NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoIstorija
TIA Janus

Dr Željko Fajfrić

Sveta loza Stefana Nemanje

Dr Željko Fajfrić: Sveta loza Stefana Nemanje

Štampano izdanje

Šid, 1998. Izdavači: DD "Grafosrem" i Srbska pravoslavna zajednica, Šid
Za izdavača: Željko Ivatović
Recenzent: Dr Nenad Lemajić
Korektori: Slavica Mirković, Dragan Danilović
Dizajn: Dalibor Ogrizović

Integralno elektronsko izdanje

Beograd, 27. januara 2000. godine
Zoran Stefanović (urednik, korektor)
Nenad Petrović (digitalizacija materijala)
Milan Stojić i Mihailo Stefanović (webmastering).
Pokrovitelj izdanja "Tehnologije, izdavastvo, agencija Janus" (Beograd)

Posvećeno mojoj tragično preminuloj tetki Anđelki! - Autor


SADRŽAJ:

Sveta loza Stefana Nemanje
  Predgovor Nenada Lemajića
  Strana 1
 1. Mladost Stefana Nemanje
 2. Raška u borbama za nezavisnost
 3. Krštenje Stefana Nemanje
 4. Uspon Stefana Nemanje
 5. Veliki župan Stefan Nemanja
 6. Nemanja u Carigradu
 7. Smrt vizantijskog cara Manojla
 8. Bitka na Moravi
 9. Nemanja ustupa presto sinu Stefanu
 10. Sukobi među braćom

 11. Strana 2
 12. Vukanova pobeda i poraz
 13. Sveti Sava miri braću
 14. Uspesi u spoljnoj politici
 15. Srbija kao kraljevina
 16. Crkvena nezavisnost
 17. Smrt kralja Stefana Prvovenčanog
 18. Kralj Radoslav
 19. Kralj Vladislav i smrt Svetog Save
 20. Novi kralj Uroš I Veliki (Hrapavi)

 21. Strana 3
 22. Restauracija Vizantije
 23. Dragutin kao Mlađi kralj
 24. Kralj Stefan Dragutin
 25. Sabor u Deževu
 26. Kralj Stefan Uroš II Milutin
 27. Zajedničke akcije
 28. Pomirenje sa Vizantijom
 29. Katalanci napadaju Hilandar
 30. Nezadovoljstva u Srbiji
 31. Pobuna Stefana (Dečanskog)

 32. Strana 4
 33. Stefanov povratak
 34. Poslednje Milutinove godine
 35. Sukob nakon Milutinove smrti
 36. Kralj Stefan Dečanski
 37. Bitka na Velbuždu
 38. Dušanova pobuna
 39. Kralj Dušan
 40. Savez sa Kantakuzenom
 41. Velika osvajanja
 42. Car Dušan
 43. Turci nadiru na Balkan

 44. Strana 5
 45. Neuspeli pregovori sa papom
 46. Srbija nakon smrti cara Dušana
 47. Sukobi oko prestola
 48. Oblasni gospodari
 49. Braća Mrnjavčević
 50. Vukašin kao kralj
 51. Veliki župan Nikola Altomanović
 52. Despot Uglješa Mrnjavčević
 53. Bitka na Marici
 54. Legenda o smrti cara Uroša

 55. Bivša Sveta Srbija (pogovor Mirka I. Nanića)

Predgovor >>


CIP – Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
929.52(497.11) Nemanjići
949.711"1168/1371"
FAJFRIĆ, Željko
Sveta loza Stefana Nemanje / Željko Fajfrić. -
Šid : Grafosrem : Srbska pravoslavna zajednica, 1998
(Šid : Grafosrem). – 381 str. : geneal. table ; 23 cm.
Predgovor / Nenad Lemajić: str. 3-5. – Bivša sveta Srbija / Mirko I. Nanić.
a) Nemanjić (dinastija) b) Srbija – Istorija -
1168-13710

// Projekat Rastko / Istorija / Sveta loza Stefana Nemanje //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]