Projekat Rastko - Slovenija

Словеначка

зборник

Српска књижевна задруга
1927
Београд

Коло XXX. бр. 202.
Штампарија "Златибор", Битољска улица 37 - телефон 42-37

ПРЕДГОВОР

Српска књижевна задруга даје својој читалачкој публици ову књигу о Словенцима — према обавештењима и са описима Словенаца самих. Сараднике, поједине чланке и илустративни материјал прикупили су г. Антон Мелик и г. Милко Кос, професори у Љубљани. Слике су уступили бесплатно Етнографски Музеј, Семинар за историју уметности, Тисковна Задруга у Љубљани и још неки. У опсегу ове књиге, која из разумљивих разлога није могла бити превелика, дат је приказ свих прилика словеначке прошлости и садашњости у главним цртама. Рукопис је превео на српски г. Душан Хинић у Љубљани.

Садржај