слободан Павићевић (Силикати цвета, 1973, Радови на путу, 1984), Миливоје Павловић (Бела књига, 1974, Свет у сигналима, 1996), Зоран Поповић, Љубиша Јоцић (Месечина у тетрапаку, 1975, Колико је сати, 1976, Огледи о сигнализму, 1994), Јарослав Супек, Звонко Сарић (Шињел до сванућа, 2001, Хватач душе, 2003), Богислав Марковић (Алтајски сумрак, 2006), Илија Бакић (Нови Вавилон, 1998, Протоплазма, 2003), Слободан Шкеровић (Индиго, 2005, Све боје Арктуруса, 2006), Жарко Ђуровић (Свијет сигнализма, 2002), Душан Видаковић, Добривоје Јевтић, Дејан Богојевић, Андреј Тишма, Добрица Камперелић, Миливој Анђелковић и други.

Из критичких приказа сигнализма

Бројни домаћи и инострани критичари и теоретичари високо су оценили сигнализам.

 • „С књижевноисторијског становишта посматрано, сигнализам је – после зенитизма, надреализма и покрета социјалне литературе – следећи нов и аутохтон литерарно-уметнички авангардни покрет у српској књижевности 20. века. (…). Истовремено, сигнализам се у савременој српској и југословенској књижевности и култури потврђује као једна изразита модерна димензија и као апартна уметничка форма и производња. Без њега, све би, вероватно, било друкчије и ко зна колико оскудније.“ — Милош И. Бандић („Сигнализам: стил и статус“, Књижевност, 1-2, 1989)
 • „Први пут од појаве надреализма, двадесетих година, можемо, са тражењима Мирољуба Тодоровића да с радошћу утврдимо поново хватање корака српске поезије са истински авангардним тражењима у свету. (...). Отуд за мене представљају експерименти којима се са толико инвентивности одаје Мирољуб Тодоровић више но празнични свеж и свечан тренутак, а сигнализам као и примена математичко-кибернетичких поетских импулса и подстицаја, прву шансу да се скоро после педесет година и овој нашој паланци духа почну да догађају песничке чињенице од подстицајног значаја како за нас, тако и за читав свет.“ — Оскар Давичо („О поеми Наравно млеко пламен пчела“, Градина бр. 10, 1972)
 • „Сигнализам је наша, паралелна појава у крилу најекстремније авангарде и то, између осталог објашњава његово међународно ширење, признање и значај у одређеним уметничким и интелектуалним срединама. То није нова естетика, школа или дисциплина у уобичајеном смислу, већ још више од тога: глобални и тотални стваралачки концепт, који, негирајући све прокушано искуство као традиционалистичко, хоће да успостави нов, универзалан систем вредности.“ — Зоран Маркуш (из приказа изложбе „Сигнализам“, Борба, 26. јул 1975)
 • „Сигнализам значи корак напред у односу на конкретну поезију, визуелну поезију и уметност знака уопште...“ — Gillo Dorfles (у књизи Textum, 1981)
 • „Права суштина сигнализма је што он очекује настајање планетарне свести.“ — Dave Oz („Шта је сигнализам?“, International Mexican Art Magazinе, октобар, 1982)
 • „Ако је тачно да једна уметност треба да буде по свом програму изван уобичајених токова, и у сталном контрасту са формама и идејама свога доба (Ниче), а то је сигурно тачно, онда ова бунтовна ознака нарочито важи за сигналистички покрет и за његовог оснивача Мирољуба Тодоровића у оној мери у којој је он знао не само квалитативно да одреди ово своје откриће као оперативни центар у југословенској културној панорами, већ исто тако и да надвиси националне границе стекавши изузетно поштовање у међународном кругу визуелне поезије.“ — Enzo Minarelli („Поетика комуникације“, Одјек, Сарајево 1–15. фебруар 1982)
 • „За сигнализам и уметничко деловање Мирољуба Тодоровића почео сам се интересовати крајем 70-их година, на врхунцу својих фасцинација југословенском, посебно српском авангардном и неоавангардном поезијом. Не кријем да ме је понајвише интригирао теоријски аспект експерименталног стваралаштва, у чије се оквире сигнализам изузетно добро смештао, представљајући у свој својој величини најтипичније неоавангардне узусе послератне европске поезије, од конкретних и визуелних до феноменолошких и стохастичких песама.“ — Јулијан Корнхаузер (у књизи Сигнализам, српска неоавангарда, 1998)
 • „Сигнализам је произишао из духовне атмосфере крајем педесетих и шездесетих година – из времена општег полета у различитим научним областима, у електронским и комуникационим системима, а исто тако и из очекивања друштвене и политичке обнове с једне и с друге стране тзв. гвоздене завесе. Поново је тада, после депресивних расположења која је донела филозофија егзистенцијализма, а која су последица трагичних искустава у два светска рата, почела да циркулише реч ново као ознака за експерименте у књижевности и ликовним уметностима: ново сликарство, нови роман, нова поезија, нова драма.“ — Радован Вучковић („Поетика сигнализма“, Књижевна историја, XXVI, број 122-123, 2004)
 • „Мада је, углавном, деловао у области литературе и визивне уметности, сигналистички покрет је истовремено утицао, и то снажно, на југословенску естетичку културу, на традиционалну дефиницију уметничких дела и на стварање једног интерлингвистичког кључа. Скоро увек сигналистичка текстуална продукција остварује процесе утемељивања смисла који се ослањају на разне лингвистичке системе.“ — Matteo D'Ambrosio („Specificita e convergenze della poetica signalista“, Citt & citta, n. 15, Napoli, 20. gennaio, 1984, pp 1-4.)
 • „Стваралачки преврат који су сигнализам и његов творац извршили у песничком језику, у поезији, и шире у књижевности и уметности, крајем шездесетих и почетком седамдесетих година, по свом креативном набоју дубљи је и значајнији од онога што се у нашој поезији и култури дешавало педесетих година. Изузетно дејство творачке револуције сигнализма може се мерити једино са улогом историјске авангарде у нашој литератури почетком двадесетих.“ — Миливоје Павловић (у књизи Кључеви сигналистичке поетике, 1999)

Литература

 • Мирољуб Тодоровић, Сигнализам, Градина, Ниш, 1979.
 • Julian Kornhauser, Signalizm – Propozycja serbskiej poeziji eksperymentalnej, Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1981.
 • Сигнализам - авангардни стваралачки покрет, зборник, КЦБ, Београд, 1984.
 • Сигнализам у свету (странци о сигнализму), Београдска књига, Београд, 1984.
 • Живан Живковић, Орбите сигнализма, Новела, Београд, 1985.
 • Живан Живковић. Сведочења о авангарди, Драганић, Земун, 1992.
 • Мирољуб Тодоровић, Ослобођени језик, Графопублик, Земун, 1992.
 • Живан Живковић, Сигнализам: генеза, поетика и уметничка пракса, Вук Караџић, Параћин, 1994.
 • Живан Живковић, Од речи до знака, Сигнал, Беорама, Београд, 1996.
 • Miroljub Todorović, Signalism - Yugoslav Creative Movement, Signal, Belgrade, 1998.
 • Јулијан Корнхаузер, Сигнализам српска неоавангарда, Просвета, Ниш, 1998.
 • Миливоје Павловић, Кључеви сигналистичке поетике, Просвета, Београд, 1999.
 • Сигналистичка утопија, алманах, библиофилско издање, Београд, 2001.
 • Миливоје Павловић, Авангарда, неоавангарда и сигнализам, Просвета, Београд, 2002.
 • Сигнализам - уметност трећег миленијума, алманах, библиофилско издање, Београд, 2003.
 • Владан Панковић, О сигнализму, Феникс, Београд, 2003.
 • Границе планетарног – визије сигнализма, алманах, библиофилско издање, Београд, 2003.
 • Мирољуб Тодоровић, Поетика сигнализма, Просвета, Београд, 2003.
 • Размишљајте о сигнализму, алманах, библиофилско издање, Београд, 2004.
 • Мирољуб Тодоровић, Токови неоавангарде, Нолит, Београд, 2004.
 • Илија Бакић & Звонко Сарић, Преко границе миленијума, Феникс, Београд, 2005.
 • Време сигнализма, алманах, библиофилско издање, Београд, 2006.
 • Демон сигнализма, алманах, библиофилско издање, Београд 2007.

Сигнализам у лексиконима

 • Мала енциклопедија ПРОСВЕТА (општа енциклопедија), треће издање, Просвета, Београд, 1978.
 • Југословенски књижевни лексикон, Матица српска, Нови Сад, 1984.
 • Речник књижевних термина, прво издање, Институт за књижевност, Нолит, Београд, 1985.
 • Мала енциклопедија ПРОСВЕТА (општа енциклопедија), четврто издање, Просвета, Београд, 1986.
 • Опћа енциклопедија ЈЛЗ, (Допунски свезак), Југославенски лексикографски завод, Загреб, 1988.
 • Речник књижевних термина, друго издање, Институт за књижевност, Нолит, Београд 1992.

Спољашње везе

Добављено из Српске Википедије


СИГНАЛИЗАМ @ ПРОЈЕКАТ РАСТКО • SIGNALISM @ PROJECT RASTKO

Тумачења сигнализма, зборник (2021)

Nemo propheta in patria: polemike (drugo dopunjeno izdanje 2021) - Miroljub Todorović

Извори сигнализма: Интервјуи (Друго допуњено издање) - Мирољуб Тодоровић

Мит о Машини - Слободан Шкеровић

Визије сигнализма (зборник)

Сигнализам или: Оne method to rule them all - Василије Милновић

Тамна материја као алтернатива или Смрт је оклеветана категорија - Василије Милновић

Однос неоавангарде и авангарде на примеру сигнализма и дадаизма - Предраг Тодоровић

Задовољство у интерпретацији или Ауратичан тип читања сигнала српске књижевне прошлости и садашњости - Јана М. Алексић

Рађање Сигнала: Сигналистички манифести (1967-1970) - Иван Штерлеман

Ехо кратких слика - Снежана Трстењак

О пројекту Ехо кратких слика Снежане Трстењак - Сања Југовић

Дневник сигнализма 1984-1989. - Мирољуб Тодоровић

Токови сигнализма (зборник)

Планета сигнализам (монографија) - Душан Стојковић

Извори сигнализма (интервјуи) - Мирољуб Тодоровић

Кључеви сигналистичке поетике (монографија) - Миливоје Павловић

Легитимација за сигнализам - Јелена Марићевић

Магија сигнализма (зборник)

Ловац магновења - Мирољуб Тодоровић

Вербални и ликовни елементи у поезији сигнализма - Живан Живковић

Слово, реч, простор - Живан Живковић

Скица за портрет Мирољуба Тодоровића - Живан Живковић

Анатомија анатемисања авангарде - Живан Живковић

Сигнализам на међународној авангардној сцени - Миливоје Павловић

Стваралачка космогонија Мирољуба Тодоровића - Миливоје Павловић

Лирски кругови Мирољуба Тодоровића - Живан Живковић

Жанрови у сигнализму - Живан Живковић

Време знакова - Живан Живковић

Вербално и визуелно - Живан Живковић

Од речи до знака - Живан Живковић

Либертенски дијалог: Ерос и По(р)нос сигнализма - Јелена Марићевић и Снежана Савкић

Часопис Сигнал, бр 1 (1970)

Часопис Сигнал, бр. 4-5 (1971)

Часопис Сигнал, бр. 8-9 (1973)

Планетарни видици сигнализма (зборник, 2010)

Књижевност бр 4/2013: Сигнализам

Савременик, бр. 146-147-148 / 2007: Сигнализам

Време сигнализма, сепарат часописа Градина 10/2006

Време неоавангарде - Мирољуб Тодоровић

Киборг - Мирољуб Тодоровић

Стварност и утопија (распони неоавангарде) - Мирољуб Тодоровић

Поетика сигнализма (интегрално издање) - Мирољуб Тодоровић

Сигнализам и дело Мирољуба Тодоровића (зборник)

Дада компјутер: Поетско–уметнички експеримент Мирољуба Тодоровића - Иван Штерлеман

Сигнализам и електронски медији - Јелена Крунић

Неоавангарда; сигнализам: књижевна теорија и пракса - Јелена Ђ. Марићевић

Шатро сигнализација: Кино читање „Шатро прича“ и романа „Боли ме блајбингер“, Мирољуба Тодоровића - Јелена Марићевић

Поетичка и историјска упоришта српске неоавангарде: Глоса за Мирољуба Тодоровића - Јелена Марићевић

У узнемиреном телу језика - Тања Крагујевић

Поетика сигнализма: Манифести и други метапоетски текстови - Живан Живковић

Стохастичка поезија - Живан Живковић

Апејронистичка поезија - Живан Живковић

Визуелна, гестуална и објект–поезија - Живан Живковић

Сигналистичка сцијентистичка поезија - Живан Живковић

Генеза сигнализма - Живан Живковић

Загрљена деца - Слободан Шкеровић

Hugging children - Slobodan Škerović

Мејл-арт - Миливоје Павловић

Стварност неоавангарде - Миливоје Павловић

Сигналистичка невербална поезија - Миливоје Павловић

Nostalgic Crayons - Slobodan Škerović

Signalisme

Бирократија и авангарда - Мирољуб Тодоровић

Рециклирана и преображена стварност - Добрица Камперелић

Chrome - Slobodan Škerović

Порнографија, еротика, уметност - Слободан Шкеровић

Шест певања из планетарног романа „Невидљиви Марс“ - Слободан Шкеровић

Ја сам уметник - Драган Нешић

Шумски сигнали - Дарко Вулић

Сигнализам у обзорју електронске ере - Миливоје Павловић

Компјутерска поезија - Миливоје Павловић

Шатровачка поезија - Миливоје Павловић

Стохастичка поезија - Миливоје Павловић

Апејронистичка поезија - Миливоје Павловић

Објект-поезија - Миливоје Павловић

Звучна (фоничка) поезија - Миливоје Павловић

Токови сигнализма - Мирољуб Тодоровић

Сигналистичко сликарство - Зоран Маркуш

Поетика сигнализма - Радован Вучковић

Поетика српског сигнализма - Веселин Илић

Песничка авангарда - Мирољуб Тодоровић

Естетичке апорије сигнализма - Сретен Петровић

Сигнализам: стил и статус - Милош И. Бандић

Неки облици сигнализма - Јулијан Корнхаузер

Ми смо дигитални свет - Милан Мицић

Četiri teksta - Oliver Milijić

Toutes Les Autre Chose - Tom Taylor

Стилистички приступ сигналистичкој поезији - Јулијан Корнхаузер

Сигнал – интернационална ревија за сигналистичка истраживања, Београд 1970. - Годехард Шрам

Сигналистичка поезија - Микеле Перфети

Сигнализам у систему контракултуре - Николај Аркадијевич Анастасјев

Сигнализам - Мирољуб Филиповић Филимир

Dada Poem - Franko Bušić

Signalism - Alan Turner

A visual poem - Reed Altemus

Sign - Rorica Kamperelić

Shadow Project - Ruggero Maggi

Увод у сигналистичку критику - Слободан Шкеровић

Introduction to the signalist criticism - Slobodan Škerović

О Мосту, Мостоборцима, Мостобранитељима и Мостошовинизму - Слободан Шкеровић

Мирољуб Тодоровић и сигнализам: Сензибилизовање начина понашања као функција уметности - Клаус Грох

Сигнали простора - Пјер Гарније

„Алгол“ – кључна књига сигнализма - Микеле Перфети

Поводом књиге „Алгол“ - Клаус Петер Денкер

Одсликавања • Сажимање - Аница Вучетић

An Ecology - Jim Leftwich

Сигнали свакодневице - Клаус Грох

Сигнализам Мирољуба Тодоровића – Једна космичка свест - Гиљермо Дајзлер

Сигналистичка поезија - Гиљермо Дајзлер

Мејл-арт као сигнал - Ги Шренен

Поетика комуникације - Енцо Минарели

Шта је сигнализам? - Дејв Оз

Поетика сигнализма - Адриано Спатола

Сигнализам или Крај комуникације - Даниел Далиганд

Сигнализам на испиту - Данута Ћирлић Страшинска

Поетска реконструкција фрагментованог света - Драган Јовановић

Одсањани сигнализам Слободана Шкеровића - Душан Стојковић

Специфичности и конвергенције у сигналистичкој поетици - Матео Дамброзио

Свијет сигнализма: Стваралаштво Мирољуба Тодоровића - Жарко Ђуровић

Сцијентизам - Јулијан Корнхаузер

О конкретној поезији - Макс Бензе

Семантичка песма - Пјер Гарније

Сигнализам и Марина Абрамовић - Мирољуб Тодоровић

Посебне библиотеке (легати) у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду - Даница Филиповић

Сигнализам и клокотризам - Брана Димитријевић

Неокласицизам у сигнализму - Јулијан Корнхаузер

Песме - Сава Стаменковић

Provincijalizam – zdravi regionalizam - Zvonko Sarić

O prekovremenosti u romanu Prosjački banket Zvonka Sarića - Milovan Miković

Kolduslakoma - Fekete J. Jozsef

Сарић plays Сарић - Драгиња Рамадански

То место где живе анђели - Давид Кецман Дако

Хладно (према сигналистичким фонетима Мирољуба Тодоровића) - Драган Латинчић

Калеидоскоп призора - Милослав Шутић

Сигнали(стичке) приче - Дејан Богојевић

Песме - Виктор Радоњић

За столом - Славољуб Марковић

White start - Thomas Taylor

Гробљанска трилогија - Дејан Вукићевић

Размишљања о сигналистичком роману - Јозеф Ј. Фекете

Сигнализам – посебан фонд Мирољуба Тодоровића у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ у Нишу - Весна Стојановић

Завршни акорди - Богислав Херцфелд

О сигнализму - Luc Fierens

Богатство сигналистичке креације - Жарко Ђуровић

Ново виђење књижевне епохе - Василије Радикић

Јаран - Милован Ћурчић

Језик сигнализма - Лука Прошић

Шифра: ЗХ 17 44 5 Л - Илија Бакић и Звонко Сарић

Ево: Песме, приче и визуелне песме - Дејан Богојевић

Im Anfang war das Bild - Klaus Peter Dencker

Manifest signalizma • Manifest of Signalism - Keiichi Nakamura

Текстови и визуелне песме • Texts and visual poems - Jim Leftwich

Signalismo – planeda arto - Dimitrije Janičić

Una bicicletta per Tesla - Vincenzo Pezzella

The devastation of Anzuhaltenes (excerpt) - Scott MacLeod

Poesie visuelle internationale - Jacques Donguy

Интернационална ревија „Сигнал“, бр. 25-26-27

Књижевност за децу и сигнализам - Тихомир Петровић

Поезија за космичка бића - Милутин Лујо Данојлић

Историја наше цивилизације са хепиендом - Миливој Анђелковић

Спинозино око - Миливој Анђелковић

Омаж 1962. години - Миливој Анђелковић

Ка планетарном јединству: Сигналистичка активност Мирољуба Тодоровића - Џон Хелд

Текстови смрти - Џим Лефтвич

Центрифуга - Звонка Газивода

О, види је, Овидије - Добривоје Јевтић

Pesme - Franko Bušić

Pesme - Robert G. Tili

Песме и записи - Тамара Жикић

Сигналистички роман - Јарослав Супек

Радомир Машић и сигнализам - Јарослав Супек

Жеља - Јарослав Супек

Деконструисани сонети и сигнализам - Предраг Јашовић

This wonderful communication: Artistamps by Harley - John Held, Jr.

Сигнализам и књижевност за децу и велику децу - Никола Цветковић

Телеграм - Слободан Павићевић

Три докторске дисертације о сигнализму или Како сам почела да разумевам сигнализам - Тања Ивановић

Авангардни токови у књижевности за децу - Василије Радикић

Демон и фантом авангарде или слободе - Илија Бакић

Non fare aspettare - Carla Bertola

Poetry - Giovanni Strada

Плати па клати - Далибор Филиповић Филип

Nahuatl Protest Songs - Clemente Padín

Забацивање ока - Илија Бакић

А - Илија Бакић

Речи, ратови, круг: Читајући Бакића - Душан Видаковић

Слепи путник - Богислав Марковић

Протејски роман - Душан Стојковић

Особена двојезичност Богислава Марковића - Душан Стојковић

Између стварног и иреалног - Љиљана Ћук

Вишеслојна проза - Љиљана Лукић

Нови стваралачки импулси - Мирољуб Тодоровић

Збиља и машта - Светозар Радоњић Рас

Писмо господину Херцфелду поводом немачког превода „Алтајског сумрака“ Богислава Марковића - Настасја Остхоф

И демони и сигнали; поезија, дакле - Душан Стојковић

Поетика сигнализма: Манифести и други поетички текстови Мирољуба Тодоровића - Душан Стојковић

Сновни словар (2) - Душан Стојковић

Ратнички метод и сигнализам - Слободан Шкеровић

Расла небу лоза - Немања Митровић

Нaследие дада в современной визуальной поэзии - Юрий Гик

Песме - Момчило Бакрач

Signalismus: Das Verhältnis von Wissenschaft und Kunst - Henning Mittendorf

Манифест Цијанидне уметности (фрагменти) - Микаило Бодирога

Песме - Далибор Филиповић Филип

О принципима корелације културних кодова на примерима сигнализма и међународне културне мреже - Дмитриј Булатов

Азбучне песме - Добривоје Јевтић

Уметност без граница: Легат Мирољуба Тодоровића на изложби Историјског архива Београда „Границе“ - Олга Латинчић

Врсте сигналистичке поезије у збирци Мирољуба Тодоровића „Свиња је одличан пливач“ - Сава Стаменковић

Песме - Звонимир Костић Палански

Lifescience - Enzo Minarelli

Песме - Душко Новаковић

Signalisme et pansemiotique - Daniel Daligand

Сигнализам и надреализам - Милентије Ђорђевић

Пирова победа - Александар Љубиша

Песме - Милан Мицић

Light Remains - David-Baptiste Chirot

Waterboarding & Poetry: Francois Villon & the New Extreme Experimental American Poetry - David-Baptiste Chirot

Screaming Wall — Shrieks & Scrawls from a Series Vanishing from View - David-Baptiste Chirot

Телеологија модерне и сигналистичке прозе – Искорак из читања у моћ стварања - Слободан Шкеровић

El Signalismo: culminando el modernismo poético del siglo XX... - Clemente Padín

Покушај лексикографског и поетолошког одређења сигнализма - Никола Цветковић и Миливоје Павловић

rubBEings: visual poetry, copy art, collage - David-Baptiste Chirot

Fragments and reviews on Andrej Tisma's art

Andrej Tisma's - Substantial Bio-bibliography

Досије песник, врста – човек - Владимир Копицл

Фрагменти и прикази о уметности Андреја Тишме

Откриће неоавангарде - Андреј Тишма

Демонски планетарни сигналист - Душан Стојковић

On Internet, Project Rastko, Energy Field - Slobodan Škerović

О Интернету, Пројекту Растко, Енергетском пољу - Слободан Шкеровић

Електронска уметност и Интернет (6) - Андреј Тишма

Критички дигитални номадизам - Сава Ристовић

Андреј Тишма - основна биобиблиографија

Видео стваралаштво Андреја Тишме - Биљана Мицков

Сигнализам и електронска уметност - Миливој Анђелковић

Dobrica Kamperelic - Curriculum Vitae

Миливој Анђелковић, основна биоблиографија

Завереник Језика: Планетарни сигнализам Мирољуба Тодоровића - Драшко Ређеп

Градина бр. 10: Време сигнализма (садржај)

Звонко Сарић — основна биобиблиографија

Сигналистичка искуства: Језик као креацијски медиј - Жарко Ђуровић

Поэзия - Миролюб Тодорович

Jim Leftwich - bibliography

Звездани премет - Слободан Шкеровић

Рушење света и језика - Илија Бакић

Елементи научне фантастике у поезији сцијентизма - Илија Бакић

У клопкама лажних стварности - Илија Бакић

Огледи о сигнализму Љубише Јоцића - Илија Бакић

Научно фантастична поезија Слободана Вукановића - Илија Бакић

Дивљи језик - Илија Бакић

Лаким кораком у свим смеровима - Илија Бакић и Звонко Сарић

У општем језику: Визуалије Звонка Сарића - Илија Бакић

Говно је неуништиво - Илија Бакић

Стратегија раскринкавања црне магије (Увод у критику постмодернизма) - Слободан Шкеровић

Слободан Шкеровић – пуна биобиблиографија

Teleology of Modern and Signalist prose: Departure from Reading into Creativity - Slobodan Škerović

Sculpture - Collaboration – Performance - Jim Leftwich

Nothing is real - Jim Leftwich

Extrapolations from Breton’s L’Amour Fou - Jim Leftwich

Useless Writing - Jim Leftwich

Сигнализам и mail-art - Звонко Сарић

Сигнализам - изазов преступа - Звонко Сарић

Преварити навику - Звонко Сарић

Крвоток стварности, овде и сада - Звонко Сарић

Идентитет уметничке праксе и етике - Звонко Сарић

Сигналистички самиздат - Звонко Сарић

Сигналистичка утопија - Звонко Сарић

Пут око кугле, пре песме - Звонко Сарић

Критика друштвеног тоталитета - Звонко Сарић

Енциклопедија сигнализма - Звонко Сарић

Језик слике - Звонко Сарић

Death Text Book 9 - Jim Leftwich

Сигнализам ослобађа језичку енергију - Зоран Радисављевић разговара са Мирољубом Тодоровићем

snows Montana - Slobodan Škerović

Живан Живковић — Биобиблиографија

Влада Стојиљковић — Биобиблиографија

Споменица др Живана Живковића - Дејан Жикић

Lightning’s bandoleer - Slobodan Škerović

The Scaffold of Babylon - Slobodan Škerović

Буди се, Будни - Слободан Шкеровић

Сигнализам у фондовима Библиотеке САНУ: Посебна библиотека Мирољуба Тодоровића (ПБ 19) - Тања Ивановић

Демон сигнализма: нови сигналистички алманах - Милован Ћурчић

Магична планета сигнализма - Драшко Ређеп

Дневник 1982. - Мирољуб Тодоровић

Трансформација свести путем самореализације у уметности - Јарослав Супек

The devastation of Anzuhaltenes - Scott MacLeod

] you gospel Mark. - Jim Leftwich

Book of Rev - Jim Leftwich

Ecological Ethics: Politics and communication in Andrej Tišma's Web.Art - Daniel Stringer

Електронска уметност и интернет (3) - Андреј Тишма

Електронска уметност и Интернет (1) - Андреј Тишма

Електронска уметност и интернет (2) - Андреј Тишма

E-mail уметност - Андреј Тишма

Електронска уметност и интернет (4) - Андреј Тишма

Ратни двоброј „Сигнала“ - Андреј Тишма

Нови крвоток сигнализма - Андреј Тишма

Third millenium spirituality - Miroljub Todorović

Духовност трећег миленијума - Мирољуб Тодоровић

Quarter of century of Signalism - Živan Živković

Сигнализам као говор жудње - Душан Стојковић

Signalist documentation centre

Three dissertations about Signalism

Miroljub Todorović: Bio-bibliography

Од сигнализма до mail arta - Небојша Миленковић

Опстанак евидентних проблемских континуитета - Звонко Сарић

Трагање за непознатом лепотом - Звонко Сарић

Интермедијалност у сигнализму и неке поставке сигналистичког романа - Звонко Сарић

Непролазност сигналистичке емфазе Мирољуба Кешељевића - Добрица Камперелић

Сигналистичка сигнификација - Добрица Камперелић

Оглед о поезији и креативној методи Е. Е. Камингза - Слободан Шкеровић

Магија и акција - Жарко Ђуровић

О сигнализму и спонтаном нарушењу–откровењу симетрије - Владан Панковић

Видови поетике сигнализма - Никола Цветковић

Web.Art's nature - Andrej Tišma

Време сигнализма - Мирољуб Тодоровић

Космичка жудња - Мирољуб Тодоровић

Језик, реч и песма (фрагменти) - Мирољуб Тодоровић

Тишмина „Немогућа транзиција“ - Џон Бајрум

Електронска уметност и Интернет (5): Језик исконског живота Балкана - Андреј Тишма

Интерактивност у електронској књижевности - Миливој Анђелковић

Сигнализам — уметност трећег миленијума - Мирољуб Тодоровић

Класификација сигналистичких родова и врста - Миливоје Павловић

Жудња за немогућим - Мирољуб Тодоровић

Signalismus; mehr als nur Ein-Ismus - Klaus Groh

Signal - Klaus Groh

The Russian Neo-Avantgarde: Visual Poetry and Mail Art - Miroljub Todorović

Архивирани Сигнали - Олга Латинчић

Сигнали у свим временима - Илија Бакић

Нови живот сигнализма - Душан Видаковић

У контексту светске неоавангарде - Душан Видаковић

Тумачење природе сигнализма - Жарко Ђуровић

Између знака и визије - Жарко Ђуровић

Српски неоавангардни покрет сигнализам - Гжегож Газда

Смрт паперја - Слободан Шкеровић

Непресушна моћ певања - Душан Стојковић

Трајно време: Сигнализам - Душан Стојковић

Сигнали из новог оракулума - Добрица Камперелић

Белгијски креативни агенси - Добрица Камперелић

Сигналистички тандем - Добрица Камперелић

Могућности електронске књижевности - Миливој Анђелковић

Саопштење број 1111. - Миливој Анђелковић

Игра, уметност, религија - Слободан Шкеровић

Поезија без цветних мотива - Звонко Сарић

Барокна екскурзија у Вавилон - Слободан Шкеровић

Између планета и митова - Илија Бакић

Космогонијске визије - Жарко Ђуровић

Сликарство и онтологија - Слободан Шкеровић

Спој уметности и друштва – Химера или Борг - Слободан Шкеровић

Естетика и етика сигнализма - Слободан Шкеровић

Преко границе миленијума - Илија Бакић

У сусрет новим изазовима - Илија Бакић

Вратоломни стихо-слалом - Илија Бакић

Све боје Арктуруса - Слободан Шкеровић

Позив за тематски зборник о сигнализму

A new issue of international review “Signal” is in preparation

Рат светова: Катализа страхова светских поредака - Слободан Шкеровић

Терор, дрхтање... - Слободан Шкеровић

Демон сигнализма - Слободан Шкеровић

Нада, вера, љубав – бодхисатва - песник - Слободан Шкеровић

Егзистенција и уметност Марине Абрамовић - Слободан Шкеровић

Спасавање од Горгониног погледа - Слободан Шкеровић

О грепцу од црвеног млека и убицама песника - Слободан Шкеровић

Terror, Trembling... - Slobodan Škerović

About scraped red milk and poet-killers - Slobodan Škerović

Rescued from the Gorgon's Gaze - Slobodan Škerović

Hope, Faith, Love – Bodhisattva – Poet - Slobodan Škerović

Emotional Poems - Slobodan Škerović

The Demon of Signalism - Slobodan Škerović

Albrecht - Slobodan Škerović

Реденик муња - Слободан Шкеровић

Planetary Communication (My mail art activities from 1970 to 1987) - Miroljub Todorović

Столеће сигнализма - Мирољуб Тодоровић и Миливоје Павловић

Courses Of Signalism - Miroljub Todorović

Fragments on Mail Art - Miroljub Todorović

Manifestos and other Essays - Miroljub Todorović

Wiersze I - Miroljub Todorović

Sygnalizm na cenzurowanym - Danuta Cirlić-Straszyńska

Na styku nauki i sztuki (wywiad z Miroljubem Todoroviciem) - Miroljub Todorović & Dušan Vidaković

Poetical Diaries (1959–1968.) - Miroljub Todorović

Поетика сигнализма - Мирољуб Тодоровић

Свиња је одличан пливач - Мирољуб Тодоровић

Поново узјахујем Росинанта - Мирољуб Тодоровић

Лај ми на ђон - Мирољуб Тодоровић

Путовање у Звездалију - Мирољуб Тодоровић

Плави ветар - Мирољуб Тодоровић

Индиго - Слободан Шкеровић

Крома - Слободан Шкеровић

Jeta - Слободан Шкеровић

Ballad of the one - Slobodan Škerović

Планета - Мирољуб Тодоровић

Електрична столица - Мирољуб Тодоровић

Белоушка попије кишницу - Мирољуб Тодоровић

Гејак гланца гуљарке - Мирољуб Тодоровић

Киберно (Kyberno) - Мирољуб Тодоровић

Пуцањ у говно - Мирољуб Тодоровић

Дела Мирољуба Тодоровића на страним језицима и у страним листовима, часописима, књигама, антологијама, зборницима и каталозима - Миливоје Павловић

Мирољуб Тодоровић — библиографија (1)

Мирољуб Тодоровић — биографија

Рекли су о делу Мирољуба Тодоровића и сигнализму...

Signalism in lexicons

Poésie - Miroljub Todorović

Poesia - Miroljub Todorović

Poesie - Miroljub Todorović

Poetry - Miroljub Todorović

Јерихон, Јерихон - Слободан Шкеровић

 

Пројекат Растко / Књижевност / Сигнализам