Pomoc Promena pisma Pretraga Mapa Projekat Rastko - Boka
Zemlja
Istorija
Ljudi
Duhovnost
Umetnost
Kontakt

TIA Janus

 

Ћирилична верзија
Ćirilična verzija
Cyrillic script edition

BOKA
Zbornik radova iz nauke, kulture i umjetnosti

BOKA
A Collection of Works in Science, Culture and Art

Бр./No 23

Herceg-Novi, 2003.
Herceg-Novi, Montenegro, 2003

 

Časopis "Boka" na Internetu:
Srpski ćirilica:
www.rastko.rs/rastko-bo/casopisi/boka/index.html
Srpski latinica:
www.rastko.rs/rastko-bo/casopisi/boka/index_l.html

Internet izdanje

Oktobar 2003, u okviru PROJEKTA RASTKO - BOKA,
Elektronske biblioteke kulture i tradicije Boke
www.rastko.rs/rastko-bo/

 • Upravnik "PR - Boka": Đorđe Ćapin
 • Supervizor i izvršni producent: Zoran Stefanović
 • Tehnička i stručna produkcija: "Tehnologije, izdavaštvo, agencija Janus", Beograd
 • Dizajn: Marinko Lugonja
 • Obrada tekstualnih i likovnih priloga: Nenad Petrović
 • Korektura i lektura: Milenka Kuzmanović, Nenad Petrović, Zoran Stefanović
 • Vebmastering: Mihailo Stefanović, Goran Marić
 • Organizacioni asistent: Jelisaveta Đekić
 • Pokroviteljstvo ovog e-izdanja časopisa Boka: "Tehnologije, izdavaštvo, agencija Janus", Beograd
 • © 2003. Časopis "Boka"; "Projekat Rastko - Biblioteka srpske kulture na Internetu"; Tehnologije, izdavaštvo i agencija "Janus"; kao i nosioci pojedinačnih autorskih prava.
 • Nijedan dio ovog sajta ne smije se umnožavati ili prenositi bez prethodne saglasnosti. Za zahtjeve kliknite ovdje.

Štampano izdanje

Vlasnik i izdavač / Owner and Publisher:
Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi

 • Adresa Redakcije / Editorial offices: Gradska biblioteka i čitaonica Herceg-Novi, Trg Hercega Stefana 6
 • Tel. 088/21-900; fax: 088/2 4-328; e-mail: biblhn@cg.yu
 • Redakcija/Editorial Staff: Veselin Pestorić, Nevenka Mitrović, Prof. dr Darko Antović, mr Ilija Lalošević, dr Drago Šerović, Zorica Čubrović, dr Goran Komar
 • Glavni i odgovorni urednik / Editor in Chief: Veselin Pestorić
 • Zamjenik g l. i odg. urednika/ Assistant Editor: Nevenka Mitrović
 • Izdavački savjet / Publishing Council: Nevenka Mitrović, Radmila Ćapin, Prof. dr Siniša Jelušić, dr Drago Šerović, Prof. dr Darko Antović, Olivera Doklestić, Milan Sijerković, Dušanka Sijerković - Moškov, Dejan Đurović
 • Lektor: Dragan Vujović
 • Prevod rezimea: Sonja Rakić
 • Tiraž: 500 primjeraka
 • Priprema: "Štamparija OBOD" a.d. – Cetinje
 • Tehnički urednik: Miloš Krivokapić
 • Štampa: Štamparija Obod dd Cetinje
 • YUISSN 0350-7769
 • Redakcija zadržava sva prava redakture tekstova, naslova, međunaslova i tehničkog uređenja primljenog materijala. Rukopisi se ne vraćaju i ne honorišu.
 • Preštampavanje iz časopisa dozvoljeno uz navođenje izvora.

Sadržaj


// Zemlja / Povijest / Ljudi / Duhovnost / Umjetnost //
[ Promjena pisma | Pretraživanje | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]

© 2001-2003. "Projekat Rastko - Biblioteka srpske kulture na Internetu"; Tehnologije, izdavaštvo i agencija "Janus"; kao i nosioci pojedinačnih autorskih prava. Nijedan dio ovog sajta ne smije se umnožavati ili prenositi bez prethodne saglasnosti. Za zahtjeve kliknite ovdje.